Kierunek

PSYCHOLOGIA ZDROWIA I ROZWOJU - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Celem studiów jest miedzy innymi zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu strategii budowania zdrowia psychicznego i dobrostanu w oparciu o interwencje psychologiczne i praktyki, które pozwolą skutecznie radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, pracować nad przekonaniami i emocjami, zadbać o postawy prozdrowotne swoim życiu i pracy, radzić sobie konstruktywnie w sytuacji konfliktu i kryzysu, dbać o odporność psychiczną swoją i zespołu, zwiększając jego efektywność.

Adresaci:

Studia adresowanie są do wszystkich osób zainteresowanych psychologią zdrowia i rozwoju w praktyce między innymi:

 • psychologów i psychoterapeutów;
 • nauczycieli, pedagogów,
 • coachów, trenerów,
 • pracowników służby zdrowia,
 • pracowników socjalnych,
 • psychologów chcących rozwinąć swoje kompetencje w obszarze psychologii zdrowia; właścicieli ośrodków wczasowo-sanatoryjnych,
 • menedżerów, dyrektorów, właścicieli małych i średnich firm,
 • pracowników działów HR,
 • doradców zawodowych.

 

 • Atuty

  W trakcie studiów dowiesz się JAK:

  •  poznać skuteczne strategie budowania zdrowia psychicznego i dobrostanu w oparciu o interwencje psychologiczne i praktyki, które dają poprawę samopoczucia
  •   skutecznie radzić sobie ze stresem i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu
  •   pracować nad przekonaniami i emocjami
  •   zadbać o postawy prozdrowotne swoim życiu i pracy a także wpływać na zmianę i korygowanie  tych niekorzystnych
  •   radzić sobie konstruktywnie w sytuacji konfliktu i kryzysu budując strategie użyteczne
  •   opanować praktyczne strategie ułatwiające zmianę
  •   zarządzać zmianą w organizacji i życiu osobistym
  •   poznasz istotę weelbeingu w organizacji
  •   dbać o odporność psychiczną swoją i zespołu, zwiększając jego efektywność;
 • Program

  PROMOCJA ZDROWIA

  1. Wstęp do psychologii zdrowia i rozwoju
  2. Zdrowie psychiczne - współczesne zagrożenia i możliwości wzmacniania
  3. Podejście salutogenetyczne i jego znaczenie dla psychologii zdrowia

  ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH I EDUKACJI ZDROWONEJ

  1. Stres i jego wpływ na zdrowie człowieka

  2. Doskonalenie kompetencji zgodnych z założeniami psychologii pozytywnej

  3. Wymiary budowania odporności psychicznej i rezyliencji

  4. Inteligencja emocjonalna i jej kształtowanie

  5. Interwencje psychologiczne w kontekście wzmacniania zdrowia

    

  ROZWÓJ PROZDROWOTNEJ ORGANIZACJI I DOBROSTANU PRACOWNIKA

  1. Dbałość o dobrostan psychiczny jako narzędzie profilaktyki wypalenia zawodowego

  2. Wellbeing w organizacji

  3. Zarządzanie sprzyjające zdrowiu i wydajności pracowników  

  4. Zarządzanie zmianą i kryzysem       

  5. Relacje interpersonalne i sztuka rozwiązywania konfliktów

  6. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w organizacji warunkiem budowania kultury organizacyjnej

  7. Coaching zdrowia

  Liczba godzin - 160 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Roman Cieśla

  Manager z 20 letnim doświadczeniem zdobytym w korporacjach i prowadzeniu własnej firmy.

  Pracował jako manager ds. szkoleń i trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach oraz mediator w organizacji.

  Obszar specjalizacji: coaching, mentoring, sprzedaż, kompetencje managerskie, komunikacja w biznesie, budowanie odporności psychicznej, praca z nawykami.

  Prowadził projekty doradcze, szkolenia i coaching dla firm sektora MISP i szkolenia dla firm sektora korporacyjnego jako freelancer firm szkoleniowych.

  Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach zarządzania, rozwiązywania konfliktów,  budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej.

  Specjalizuje się w mediacjach transformatywnych, coachingu managerskim i zespołowym.

  Przeprowadził ponad 350 dni szkoleniowych m.in.: PZ Cusson, Diament Doradcy, Skandia SA, Deutsche Bank, Centrum Usług Finansowych, Wrigley Poland, Warta SA, Open Finance, Home Broker, Hager Polo, Tauron, ING Bank

  Posiada certyfikat: Practitioner Coach Diploma Noble Manhattan Coaching, Badania Odporności  Psychicznej testem MTQ48.

  Więcej

  Natalia Kurzawa

  Certyfikowany Trener VCC, mediator, coach

  Akredytowany trener i egzaminator VCC w modułach: Coaching, Negocjacje, Mediacje, doradca filozoficzny. Autorka nowatorskiej metody pracy w konfliktach Coaching konfliktu - budowanie porozumienia® oraz twórca  Akademii Profesjonalnego Mediatora™ programu rozwojowego dla mediatorów opartego na  rozwojowych metodach pracy w rozwiązywaniu konfliktów, mediacjach transformatywnych  oraz modelu Brief Mediation™

  Absolwentka studiów na kierunku filozofia, dzięki któremu ma opanowane uniwersalne sposoby rozwiązywania problemów, posiada zdolności aplikacji wiedzy do kwestii bardziej szczegółowych, umiejętność analitycznego myślenia. Filozofia uprawnia do pracy w dziedzinach wymagających kreatywności, samodzielności intelektualnej i twórczości.

  Studia magisterskie Pedagogika Pracy i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: wyróżniona praca magisterska: Funkcje coachingu w rozwijaniu kompetencji społecznych i zawodowych. Ukończone liczne kursy i szkolenia: Wewnętrzy coach – najefektywniejsza forma rozwoju zasobów ludzkich, Szkoła Mediacji, Akademia coachingu – certyfikowany coach ICF, Szkoła Trenera, Studium Kompetencji Psychospołecznych, Negocjacje i mediacje w organizacji i biznesie.

  Doświadczenie zawodowe: Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji „Synergia”, właścicielka i dyrektor zarządzający Akademia Bliżej, wykładowca Uczelni wyższych, trener i egzaminator VCC Współautorka książki "Mediacje sądowe i pozasądowe"

  Więcej
 • Rekomendacje

  „Jeśli chcesz nauczyć się kontrolować jakość twoich myśli wykorzystując biologię w działaniu, radzić sobie z emocjami, poznać praktyki dające natychmiastową poprawę samopoczucia, wzmocnić swoje zdrowie psychiczne lub wprowadzić modele dobrostanu  do organizacji jako świadomy lider-te studia są dla Ciebie!”

  Natalia Kurzawa

  doradca filozoficzny, life coach

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 900 zł do 5 marca 2024
  II 900 zł do 5 kwietnia 2024
  III 900 zł do 5 maja 2024
  IV 900 zł do 5 października 2024
  V 800 zł do 5 listopada 2024
  VI 800 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 5 500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Iga Pytlas
  e-mail: ipytlas@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88