A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Międzynarodowa konferencja naukowa "Actions to improve the quality of life of people with special needs in Poland and around the world"

Zapraszamy do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ "Actions to improve the quality of life of people with special needs in Poland and around the world", która odbędzie się w dniach 15-17 maja 2024 r. w Akademii WSB.  

Konferencja zgromadzi ekspertów z całego świata, by podzielić się najnowszymi badaniami i praktykami mającymi na celu poprawę życia osób ze szczególnymi potrzebami. Uczestnictwo jest otwarte dla naukowców, praktyków, doktorantów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką. Zapewniamy bogaty program naukowy i możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami z różnych krajów. 


We invite you to participate in the INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE "Actions to improve the quality of life of people with special needs in Poland and around the world”, taking place on May 15-17, 2024, at the WSB University.  

The conference will bring together experts from around the world to share the latest research and practices aimed at enhancing the lives of people with special needs. Participation is open to scholars, practitioners, PhD candidates, students, and anyone interested in the topic. We provide a rich scientific program and the opportunity for the exchange of experiences among participants from different countries.