A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

W dniach od 17 do 18 czerwca 2021 r. w ramach projektu pn. „MREdu: Pogotowie Górskie – edukacja transgraniczna ratowników górskich w Polsce i na Słowacji” odbyło się Polsko-Słowackie szkolenie edukacyjne skierowane do instytucji, z obszerów gdzie wykonywane jest ratownictwo górskie. Temat szkoleń: Współpraca podmiotów realizujących zadania z zakresu ratownictwa górskiego z służbami państwowymi, organizacjami międzynarodowymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa, a także z podmiotami wykonującymi ratownictwo górskie, w szczególności z HZS (Spolupráca subjektov realizujúcich úlohy v rámci horskej záchrannej služby  so štátnymi službami, medzinárodnými organizáciami pre bezpečnosť, ako aj so subjektmi vykonávajúcimi horskú záchranu, najmä s HZZ).
Szkolenie odbyło się w Kompleksie Pilsko-Jontek w Korbielowie.

Projekt pn. „MREdu: Pogotowie Górskie – edukacja transgraniczna ratowników górskich w Polsce i na Słowacji” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt s názvom „MREdu: Horská záchranná služba - cezhraničné vzdelávanie horských záchranárov v Poľsku a na Slovensku” je spolufinancovaný Európskou úniou z programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 a zo štátneho rozpočtu.