Kierunek

HR BUSINESS PARTNER - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

HR Business Partner to osoba, która - współpracując z menedżerami poszczególnych jednostek biznesowych - projektuje i wdraża procesy oraz rozwiązania dotyczące zarządzania ludźmi w taki sposób, aby wspomagały one realizację strategicznych celów organizacji. Jest nie tylko specjalistą w zakresie zarzadzania zasobami ludzkimi, ale jest przede wszystkim  partnerem w biznesie - strategiem, mentorem pracowników i administratorem, potrafi zareagować szybko na dynamiczne i nieprzewidywalne sytuacje. Wspiera działania menedżerów, kierowników i dyrektorów w procesach organizacyjnych. Może również sprawować bezpośrednią funkcję doradczą dla zarządów firm i instytucji. Rozumie procesy biznesowe, które zachodzą w organizacji oraz przygotowuje firmę lub poszczególne zespoły do zmian.

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, praktycznych narzędzi niezbędnych do wdrażania i optymalizacji procesów zarządzania personelem. Program studiów przygotowuje do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w organizacjach biznesowych różnych branż. Uczestnicy zdobędą usystematyzowaną i praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi tj. nowe podejście do rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników oraz wykształcą niezbędne kompetencje w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.

 • Atuty

  • partner kierunku: Stowarzyszenie HR Business Partner,

  • studia przygotowujące do funkcji niezależnego partnera wspierającego biznes od strony spraw personalnych,

  • program obejmuje niezbędne dla HR Business Partnera kompendium wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowania w praktyce,

  • nacisk na sposób badania efektywności zarządzania zespołem pracowników,

  • zajęcia prowadzone przez doświadczonych doradców, trenerów i praktyków biznesowych

  • możliwość pozyskania unikalnego, imiennego certyfikatu Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner, afiliowanego przy European Association for Personnel Development

 • Program

  1. Wysokoefektywna organizacja (High performing organization - Hpo)
   • Organizacje wysokoefektywne – charakterystyka, kształtowanie HPO, wskaźniki,
   • Kultura organizacyjna – jej znaczenie, badanie i kształtowanie,
   • Rola i zadania HR Business Partnera.
  2. Rozwój organizacji (Organization Development - OD)
   • Zarządzanie przez cele,
   • Zarządzanie i optymalizacja procesów biznesowych,
   • Innowacyjność: indywidualna, zespołowa, organizacyjna,
   • Budowanie i wdrażanie strategii ZZL,
   • Efektywność procesów HR,
   • Narzędzia IT w ZZL.
  3. Zarządzanie efektywnością (performance management - PM)
   • Human Perormance Improvement,
   • Zarządzanie kompetencjami,
   • Programy rozwojowo – szkoleniowe,
   • Przywództwo w organizacji,
   • Kształtowanie i rozwój postaw zaangażowania i lojalności,
   • Zarządzanie różnorodnością,
   • Nowe podejście w budowaniu systemów ocen.
  4. Zapewnienie najlepszych pracowników (Staffing - ST)
   • Opisy stanowisk,
   • Rekrutacja i selekcja,
   • Zarządzanie talentami,
   • Ścieżki kariery,
   • Derekrutacja pracowników,
   • Outsourcing zasobów personalnych,
   • Employer Branding / employee experience.
  5. Budowanie Partnerstwa Biznesowego
   • Wzajemne czekiwania i rola interesariuszy zakresie operacyjnego zarządzania ludźmi,
   • Centrum Rozwoju - budowa i działanie,
   • Rozwiązywanie typowych problemów personalnych w pracy z biznesem,
   • Współpraca w realizacji projektów rozwojowych,
   • Design Thinking - tworzenie modeli biznesu.
  6. Rozwój w roli Hr Business partnera (forma warsztatowa)
   • Zarządzanie projektami,
   • Techniki analizy problemów biznesowych,
   • Budowanie i rozwój organizacji (wraz z zarządzaniem zmianą).
   • Sztuczna inteligencja w świecie HR 

  Liczba godzin: 196

  Informacje dodatkowe:

  • Kandydaci na studia powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminem po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Grzegorz Filipowicz

  Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner. Ekspert ZZL z blisko 30-letnim doświadczeniem w obszarze rozwoju zawodowego, budowy systemów kompetencji oraz zarządzania efektywnością pracowników i całych organizacji. Dyrektor ds. merytorycznych ForFuture. Autor publikacji oraz narzędzi HRMS.

