Kierunek

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Celem studiów podyplomowych jest kompleksowe przygotowanie Słuchaczy do pracy w środowisku projektowym, zarówno do pełnienia roli kierownika projektu, jak i aktywnego członka zespołu projektowego. Studia podnoszą kompetencje potrzebne we wszystkich elementach przedsięwzięć: definiowania, planowania, kontroli, komunikacji i zamykania. Absolwenci są przygotowani do swobodnego posługiwania się metodyką PRINCE2®. Wiedza ta jest uzupełniana najlepszymi praktykami PMBoK Guide, AGILE i IPMA.

Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany sposób zaplanować projekt, zrealizować wszelkie zadania, zakończyć przedsięwzięcie i ocenić jego efektywność. Jednocześnie metodyka ta stanowi uniwersalną platformę współpracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięć. Umożliwia efektywne komunikowanie się i skuteczną wymianę informacji we wszystkich etapach projektu, także w fazie jego przygotowywania.

Zajęcia realizowane w ramach studiów podyplomowych są tak skonstruowane, by studenci mogli praktycznie od razu zastosować wykładnię metodyki w środowisku projektów, których są uczestnikami.

 • Atuty

  • najlepsze praktyki zarządzania projektami wszystkich branż,

  • praktyczna wiedza wykorzystująca najpopularniejsze podejścia projektowe (m.in. PRINCE2, AGILE PM, PMBoK Guide, IMPA), praktyczna wiedza wykorzystująca najpopularniejsze podejścia projektowe (m.in. PRINCE2, AGILE PM, PMBoK Guide, IMPA),

  • akredytowany kurs PRINCE2 Foundation przygotowujący do certyfikacji,

  • międzynarodowy certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation w cenie studiów,

  • dostęp do materiałów organizacji certyfikującej People Cert poprzez własne, indywidualne konto,

  • możliwość szkolenia i certyfikacji AGILE PM (preferencyjna oferta dla chętnych uczestników studiów poza zakresem podstawowych zajęć),

  • warsztaty na przykładowych sytuacjach projektowych,

  • komputerowe warsztaty narzędziowe.

 • Program

  1. Wprowadzenie do zarządzania projektami. Metodyki i standardy project management.
  2. Zarządzanie zespołem projektowym i komunikacja w projekcie.

  3. Metodyka PRINCE2 Foundation (kurs akredytowany przygotowujący do certyfikacji na poziomie Foundation wraz z egzaminem).

  4. Przywództwo w zarządzaniu projektami.

  5. Zarządzanie ryzykiem w projekcie i sterowanie zmianami.

  6. Zarządzanie jakością w projekcie.

  7. Harmonogramowanie prac projektowych przy wykorzystaniu MS Project.

  8. Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie projektami.

  9. Budżetowanie projektów i kontrola kosztów.

  10. Zarządzanie portfelem projektów.

  11. Konsultacje.

  Liczba godzin: 160

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Certyfikaty: studenci realizują akredytowane szkolenie przygotowujące do egzaminu certyfikującego PRINCE2 Foundation. Certyfikat Foundation zawiera się w cenie studiów. Uczestnicy otrzymują voucher na test Foundation, do którego mogą podejść w dowolnym wybranym terminie, w ramach terminu ważności vouchera (najczęściej kilka miesięcy). Egzamin certyfikujący zdawany jest przez internet.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr Piotr Pinoczek

  Trener, konsultant, menedżer, coach. Właściciel Active Business Training.  Ekspert Zarządzania Projektami w EITT Sp. z o.o. Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), absolwent studiów podyplomowych Public Relations. Akredytowany trener PRINCE2®, Agile Project Management® Change Management®, Portfolio, Programme and Project Offices® (P3O) oraz Management of Portfolio® (MoP). Posiada także certyfikaty Six Sigma, IPMA i Managing Successful Programmes®. Prowadzi również szkolenia w oparciu o PMBOK® Guide oraz z obszaru managementu (jakość, optymalizacja procesów, innowacyjność, strategia, komunikacja, coaching, motywowanie).

  Więcej

  Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis

  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB. Animator działań realizowanych na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorczości, transferu wiedzy z nauki do gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

  Jest Prezesem Delegatury (Dąbrowa Górnicza) Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członkiem międzynarodowego stowarzyszenia The European Academy of Management (EURAM c/o EIASM – European Institute for Advanced Studiesin Management), wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział Dąbrowa Górnicza, wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, wiceprezesem Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, członek Rady Programowej Krajowego Klastra Kluczowego „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z tworzeniem systemów zarządzania relacjami z klientami, zarządzaniem jakością i procesami, zarządzaniem projektami, wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A., jest absolwentem studiów MBA.

  Za aktywność w zakresie kształtowania relacji pomiędzy nauką i biznesem odznaczony Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

  Więcej

  Sylwia Gatnar

  Dyrektor Zarządzający w firmie PREVAC, właściciel oraz Dyrektor Zarządzający w NZOZ Simpla, właściciel firmy szkoleniowej SOsimply. Członek Rady programowo-biznesowej Uniwersytetu Śląskiego. Przez 5 lat aktywnie działająca w organizacji PMI, Dyrektor oddziału w latach 2017-2019, obecnie Senior Advisor PMI. Od 12 lat czynnie związana z procesami biznesowymi oraz zarządzaniem projektami głównie w sektorze nowoczesnych technologii. Na swoim koncie zawodowym ma liczne projekty dla klientów krajowych oraz zagranicznych, projekty wdrożeniowe w obszarze procesów biznesowych w organizacjach, a także godziny praktyki na sali szkoleniowej. Certyfikowany Project Manager (PRINCE2P), AgilePM oraz Risk Manager (MoR), doktorantka w Katedrze Zarządzania i Jakości Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wykładowca akademicki, trener. Autorka licznych artykułów z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Prywatnie zagorzała minimalistka i wielbicielka kryminałów.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Zarządzanie projektem w każdej organizacji polega na wykorzystaniu w trakcie realizacji projektu wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik po to, aby sprostać lub przekroczyć potrzeby oraz oczekiwania określonych grup interesariuszy. Szczególnie polecam metodykę Prince2, gdyż jest to uznana na świecie metoda zarządzania projektami, która kładzie nacisk na uzasadnienie biznesowego rozwiązania, jego opłacalność, jak również organizację projektu i - co najważniejsze - wskazanie odpowiedzialności w zespole projektowym. Ważnym jest również warsztatowy aspekt budowy struktury podziału pracy, co wpływa na model postępowania kierownika projektu podczas realizacji poszczególnych zadań w projekcie.

  dr Marcin Lis
  Prorektor ds. Spraw Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB

  Prowadzenie projektów coraz częściej staje się nieodłączną kompetencją, wymaganą u większości menedżerów. Zarządzanie projektami, jako jedna z dziedzin samego zarządzania, stanowi praktykę rozważnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Innymi słowy, to sztuka umiejętnego balansowania pomiędzy takimi parametrami, jak: czas, koszt, zakres, jakość, ryzyko czy korzyści.

  Sylwia Gatnar
  Dyrektor Zarządzająca PMI Poland Oddział Śląsk
  Certyfikowany Project Manager

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1200 zł do 5 marca 2024
  II 1200 zł do 5 kwietnia 2024
  III 1200 zł do 5 maja 2024
  IV 1200 zł do 5 października 2024
  V 1000 zł do 5 listopada 2024
  VI 800 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 6 900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Agnieszka Głąb
  e-mail: agnieszka.glab@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88