Kierunek

BUSINESS DEVELOPMENT - COACHING, KONSULTING, MENTORING

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Business Development – coaching, konsulting, mentoring to 120 godzin interaktywnego rozwoju kompetencji efektywnego zarządzania biznesem i zespołem w oparciu o dojrzały rozwój osobisty z wykorzystaniem nowoczesnych, konwergentnych metod psychologii biznesu, ekonomii behawioralnej i neurobiologii. To także rozwój kompetencji coachingowych, konsultingowych i mentoringowych.

Program przygotowuje liderów do pracy zarówno w wewnątrz organizacji jak i świadczenia wsparcia zewnętrznego dla biznesu.

Studia podyplomowe Business Coaching to pierwsze w Polsce studia poświęcone tematyce Business Development – coaching, konsulting, mentoring.

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia procesów rozwojowych w mikroorganizacjach, w SME oraz w korporacjach.

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą rozwijać się w obszarach zarządzania, coachingu, konsultingu i mentoringu w oparciu o nowoczesną i zweryfikowaną naukowo i praktycznie wiedzę dotyczącą zarządzania, psychologii, ekonomii behawioralnej i neurobiologii.

 • Atuty

  • Nowoczesne metody wgrywania w świecie VUCA, narastającej złożoności, hiperkonkurencji oraz permanentnej zmiany.

  • Nowoczesne strategie rozwojowe dla menedżerów, zespołów i organizacji.

  • Skuteczne modele biznesowe uwzględniające najnowsze trendy.

  • Biznesowe studia przypadków z Polski, Europy i Świata.

  • Rozwój osobisty menedżera w oparciu o zweryfikowane naukowo odkrycia psychologii, neurobiologii i ekonomii behawioralnej.

  • Pogłębianie świadomości lidera w oparciu o dojrzałą refleksyjną praktykę, rozwój świadomości emocjonalnej i behawioralnej w praktycznych sesjach rozwojowych.

  • Rozwój w zakresie wieloaspektowego podejścia coachingowego, konsultingowego oraz mentoringowego.

  • Integracja podejścia zorientowanego na wyniki biznesowe z budowanie kultury organizacyjnej opartej o wartości i dobrostan pracowników.

  • Zajęcia w formie interaktywnych warsztatów.

  • Doświadczona kadra - praktycy biznesowi, doświadczeni konsultanci, mentorzy i coachowie jedyni w Polsce akredytowani na poziomie Coach Supervisor londyńskiej CSA (Coaching Supervision Academy, acc. EMCC, app. ICF)

  • W ramach zajęć Słuchacze będą mieli możliwość poznania procedur psychometrycznych, pozwalających na ocenę potencjału: profilu osobowościowego dzięki kwestionariuszowi osobowości PAPI 3 oraz potencjału poznawczego dzięki testom analitycznym serii Logiks.

  • Dodatkowa opcja uzupełniająca, która umożliwi przebadanie omawianymi narzędziami w promocyjnej cenie. Badanie odbywa się w formie online, a każdy uczestnik badania otrzyma komplet raportów w tym raport coachingowy wspierający współpracę pomiędzy coachem/ mentorem, a klientem/ mentee.

 • Program

  1. Świat VUCA – psychologiczne aspekty zarządzania w zmiennej, niepewnej, złożonej i wieloznacznej rzeczywistości biznesowej
  2. Nowoczesne wygrywające strategie biznesowe, budowanie organizacji w oparciu o zespoły rozproszone, strategie zero gravity, sharing economy, crowdsourcing i inne
  3. Nowoczesne narzędzia rozwoju osobistego i liderskiego – coaching oparty o dowody (tzw. evidence-based approach)
  4. Nowoczesne narzędzia rozwoju osobistego i liderskiego – mentoring w organizacji
  5. Nowoczesne narzędzia rozwoju osobistego i liderskiego – konsulting w biznesie
  6. Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o wszechstronny Model Przywództwa
  7. Ja jako Lider – budowanie autorytetu w oparciu o integralny i świadomy rozwój osobisty z wykorzystaniem metod i techniki psychologii biznesu, ekonomii behawioralnej oraz neurobiologii
  8. Budowanie zaangażowania pracowników w oparciu o well-being, mindfulness, diversity i holocracy - aspekty psychologiczne i biznesowe
  9. Zarządzanie międzypokoleniowe
  10. Zarządzanie kryzysami w organizacjach – wsparcie wewnętrzne i zewnętrzne
  11. Budowanie przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem wielu nowoczesnych technik innowacji w sferze wartości, organizacyjnej, produktowej, skuteczne narzędzia i metody poszukiwania i wdrażania innowacji
  12. Design Thinking
  13. Zarządzanie talentami w organizacjach – diagnoza i rozwój potencjału pracowników w świecie VUCA
  14. Fundamenty i strategie rozwojowe grup, wykorzystanie psychologii biznesu i ekonomii behawioralnej w procesie rozwoju grupy -struktury team coachingu
  15. Superwizja projektów rozwojowych – realizacja projektu wdrożeniowego pod opieką Mentora i Superwizora

  Liczba godzin: 120

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się esejem zaliczeniowym oraz superwizją.
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Dr Anna Syrek-Kosowska, Profesor AWSB

  Wykładowca Akademii WSB, psycholog biznesu, od ponad 20 lat współtworzący sukcesy liderów, pracowników, zespołów i firm polskich i międzynarodowych koncernów jako Manager projektów HR, Trener, Executive Coach. Specjalizuje się w ocenie i rozwoju potencjału liderskiego w procesach Zarządzania Talentami.

  Executive Coach, Superwizor Coachingu – pierwsza Polka akredytowana przez Coaching Supervision Academy (UK) (acc. EMCC, ICF app.), Izbę Coachingu, ICC, Zen Coaching. Autorka polskiej adaptacji Modelu Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM, CSA) oraz Modelu SFERA (SPACE) w współpracy z prof. S. Palmerem. Honorowy VP The International Society for Coaching Psychology. Trener rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej (ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie) oraz jest Konsultantem SFA (Podejścia skoncentrowanego na Rozwiązaniach). Współtwórca, Opiekun merytoryczny i Superwizor Akademii Profesjonalnego Coachingu oraz Master Coaching – zaawansowane narzędzia coachingowe (Akademia WSB) – rocznych studiów podyplomowych (ponad 300 Dyplomowanych Coachów) i Forum Coachingu i Superwizji.

  Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu HRD (m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka,) oraz współautorka naukowych książek o coachingu, członek rady programowej wydawnictw: Coaching Review, Coaching Psychology International. Autorka ebooka ”Obiekcje Klienta”. Ekspert z zakresu psychologii w mediach m.in.: Polskie Radio, Sens, Twój Styl, Coaching, Twój Biznes, Puls Biznesu, TVN24, onet.pl i wielu innych.

  Psycholog biznesu współpracujący z globalnym liderem rynku FMCG w zakresie oceny psychometrycznej potencjału menedżerskiego w ramach procesów zarządzania talentami.

  Licencjonowany konsultant narzędzi: CPA (Bioss International) – badanie zdolności podejmowania decyzji w niepewności i rosnącej złożoności biznesu, Extended DISC, MTQ-48 – Kwestionariusz Odporności Psychicznej, QPQ-32- Kwestionariusz Osobowości Zawodowej SHL, Mind Sonar, PRISM Brain Mapping, Badanie potencjału Cubiks, Thomas Test Inteligencji Emocjonalnej, ISI – Styl Wywierania Wpływu. Należy do globalnego zespołu Coachów czołowej firmy konsultingowej The Center for Creative Leadership (Global TOP5 Leadership Education). W latach 2001-2012 Partner Zarządzający firmy Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu.

  Obecnie Partner Zarządzający ASK Expert (Bioss International Network).

  Więcej

  Adam Stolarzewicz

  (CSA, EMCC, ICF, ICC)

  Uznany i certyfikowany Executive i Business Coach oraz Coach Superwizor. Pierwszy Polak akredytowany przez londyńską Coaching Supervision Akademy (Accredited CSA, EMCC, ICF app). Wieloletni ekspert w obszarze zarządzania organizacją i HR. Praktyk biznesu doświadczony trener

  kadry menedżerskiej, wykładowca w programach MBA i Executive MBA m.in. Oxford Brookes University. Były dyrektor HR największych banków – m.in. mBanku (Polska, Czechy, Słowacja), Multibanku, BRE Banku, Getin Noble Banku, odpowiadał również za rozwój pracowników jednej z największych spółek branży TELECOM, członek Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Członek-Założyciel Izby Coachingu (członek pierwszego prezydium Izby).

  Absolwent m.in. londyńskiej Coaching Supervision Academy (CSA, EMCC Accredited oraz ICF App), Oxford Brookes University (MBA), ICAN Institute/Harvard Business (Academy of Strategic Leadership), Szkoły Głównej Handlowej (Human Resource Management).

  Od ponad 23 lat poprzez coaching, konsulting i szkolenia wspiera rozwój menedżerów wielu krajowych i międzynarodowych korporacji (m.in. KGHM, Orlen, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ArcelorMittal, Tauron, Vattenfall, PGE, Poczta Polska, Korona SA, BOŚ Bank, ING Bank, BASF, Answear.com, Medicine, AXA, DB Schenker, Panasonic, Eurocash, Urtica, UKE, Ministerstwa Cyfryzacji, Zdrowia, Rozwoju i wielu innych) oraz polityków i osób publicznych. Wykładowca i Prelegent polskich i zagranicznych uczelni m.in. Oxford Brookes University, WSB, WSZ POU, UŚL. Autor wielu publikacji poświęconych rozwojowi i zarządzaniu w książkach i uznanych czasopismach. Gość specjalny i prelegent wielu programów telewizyjnych oraz polskich i międzynarodowych konferencji (w tym również Forum Ekonomicznym w Krynicy, Internet Governance Forum, Kongresie KADRY, HR Strategies Summit i innych). Współtwórca, Opiekun merytoryczny i Superwizor Akademii Profesjonalnego Coachingu oraz Master Coaching – zaawansowane narzędzia coachingowe (Akademia WSB) – rocznych studiów podyplomowych (ponad 300 Dyplomowanych Coachów) i Forum Coachingu i Superwizji.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Niewątpliwym atutem studiów jest możliwość poznania przez Słuchaczy aspektów związanych z psychometryczną oceną potencjału menedżerskiego w procesach Zarządzania Talentami dzięki możliwości wykonania badania kwestionariuszem osobowości PAPI 3 oraz potencjału poznawczego dzięki testom analitycznym serii Logiks. PAPI 3 w swej istocie koncentruje się na tym, co kluczowe dla ludzi we współczesnych organizacjach, pozwalając pozyskać wiedzę niezbędną do udzielania wartościowych informacji zwrotnych oraz prowadzenia interaktywnych i sesji rozwojowych i coachingowych. Posiadając pełny i rzetelny wgląd w swój profil osobowościowy oraz mając świadomość wewnętrznych potrzeb i motywatorów łatwiej podejmować świadome decyzje dotyczące kierunków rozwoju zawodowego, co przekłada się na wzrost efektywności biznesowej organizacji. Seria Logiks obejmująca zestaw testów werbalnych, numerycznych i abstrakcyjnych pozwala ocenić ogólny potencjał poznawczy oraz możliwości dotyczące uczenia się nowych rzeczy czy radzenia sobie z nieznanymi sytuacjami. Dzięki testom psychometrycznym możliwe jest poznanie mocnych stron obecnych i potencjalnych pracowników, a to z kolei zwiększa trafność podejmowanych decyzji personalnych, oszczędzając czas i zwiększając skuteczność działania organizacji.

  dr Anna Syrek-Kosowska
  Wykładowca Akademii WSB
  Psycholog biznesu
  Hon Vice President the International Society for Coaching Psychology
  Partner Zarządzający ASK Expert (Bioss International Network)Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu w Warszawie Ask Expert

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 900 zł do 5 marca 2024
  II 900 zł do 5 kwietnia 2024
  III 900 zł do 5 maja 2024
  IV 900 zł do 5 października 2024
  V 900 zł do 5 listopada 2024
  VI 700 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 5500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Monika Bęben
  e-mail: mbeben@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88