  Więcej

  Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis,. Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB

  Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis,. Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB. Animator działań realizowanych na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorczości, transferu wiedzy z nauki do gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

  Jest Prezesem Delegatury (Dąbrowa Górnicza) Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członkiem międzynarodowego stowarzyszenia The European Academy of Management (EURAM c/o EIASM – European Institute for Advanced Studiesin Management), wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział Dąbrowa Górnicza, wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, wiceprezesem Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, członek Rady Programowej Krajowego Klastra Kluczowego „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z tworzeniem systemów zarządzania relacjami z klientami, zarządzaniem jakością i procesami, zarządzaniem projektami, wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A., jest absolwentem studiów MBA.

  Za aktywność w zakresie kształtowania relacji pomiędzy nauką i biznesem odznaczony przez Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

   

   

  Więcej

  Dariusz Wylon

  Lider, agile coach i facylitator, który od ponad 15 lat zajmuje się rozwojem zespołów i organizacji oraz wdrażaniem innowacyjnych praktyk z zakresu zarządzania, HR i przywództwa. Współautor Agile HR Manifesto oraz twórca modeli i narzędzi wykorzystywanych w budowaniu kultury organizacyjnej oraz zwinnych procesów HR. Pracował z menedżerami, kierownikami projektów i Scrum Masterami z ponad 20 krajów świata na dwóch kontynentach m.in. z takich firm jak Cisco, Credit Suisse, Sabre, Comarch, ABB, PKO BP, Nielsen, CitiBank, Delphi, Intel czy Lufthansa. Head of People and Growth w Selleo, firmie świadczącej usługi programistyczne, w ramach której stworzył procesy i projekty HR, które zdobyły trzy główne nagrody w ogólnopolskim konkursie HR Dream Team za najbardziej innowacyjne zarządzanie doświadczeniami kandydatów (2015), rozwój talentów w organizacji (2020) oraz budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników (2020) oraz liczne wyróżnienie m.in. w ramach EB Stars czy SODA Awards. Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim oraz zintegrowanej komunikacji marketingowej w London School of Public Relations, autor recenzowanych publikacji w języku polskim i angielskim z zakresu zarządzania i komunikacji.

  Więcej

  Magdalena Siwińska-Olszówka

  Jako niezależny specjalista – HR Business Partner, od kilkunastu lat wspiera organizacje w procesach zarządzania kapitałem ludzkim, w zakresie audytów i procesów rozwojowych. Partner Zarządzający Grupy HR Masters, psycholog biznesu.  Menedżer ds. Rynku Pracy Klastra SA&AM Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Specjalizuje się w działaniach wpływających na poziom motywacji, satysfakcji i zaangażowania pracowników. Pasjonuje się tematyką efektywności i przedsiębiorczości kobiet. W projektach skupia się na realnych korzyściach zarówno dla organizacji jak i pracowników.

  Więcej

  Agnieszka Bednarska

  Interim HR Manager z dwudziestoletnim doświadczeniem biznesowym. Psycholog biznesu. Specjalizuje się we wdrożeniach modelu i standardów pracy HR Business Partnerów w polskich firmach. Doradca, praktyk i psycholog biznesu Grupy HR Masters. Wspiera klientów w budowaniu skutecznej polityki personalnej i organizacji struktur HR. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner, pomysłodawca 3-poziomowego programu certyfikacji zawodu HR Business Partnera, organizator wydarzeń branżowych śląskiego oddziału PS HRBP.

  Więcej

  dr Wojciech Żytkowiak-Wenzel

  Chief People Officer, KYP.ai

  Więcej
 • Rekomendacje

  Funkcja HR Business Partnera jest jedną z najbardziej pożądanych przez biznes a przez to najszybciej rozwijanych w organizacji. Ponad 25% firm przygotowuje się do wdrożenia tej formy pracy do swojej organizacji (wg. badań HR Business Trendy). Dlatego tak ważne jest profesjonalne przygotowanie osób, którzy wchodzą w tę rolę. Dobre programy edukacyjne, oparte o dobre praktyki odgrywają w tym procesie kluczową rolę.

  Grzegorz Filipowicz
  Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner oraz członek CIPD (Chartered Institute of Personnel Development), Business Partner ForFuture

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1200 zł do 5 marca 2024
  II 1200 zł do 5 kwietnia 2024
  III 1000 zł do 5 maja 2024
  IV 1000 zł do 5 października 2024
  V 1000 zł do 5 listopada 2024
  VI 800 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 6 500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Agnieszka Głąb
  e-mail: agnieszka.glab@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88