Kierunek

KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Program studiów umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu przestępczości w aspekcie socjologicznym, psychologicznym oraz kryminalistycznym.

Słuchacze zdobędą aktualną wiedzą na temat przestępczości i czynników kryminogennych, jak również umiejętność powiązania tej wiedzy z elementami diagnozy, pomiaru i rozpoznawania zjawisk kryminogennych oraz prewencji i przeciwdziałania tymże zjawiskom. Kierunek ten umożliwia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do skutecznej i kompetentnej pracy związanej z problemami przestępczości, dewiacji społecznych i porządkiem publicznym.

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych nauką o przestępstwach, uwarunkowaniami działań przestępczych, charakterystyką ofiary i sprawcy, a także technicznymi sposobach zbierania dowodów popełniania przestępstw.

Absolwenci studiów nabywają kompetencje z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu oraz prowadzenia działań wykrywczych; poznają podstawy prawa karnego i prawa karnego procesowego oraz ich praktyczne zastosowanie; znacząco poszerzają wiedzę z zakresu psychologii osobowości, zachowań przestępczych i negocjacji.

Studia kończą się egzaminem praktycznym, który odbywa się w warunkach plenerowych. W toku egzaminu praktycznego słuchacze zmierzą się z kilkoma przygotowanymi przez specjalistę scenariuszami zdarzeń, dla których będą musieli przeprowadzić poprawne zabezpieczenie dowodu, ale także wstępną analizę kryminalistyczną. Zadania praktyczne przygotowane zostały tak, aby słuchacze mogli odnieść się do wiedzy zdobytej w trakcie zajęć. Egzamin praktyczny zakończony zostanie spotkaniem w towarzyskiej atmosferze, podczas którego omówione zostaną wyniki zadań.

 • Atuty

  • kierunek realizowany przez unikalne w skali kraju: Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB,
  • wśród wykładowców doświadczeni funkcjonariusze Policji, CBŚ, ABW oraz doświadczeni trenerzy z zakresu psychologii osobowości i psychomanipulacji,
  • nabycie przez słuchaczy kompetencji oraz  umiejętności z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu,
  • praktyczny egzamin w warunkach plenerowych.
 • Program

  1. Podstawy kryminalistyki

  2. Podstawy informatyki śledczej

  3. Zasady polskiego procesu karnego

  4. Psychologia zeznań i wyjaśnień

  5. Sądowo-lekarskie oględziny ciała i zwłok

  6. Oględziny

  7. Przeszukanie

  8. Cheiloskopia

  9. Zabezpieczenie dokumentów i badanie ich autentyczności

  10. Analizy kryminalistyczne przestępczości gospodarczej i zorganizowanej

  11. Identyfikacja rzeczy i osób (ekspertyzy – wariograficzna, broni, wypadku drogowego, osmologiczna, antropologiczna, daktyloskopijna, mechanoskopijna, genetyczna, informatyczna, alkohologiczna, toksykologiczna, śladowa

  12. Przestępczość przeciwko ochronie informacji- wykrywanie i badania kryminalistyczne

  13. Case study – analiza przypadku. Egzamin

  Liczba godzin - 146 godzi

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz egzaminem praktycznym
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr inż. Krystian Mączka

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych na kierunkach: Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor Ochrony Danych, Sieci komputerowe i Internet rzeczy oraz Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości. Adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Akademii Marynarki Wojennej, audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, specjalista z zakresu przestępstw komputerowych. Od lat zajmujący się m.in. problemami bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, zabezpieczaniem i odzyskiem danych, analizą nośników, problemami szyfrowania, monitoringiem, zarządzaniem bezpieczeństwem danych. Autor wielu publikacji z zakresu zastosowań metod sztucznej inteligencji. Posiada Certyfikat X-Ways Forensic, Certyfikowany Informatyk Śledczy, Microsoft Certified Professional oraz certyfikaty Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 oraz Menagera Bezpieczeństwa Informacji.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Rozwój technologiczny przyniósł ze sobą także rozwój metod działań sprawców, którzy często wykorzystują w procederze nowe technologie, a ich modus operandi bywa zawiły, przemyślany i wyrachowany, co znacznie utrudnia proces śledczy. Słuchacze studiów podyplomowych zdobędą wiedzę między innymi z zakresu psychologii przestępcy, prawa, kryminalistyki, informatyki śledczej. Zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie zbierania dowodów i ich wstępnej analizy, oględzin miejsca zdarzenia i zwłok oraz interpretacji wyników badań kryminalistycznych. Niewątpliwym atutem studiów jest możliwość wykorzystania nabytej wiedzy podczas egzaminu praktycznego w plenerze. 

  dr inż. Krystian Mączka
  Adiunkt w Akademii WSB, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 marca 2023
  II 700 zł do 5 kwietnia 2023
  III 700 zł do 5 maja 2023
  IV 700 zł do 5 października 2023
  V 700 zł do 5 listopada 2023
  VI 700 zł do 5 grudnia 2023
  Ogółem 4500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł do 31 marca 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 31 marca 2023 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych do 31 marca 2023 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Iga Pytlas e-mail: ipytlas@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji