Kierunek

SIECI KOMPUTEROWE I INTERNET RZECZY

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z podstawami działania sieci komputerowych opartych o protokoły TCP/IP oraz przekazanie możliwie obszernej i kompletnej wiedzy z zakresu obsługi, projektowania i testowania rozwiązań sieciowych, w tym również pod kątem działania Internetu Rzeczy.

Studia wspomagają lub przygotowują słuchaczy do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających wiedzy z dziedziny sieci komputerowych oraz znajomości rozwiązań i systemów związanych z funkcjonowaniem Internetu.

Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć wiedzę i/lub umiejętności z dziedziny sieci komputerowych, zwłaszcza pod kątem wykorzystania wiadomości w swojej pracy zawodowej lub planujących dalszy rozwój w tej dziedzinie. Studia szczególnie skierowane są do osób nie będących informatykami lub też nie posiadających wykształcenia w tej dziedzinie.

Dzięki obszernej i kompletnej wiedzy z zakresu obsługi, projektowania i testowania rozwiązań sieciowych, w tym również pod kątem działania Internetu Rzeczy, studia wspomagają lub przygotowują słuchaczy do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających wiedzy z dziedziny sieci komputerowych oraz znajomości rozwiązań i systemów związanych z funkcjonowaniem Internetu. 

 • Atuty

  • Studia skierowane do osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem informatyki i sterowania przepływem informacji.
  • Instruktorzy corocznie znakomicie oceniani przez słuchaczy.
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności w podstawowej dziedzinie informatyki.
  • Kontakty i dobre praktyki wprost od specjalistów branżowych.
  • Połączenie nowoczesnych materiałów, multimediów i programów do symulacji sieci w warunkach domowych z osobistym podejściem do słuchaczy.
  • Pracownie problemowe, pozwalające na rozwój własnych zainteresowań pod okiem instruktora.
 • Program

  1. Podstawy działania sieci komputerowych
  2. Podstawy obsługi systemów Linux
  3. Podstawowe protokoły sieci lokalnych
  4. Adresowanie oparte o IPv4 i IPv6
  5. Sieci bezprzewodowe
  6. Bezpieczeństwo sieci komputerowych
  7. Sieci przełączane i VLAN
  8. Routing w sieciach IP
  9. Urządzenia mobilne i Internet Rzeczy
  10. Pracownia problemowa

  Liczba godzin - 188 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów
  • Dni odbywania się zajęć: w miesiącu: soboty, niedziele, w godz. 16.15 - 20.30
 • Kadra

  dr inż. Krystian Mączka

  Adiunkt w Akademii WSB, wykładowca w ramach studiów podyplomowych, Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Akademii WSB. Biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, specjalista z zakresu przestępstw komputerowych. Od lat zajmujący się m.in. problemami bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, zabezpieczaniem i odzyskiem danych, analizą nośników, problemami szyfrowania, monitoringiem. Autor wielu publikacji z zakresu zastosowań metod sztucznej inteligencji. Posiada Certyfikat X-Ways Forensic, Certyfikowany Informatyk Śledczy, Microsoft Certified Professional oraz Auditora Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

  Więcej

  dr inż. Paweł Buchwald

  Adiunkt Akademii WSB, doktor nauk technicznych w dyscyplinie naukowej informatyka w specjalności baz danych. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół ciągłości działania rozproszonych systemów komputerowych, projektowania i implementacji oprogramowania, urządzeń mobilnych i IOT, analizy i przetwarzania danych w środowiskach przemysłowych i systemach SCADA.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Nowoczesne systemy przetwarzania danych wymagają aktualnych danych dostarczanych przez wysoko wydajne moduły sensoryczne i sieci komputerowe. Studia podyplomowe Sieci komputerowe i Internet Rzeczy agregują w sobie wiedzę potrzebną do przetwarzania danych telemetrycznych, akwizycji informacji oraz translacji ich na wiedzę za pomocą rozwiązań udostępnianych w chmurze obliczeniowej. Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w obszarach wspomaganych przez informatyczne systemy logistyki przedsiębiorstw, firmach tworzących nowoczesne systemy pomiarowe, rozwiązania dla inteligentnych budynków, a także przemysłowe systemy wspomagające produkcję.

  dr inż. Paweł Buchwald
  Adiunkt Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 października 2021
  II 600 zł do 5 listopada 2021 
  III 700 zł do 5 grudnia 2021
  IV 700 zł do 5 lutego 2022
  V 700 zł do 5 marca 2022
  VI 300 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 3900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Agnieszka Dynowska e-mail: adynowska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji