A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

W dniach od 24 do 25 czerwca 2021 r. w ramach projektu pn. „MREdu: Pogotowie Górskie – edukacja transgraniczna ratowników górskich w Polsce i na Słowacji” miało miejsce szkolenie edukacyjne skierowane do służb ratownictwa górskiego lub JST leżących na terenach górskich, jak również do innych organizacji publicznych świadczących na rzecz samorządów usługi w zakresie pogotowia górskiego w formule wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Temat szkolenia: Ewakuacja w trudnych warunkach w terenie. Warunki nielotne dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Akcje poszukiwawcze na terenach górskich (Evakuácia v zložitých podmienkach v teréne. Trvalé podmienky pre leteckú záchrannú službu. Pátracie činnosti v horských oblastiach).
Szkolenie odbyło się w Kompleksie Pilsko-Jontek w Korbielowie.

Projekt pn. „MREdu: Pogotowie Górskie – edukacja transgraniczna ratowników górskich w Polsce i na Słowacji” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt s názvom „Horská záchranná služba - cezhraničné vzdelávanie horských záchranárov v Poľsku a na Slovensku” je spolufinancovaný Európskou úniou z programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 a zo štátneho rozpočtu.