Kierunek

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - ONLINE

Tryb: Online Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Celem studiów podyplomowych jest kompleksowe przygotowanie Słuchaczy do pracy w środowisku projektowym, zarówno do pełnienia roli kierownika projektu, jak i aktywnego członka zespołu projektowego. Studia podnoszą kompetencje potrzebne we wszystkich elementach przedsięwzięć: definiowania, planowania, kontroli, komunikacji i zamykania. Absolwenci są przygotowani do swobodnego posługiwania się metodyką PRINCE2®. Wiedza ta jest uzupełniana najlepszymi praktykami PMBoK Guide, AGILE i IPMA.

Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany sposób zaplanować projekt, zrealizować wszelkie zadania, zakończyć przedsięwzięcie i ocenić jego efektywność. Jednocześnie metodyka ta stanowi uniwersalną platformę współpracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięć. Umożliwia efektywne komunikowanie się i skuteczną wymianę informacji we wszystkich etapach projektu, także w fazie jego przygotowywania.

Zajęcia realizowane w ramach studiów podyplomowych są tak skonstruowane, by studenci mogli praktycznie od razu zastosować wykładnię metodyki w środowisku projektów, których są uczestnikami.

 • Atuty

  • najlepsze praktyki zarządzania projektami wszystkich branż,

  • praktyczna wiedza ze wszystkich najpopularniejszych podejść projektowych (PRINCE2, AGILE PM, PMBoK Guide, IMPA),

  • akredytowany kurs PRINCE2 Foundation przygotowujący do certyfikacji,

  • międzynarodowy certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation w cenie studiów (dodatkowo dla chętnych możliwość podejście do egzaminu Practitioner za dodatkową opłatą),

  • możliwość szkolenia i certyfikacji AGILE PM 
  • praktyczne warsztaty na przykładowych projektach,

  • komputerowe warsztaty narzędziowe.

 • Program

  1. Wprowadzenie do zarządzania projektami. Metodyki i standardy project management.
  2. Zarządzanie zespołem projektowym i komunikacja w projekcie.

  3. Metodyka PRINCE2 Foundation (kurs akredytowany przygotowujący do certyfikacji na poziomie Foundation wraz z egzaminem).

  4. Przywództwo w zarządzaniu projektami.

  5. Zarządzanie ryzykiem w projekcie i sterowanie zmianami.

  6. Zarządzanie jakością w projekcie.

  7. Harmonogramowanie prac projektowych.

  8. Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie projektami.

  9. Budżetowanie projektów i kontrola kosztów.

  10. Zarządzanie portfelem projektów.

  11. Konsultacje.

  Liczba godzin: 160

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Certyfikat: międzynarodowy certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation w cenie studiów (dodatkowo dla chętnych możliwość podejście do egzaminu Practitioner za dodatkową opłatą),

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr Piotr Pinoczek

  Trener, konsultant, menedżer, coach. Właściciel Active Business Training.  Ekspert Zarządzania Projektami w EITT Sp. z o.o. Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), absolwent studiów podyplomowych Public Relations. Akredytowany trener PRINCE2®, Agile Project Management® Change Management®, Portfolio, Programme and Project Offices® (P3O) oraz Management of Portfolio® (MoP). Posiada także certyfikaty Six Sigma, IPMA i Managing Successful Programmes®. Prowadzi również szkolenia w oparciu o PMBOK® Guide oraz z obszaru managementu (jakość, optymalizacja procesów, innowacyjność, strategia, komunikacja, coaching, motywowanie).

  Więcej

  dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

  Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

  Więcej

  Sylwia Gatnar

  Dyrektor Zarządzająca w firmie PREVAC, Dyrektor Zarządzająca śląskiego Oddziału PMI PC oraz właścicielka firmy szkoleniowej SOsimply. Od 8 lat czynnie związana z procesami biznesowymi oraz zarządzaniem projektami głównie w sektorze nowoczesnych technologii. Na swoim koncie zawodowym ma liczne projekty dla klientów krajowych oraz zagranicznych, projekty wdrożeniowe w obszarze procesów biznesowych w organizacjach, a także godziny praktyki na sali szkoleniowej. Certyfikowany Project Manager (PRINCE2P) oraz Risk Manager (MoR), doktorantka Szkoły Doktorskiej Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wykładowca akademicki, trener, coach. Autorka licznych artykułów z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Zarządzanie projektem w każdej organizacji polega na wykorzystaniu w trakcie realizacji projektu wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik po to, aby sprostać lub przekroczyć potrzeby oraz oczekiwania określonych grup interesariuszy. Szczególnie polecam metodykę Prince2, gdyż jest to uznana na świecie metoda zarządzania projektami, która kładzie nacisk na uzasadnienie biznesowego rozwiązania, jego opłacalność, jak również organizację projektu i - co najważniejsze - wskazanie odpowiedzialności w zespole projektowym. Ważnym jest również warsztatowy aspekt budowy struktury podziału pracy, co wpływa na model postępowania kierownika projektu podczas realizacji poszczególnych zadań w projekcie.

  dr Marcin Lis
  Prorektor ds. Spraw Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB

  Prowadzenie projektów coraz częściej staje się nieodłączną kompetencją, wymaganą u większości menedżerów. Zarządzanie projektami, jako jedna z dziedzin samego zarządzania, stanowi praktykę rozważnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Innymi słowy, to sztuka umiejętnego balansowania pomiędzy takimi parametrami, jak: czas, koszt, zakres, jakość, ryzyko czy korzyści.

  Sylwia Gatnar
  Dyrektor Zarządzająca PMI Poland Oddział Śląsk
  Certyfikowany Project Manager

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1000 zł do 5 marca 2023
  II 1000 zł do 5 kwietnia 2023
  III 1000 zł do 5 maja 2023
  IV 900 zł do 5 października 2023
  V 900 zł do 5 listopada 2023
  VI 800 zł do 5 grudnia 2023
  Ogółem 5900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł do 31 marca 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 31 marca 2023 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych do 31 marca 2023 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Agnieszka Głąb
  e-mail: agnieszka.glab@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji