Kierunek

RYTMIKA, LOGORYTMIKA I TANIEC W WYCHOWANIU MUZYCZNO-RUCHOWYM DZIECI

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Podstawa prawna kształcenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450).

Celem studiów jest uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rytmiki, logorytmiki, zajęć umuzykalniających oraz tańca dla dzieci. Kierunek ten pozwala pozyskać bogaty zbiór materiałów dotyczących muzyki, choreografii i ćwiczeń, jak również uruchomić w sobie ukryte pokłady kreatywności, potrzebne do tworzenia zajęć muzyczno-ruchowych. Studia przygotowują uczestników do prowadzenia ciekawych zajęć przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych, rozwijających wyobraźnię i koordynację ruchowo-przestrzenną poprzez taniec, grę na instrumentach, śpiew, ćwiczenia rytmiczno-ruchowe gwarantujące rozwój w kierunku radosnego ruchu przy muzyce.

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki, logorytmiki i tańca oraz samodzielnego prowadzenia zajęć z wykorzystaniem różnych metod w przedszkolach i szkołach podstawowych, a także na zajęciach pozaszkolnych.

Studia skierowane są do wszystkich osób, które zajmują się pracą z dziećmi w żłobkach, klubach malucha, do instruktorów tańca oraz instruktorów kulturalno-oświatowych, do nauczycieli rytmiki, a także do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, posiadających kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela na tych etapach edukacyjnych oraz do pozostałych osób zainteresowanych wskazaną tematyką.

 • Atuty

  • Absolwent nabywa umiejętności wymagane do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i tańca, logorytmiki, a także do organizowania zajęć z wykorzystaniem gier ruchowych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka.
  • Praktyczne zajęcia warsztatowo-treningowe.
  • Wśród prowadzących zajęcia praktycy z wieloletnim doświadczeniem.
 • Program

  1. Piosenka dziecięca
  2. Rytmika
  3. Logorytmika
  4. Dydaktyka i metodyka rytmiki i logorytmiki
  5. Taniec współczesny
  6. Tańce narodowe i regionalne
  7. Tańce w kręgu
  8. Dydaktyka i metodyka tańca
  9. Zasady muzyki
  10. Instrumenty i programy muzyczne
  11. Scenariusze, konspekty i projekty
  12. Dydaktyka i metodyka umuzykalnienia

  Liczba godzin: 290 h zajęć dydaktycznych

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Charakter studiów: studia doskonalące
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminem po każdym semestrze nauki
  • Dni realizacji zajęć: wybrane soboty oraz niedziele
  • Część zajęć w formule online

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  mgr Agnieszka Loska

  Określana przez uczestników studiów człowiekiem renesansu, kreatywnym mentorem, porywa charyzmą, energią, z pasją odkrywa w ludziach ich potencjał i dobre strony. Sama z powodzeniem łączy w swej pracy dokonania artystycznej duszy z temperamentem ciekawskiego podróżnika, narciarską zwinnością i biznesową intuicją. Laureatka wielu branżowych nagród, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Centrum Animacji Kultury w Warszawie oraz  Państwowej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, właścicielka Studio Tańca i Muzyki RYTM, pomysłodawca wielu szkoleń dla nauczycieli, cały czas niestrudzenie czegoś się uczy. Autorka bogatego zbioru autorskich programów, kompozycji, aranżacji, piosenek, choreografii, zabaw, ćwiczeń, pomysłów wokalno-taneczno-instrumentalnych. Instruktorka Roku 2005, Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet 2013, laureatka konkursu Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM Roku 2013 w kategorii ''Edukacja''. 

  Więcej

  mgr Iwona Kaczmarczyk-Stanisz

  Wieloletni wykładowca na Akademii Muzycznej w Katowicach; prowadząca przedmioty: rytmika, technika ruchu i improwizacja ruchowa, metodyka nauczania rytmiki w przedszkolach. Od 15 lat właściciel, dyrektor oraz nauczyciel artystycznego przedszkola w Sosnowcu.

  Więcej

  mgr Regina Wolska

  Pedagog, certyfikowana terapeutka terapii tańcem, wykładowca i autorka programów w zakresie terapii tańcem m.in. na studiach podyplomowych (Uniwersytet Wrocławski i Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu), członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii w Poznaniu. Współpracuje m.in. z: Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie (kursy choreoterapii), Polskim Teatrem Tańca w Poznaniu, Śląskim Teatrem Tańca, Akademiami Muzycznymi, z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

  Więcej

  dr hab. Dariusz Ziółek

  Jeden z najwybitniejszych polskich gitarzystów basowych, pianista aranżer. Zadebiutował na scenie w roku 1985 na festiwalu Jazz Jantar w zespole Zbigniewa Namysłowskiego. Koncertował na estradach w Polsce i za granicą z plejadą artystów między innymi z Lorą Szafran, Krystyną Prońko, Ewą Urygą, Ireneuszem Dudkiem, Henrykiem Miśkiewiczem, Leszkiem Możdżerem, Jorgosem Skoliasem, Tomaszem Stańko, Zbigniewem Wodeckim. Współpracował z wieloma polskimi orkiestrami symfonicznymi i zespołami kameralnymi. Uczestniczył w nagraniu ponad trzydziestu płyt, z których wiele zostało nagrodzonych przez prestiżowe czasopisma muzyczne ( między innymi, nagroda dla najlepszej płyty bluesowej w 2001 roku i dla najlepszej płyty rockowej w roku 2005). Album „Cztery basy”, nagrany z grupą „ Krzak”, został uhonorowany w 2012 roku nagrodą Fryderyka. Za autorską płytę „4 Bass” Dariusz Ziółek otrzymał od czasopisma „ Gitara i bas” nagrodę specjalną „ za wybitne osiągnięcia basowe”.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Studia podyplomowe Rytmika, logorytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci to źródło wiedzy praktycznej. W trakcie studiów wyposażymy uczestnika w umiejętności włączania ruchu z muzyką do lekcji wychowania muzycznego i fizycznego, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. I co najważniejsze - ukończenie tego kierunku umożliwia uzyskanie dodatkowych kompetencji do prowadzenia zajęć z zakresu rytmiki i tańca.

  Agnieszka Loska
  Wykładowca Akademii WSB
  Ambasadorka Przedsiębiorczości Kobiet

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 900 zł do 5 marca 2024
  II 800 zł do 5 kwietnia 2024
  III 700 zł do 5 maja 2024
  IV 700 zł do 5 października 2024
  V 700 zł do 5 listopada 2024
  VI 700 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 4 800 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95


  Koordynator studiów: Marta Czubrowska
  e-mail: mczubrowska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88