Kierunek

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

 • Atuty kierunku

  • wśród wykładowców specjaliści z Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Katowicach oraz doświadczeni praktycy związani z zarządzeniem nieruchomościami oraz budownictwem mieszkaniowym
  • możliwość studiowania na kierunku łączonym Zarządzanie nieruchomościami i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Praca

  Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) zainteresowanych wykonywaniem zawodu zarządcy nieruchomości i prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Studia mogą być także szansą dla osób, które chcą zdobyć nowy i przyszłościowy zawód.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 900 zł do 5 marca 2024
  II 900 zł do 5 kwietnia 2024
  III 900 zł do 5 maja 2024
  IV 900 zł do 5 października 2024
  V 800 zł do 5 listopada 2024
  VI 800 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 5 500 zł 5 000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Cel

  Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami.

 • Kwalifikacje i kompetencje

  Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania nieruchomościami. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania nieruchomościami, a także zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Słuchacze uzyskują również wiedzę w zakresie dokonywania analizy stanu technicznego i kondycji finansowej nieruchomości oraz możliwości podniesienia standardu nieruchomości w ramach bieżącej działalności zarządcy.

 • Wykładowcy

  Wśród wykładowców specjaliści z Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami w Katowicach oraz doświadczeni praktycy związani z zarządzaniem nieruchomościami oraz budownictwem mieszkaniowym.

  Wśród kadry:

  mgr Jan Kowalczyk - wice Prezes Zarządu Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami w Katowicach, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, rzeczowego mieszkaniowego,

  mgr Marek Stroński – wieloletni praktyk w zakresie  przeglądów użytkowych, technicznych i remontach,

  mgr inż. Andrzej Neumann - specjalista, praktyk zarządzania zasobami nieruchomościowymi, zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi,

  dr Grzegorz Tyrka - sędzia prawa pracy, wieloletni trener.

 • Program studiów obejmuje

  1. Podstawy wiedzy z zakresu prawa
  2. Podstawy wiedzy ekonomicznej
  3. Podstawy wiedzy technicznej
  4. Zarządca Nieruchomości
  5. Zarządzanie nieruchomościami
  6. Umiejętności interdyscyplinarne

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Informacje dodatkowe

  Czas trwania: 2 semestry

  Dni uczęszczania: sobota, niedziela w godz. 8:00-14:35

  Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

  Część zajęć w formule online.

  KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

  tel. 32 295 93 10

  tel. 32 295 93 12

  tel. 32 295 93 11