O konferencji

Akademia WSB wspólnie z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej   

zapraszają do udziału w IV Konferencji Naukowej z cyklu 

„Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”

***

„Współczesne kontynuacje dorobku Aleksandra Rotherta (1870-1937)”

Termin konferencji: 31 marca 2021 r. (środa)

Koszt udziału: bezpłatna

Miejsce konferencji: Online

Celem konferencji jest przegląd fundamentalnych zagadnień współczesnego zarządzania, nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania, perspektyw rozwojowych oraz kierunków badań na przyszłość, a także możliwości i efektów ich zastosowania w praktyce, w relacji do dokonań i dorobku naukowego profesora Aleksandra Rotherta (1870-1937).

Patron Konferencji to jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu, inżynier mechanik i elektryk.

Cykl konferencji poświęcony jest dorobkowi polskich klasyków z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości. Podejmowane są ich dokonania w kontekście sukcesów i wyzwań, widziane z perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu.

  • Pierwsza konferencja odbyła się w roku 2017 i nawiązywała do obchodów 120-lecia nauk o zarządzaniu w Polsce, których rozwój był ściśle związany z nazwiskiem profesora Karola Adamieckiego (1866-1933), światowej sławy polskiego teoretyka i praktyka zarządzania. 
  • W 2018 roku odbyła się druga konferencja w ramach cyklu, poświęcona dorobkowi profesora Edwina Hauswalda (1868-1942), który był specjalistą w zakresie maszynoznawstwa i organizacji. 
  • Patronem trzeciej konferencji z cyklu, zorganizowanej w 2019 roku, był inżynier Piotr Drzewiecki (1865-1943), jeden z prekursorów nauk o zarządzaniu, przedsiębiorca, działacz społeczny, pierwszy prezydent Warszawy w odrodzonej Polsce.

W 2020 roku przypadała 150. rocznica urodzin profesora Aleksandra Rotherta. Jest to okazja do zaprezentowania dorobku tego klasyka oraz dyskusji nad najnowszymi osiągnięciami, obowiązującymi trendami i wyzwaniami w naukach o zarządzaniu i jakości, a także oceny stanu i perspektyw rozwoju w różnych obszarach zarządzania.