Kierunek

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Studia adresowane są zarówno do osób zajmujących się już  obrotem nieruchomościami na własny rachunek lub  zajmujących się profesjonalnie pośrednictwem oraz  dla tych, którzy zamierzają być uczestnikami czynnymi rynku nieruchomości lub planują związać swoją zawodową przyszłość z obsługą tego rynku. Dzięki bogatemu, dobrze przygotowanemu programowi studiów podyplomowych, Słuchacze uzyskają niezbędną wiedzę zarówno teoretyczną, jak i  praktyczną na temat szeroko rozumianego rynku nieruchomości i jego funkcjonowania. Program gwarantuje  również  możliwość poszerzenia wiedzy oraz zdobycia niezbędnego doświadczenia dla osób wykonujących już inne zawody nieruchomościowe, w tym szczególnie rzeczoznawcy majątkowego i zarządcy.

 • Atuty

  • studia skierowane są w szczególności do osób pragnących wykonywać w przyszłości zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz tych którzy chcieliby zawodowo obracać nieruchomościami,
  • wśród wykładowców  rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści w dziedzinie rynku nieruchomości, wyceny wartości przedsiębiorstw i nieruchomości, inwestycji, zarządzania, finansów i prawa.
 • Program

  1. Część ogólna prawa cywilnego
  2. Podstawy prawa rzeczowego
  3. Podstawy prawa zobowiązań
  4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
  5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  6. Źródła informacji o nieruchomościach
  7. Gospodarka przestrzenna
  8. Gospodarka nieruchomościami
  9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  10. Gospodarka rolna, leśna i wodna
  11. Ochrona danych osobowych
  12. Zamówienia publiczne
  13. Podstawy ekonomii
  14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  16. Elementy finansów i bankowości
  17. Podstawy budownictwa
  18. Przegląd technologii w budownictwie
  19. Proces inwestycyjny w budownictwie
  20. Eksploatacja nieruchomości
  21. Status prawny pośrednika w obrocie nieruchomościami
  22. Organizacje zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami
  23. Standardy zawodowe i etyka zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami
  24. Wprowadzenie do problematyki obrotu nieruchomościami
  25. Doradztwo na rynku nieruchomości
  26. Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami – promowanie profesjonalizmu
  27. Zarządzanie biurem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  28. Konstruowanie i zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  29. Dokumentacja techniczna nieruchomości
  30. Organizacja transakcji
  31. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami. Prawne i podatkowe aspekty transakcji związanych z nieruchomościami
  32. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  33. Procedury w obrocie nieruchomościami
  34. Zabezpieczenia finansowe i prawne w obrocie nieruchomościami
  35. Współpraca pośrednika w obrocie nieruchomościami z instytucjami finansowymi i bankami
  36. Notariusz w obrocie nieruchomościami
  37. Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami (zarządzanie nieruchomościami – wybrane zagadnienia)
  38. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości (rzeczoznawstwo majątkowe -  wybrane zagadnienia)
  39. Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji

  Liczba godzin – 232 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminem po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

   

 • Kadra

  Witold Czapla

  Wykładowca Akademii WSB. Doradca rynku nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, licencja nr 50 oraz zarządca nieruchomościami licencja nr 7729. Współtworzy firmę zajmującą się od 1982 roku obsługą rynku nieruchomości. Specjalista w obsłudze rynku nieruchomości inwestycyjnych wymagającym  specjalistycznej wiedzy oraz dużego doświadczenia. Odpowiada za merytoryczne i organizacyjne kierowanie  zespołem współpracowników, ponadto  współtworzy i współpracuje z zespołami zadaniowymi,  powoływanymi do przygotowywania procesów przed inwestycyjnych i inwestycyjnych. Organizator ruchu zawodowego pośredników w obrocie nieruchomościami, założyciel Bielsko – Częstochowsko – Katowickiego Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, członek zarządu i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia, Prezes zarządu w latach 1999 – 2005.  Założyciel najstarszej i największej Federacji skupiającej stowarzyszenia pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, działającej nieprzerwanie od 1995 roku. Były członek komisji Edukacji i Etyki - w tym jej przewodniczący, wieloletni członek Rady Krajowej oraz członek Zarządu Federacji. Od 1999 roku powołany przez Ministra Infrastruktury w skład Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, od 2001 do zakończenia prac Komisji w 2013 r. jej Przewodniczący.

  Posiada liczne wyróżnienia, m.in.: Złotą Odznakę  Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Złoty Medal Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości przyznany przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Złoty Medal „ Za Długoletnią Służbę” nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.

  Wykładowca i prelegent na licznych szkoleniach, seminariach  i kongresach związanych z rynkiem nieruchomości.

  Więcej

  Zenon Marczuk

  Wykładowca Akademii WSB. Rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, geodeta uprawniony; posiada również uprawnienia dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych; członek Komisji Opiniującej ŚSRM (ocena operatów szacunkowych). Członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Pracownik administracji samorządowej.

  Więcej

  mec. Maciej Pandzich

  Wykładowca i adwokat Akademii WSB. Aplikację adwokacką ukończył w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie karnym oraz prawie zamówień publicznych - w tym zamówieniach realizowanych  z funduszy europejskich. Świadczy usługi prawne w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii na rzecz przedsiębiorców z różnych branż jak i dla klientów indywidualnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach Zarządzanie, Transport oraz Administracja. Wykładowca studiów podyplomowych Akademii WSB na kierunkach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz Prawo w zarządzaniu.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, wiedza oraz doświadczenie konieczne do jego realizacji zarówno w zakresie obsługi rynku , ale co równie ważne w zakresie czynnego uczestnictwa na rynku obrotu, najmu czy inwestycji,  stanowi niezbędnik racjonalnego i bezpiecznego działania. 

  Pomysł na wznowienie studiów podyplomowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami trafia w pojawiające się ponowne zainteresowanie tą branżą. Doświadczenie uzyskane w trakcie organizowanych kursów, opartych o dużo skromniejsze minimum programowe, wskazuje na duże zainteresowanie tym tematem. Widać, że osoby korzystające z tych kursów wykazują dużo wyższą świadomość i chęć zdobycia wiedzy niż było to na studiach niezbędnych do uzyskania licencji traktowanej jak „prawo jazdy” do wykonywania działalności gospodarczej.

  Dobre studia, dobrzy Słuczacze to gwarancja sukcesu.


  Witold Czapla
  Wykładowca Akademii WSB
  Doradca rynku nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 marca 2023
  II 600 zł do 5 kwietnia 2023
  III 600 zł do 5 maja 2023
  IV 600 zł do 5 października 2023
  V 600 zł do 5 listopada 2023
  VI 500 zł do 5 grudnia 2023
  Ogółem 3800 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł do 31 marca 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 31 marca 2023 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych do 31 marca 2023 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Karolina Wilkus-Kaczor
  e-mail: kwilkus@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji