Kierunek

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Celem studiów podyplomowych jest kompleksowe przygotowanie Słuchaczy do pracy w środowisku projektowym, zarówno do pełnienia roli kierownika projektu, jak i aktywnego członka zespołu projektowego. Studia podnoszą kompetencje potrzebne we wszystkich elementach przedsięwzięć: definiowania, planowania, kontroli, komunikacji i zamykania. Absolwenci są przygotowani do swobodnego posługiwania się metodyką PRINCE2®. Wiedza ta jest uzupełniana najlepszymi praktykami PMBoK Guide, AGILE i IPMA.

Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany sposób zaplanować projekt, zrealizować wszelkie zadania, zakończyć przedsięwzięcie i ocenić jego efektywność. Jednocześnie metodyka ta stanowi uniwersalną platformę współpracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięć. Umożliwia efektywne komunikowanie się i skuteczną wymianę informacji we wszystkich etapach projektu, także w fazie jego przygotowywania.

Zajęcia realizowane w ramach studiów podyplomowych są tak skonstruowane, by studenci mogli praktycznie od razu zastosować wykładnię metodyki w środowisku projektów, których są uczestnikami.

 • Atuty

  • najlepsze praktyki zarządzania projektami wszystkich branż,

  • praktyczna wiedza ze wszystkich najpopularniejszych podejść projektowych (PRINCE2, AGILE PM, PMBoK Guide, IMPA),

  • dwa akredytowane kursy PRINCE2 Foundation oraz Practitioner przygotowujące do certyfikacji,

  • międzynarodowy certyfikat PRINCE2 na poziomie Foundation w cenie studiów (dodatkowo dla chętnych możliwość podejście do egzaminu Practitioner za dodatkową opłatą),

  • praktyczne warsztaty na przykładowych projektach,

  • komputerowe warsztaty narzędziowe.

 • Program

  1. Wprowadzenie do zarządzania projektami. Metodyki i standardy project management.
  2. Zarządzanie zespołem projektowym i komunikacja w projekcie.

  3. Metodyka PRINCE2 Foundation (kurs akredytowany przygotowujący do certyfikacji na poziomie Foundation wraz z egzaminem).

  4. Warsztaty PRINCE2 Practitioner (kurs akredytowany przygotowujący do certyfikacji na poziomie Practitioner).

  5. Zarządzanie ryzykiem w projekcie i sterowanie zmianami.

  6. Zarządzanie jakością w projekcie.

  7. Harmonogramowanie prac projektowych.

  8. Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie projektami.

  9. Budżetowanie projektów i kontrola kosztów.

  10. Zarządzanie portfelem projektów.

  11. Konsultacje.

  Liczba godzin: 160

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Certyfikaty: studenci realizują dwa akredytowane szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikujących: PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner. Certyfikat Foundation zawiera się w cenie studiów.
  • Za dodatkową opłatą istnieje również możliwość zdobycia certyfikatu Practitioner (1200 zł netto +23% VAT).
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr Piotr Pinoczek

  Trener, konsultant, menedżer, coach. Właściciel Active Business Training.  Ekspert Zarządzania Projektami w EITT Sp. z o.o. Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), absolwent studiów podyplomowych Public Relations. Akredytowany trener PRINCE2®, Agile Project Management® Change Management®, Portfolio, Programme and Project Offices® (P3O) oraz Management of Portfolio® (MoP). Posiada także certyfikaty Six Sigma, IPMA i Managing Successful Programmes®. Prowadzi również szkolenia w oparciu o PMBOK® Guide oraz z obszaru managementu (jakość, optymalizacja procesów, innowacyjność, strategia, komunikacja, coaching, motywowanie).

  Więcej

  dr Marcin Lis

  Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

  Więcej

  Sylwia Koszela

  Dyrektor Zarządzająca w firmie PREVAC, Dyrektor Zarządzająca śląskiego Oddziału PMI PC oraz właścicielka firmy szkoleniowej SOsimply. Od 8 lat czynnie związana z procesami biznesowymi oraz zarządzaniem projektami głównie w sektorze nowoczesnych technologii. Na swoim koncie zawodowym ma liczne projekty dla klientów krajowych oraz zagranicznych, projekty wdrożeniowe w obszarze procesów biznesowych w organizacjach, a także godziny praktyki na sali szkoleniowej. Certyfikowany Project Manager (PRINCE2P) oraz Risk Manager (MoR), doktorantka Szkoły Doktorskiej Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, wykładowca akademicki, trener, coach. Autorka licznych artykułów z zakresu zarządzania projektami oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Zarządzanie projektem w każdej organizacji polega na wykorzystaniu w trakcie realizacji projektu wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik po to, aby sprostać lub przekroczyć potrzeby oraz oczekiwania określonych grup interesariuszy. Szczególnie polecam metodykę Prince2, gdyż jest to uznana na świecie metoda zarządzania projektami, która kładzie nacisk na uzasadnienie biznesowego rozwiązania, jego opłacalność, jak również organizację projektu i - co najważniejsze - wskazanie odpowiedzialności w zespole projektowym. Ważnym jest również warsztatowy aspekt budowy struktury podziału pracy, co wpływa na model postępowania kierownika projektu podczas realizacji poszczególnych zadań w projekcie.

  dr Marcin Lis
  Prorektor ds. Spraw Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB

  Prowadzenie projektów coraz częściej staje się nieodłączną kompetencją, wymaganą u większości menedżerów. Zarządzanie projektami, jako jedna z dziedzin samego zarządzania, stanowi praktykę rozważnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Innymi słowy, to sztuka umiejętnego balansowania pomiędzy takimi parametrami, jak: czas, koszt, zakres, jakość, ryzyko czy korzyści.

  Sylwia Koszela
  Dyrektor Zarządzająca PMI Poland Oddział Śląsk
  Certyfikowany Project Manager

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 października 2021
  II 800 zł do 5 listopada 2021
  III 800 zł do 5 grudnia 2021
  IV 800 zł do 5 lutego 2022
  V 800 zł do 5 marca 2022
  VI 800 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 5100 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Iga Pytlas
  e-mail: ipytlas@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji