A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Projekt i druk plakatu

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją przez Akademię WSB Wydział Zamiejscowy w Żywcu ul. Komisji Edukacji Narodowej 3,  34-300 Żywiec, wspólnie z Partnerem Słowackim – University of Žilina, Słowacja, mikroprojektu „MREdu: Pogotowie Górskie – edukacja transgraniczna ratowników górskich w Polsce i na Słowacji” nr INT/EB/BES/3/VI/A/0231, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Słowacja – Polska 2014 – 2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy zapraszamy do przedstawienia oczekiwanego wynagrodzenia za realizację prac zdefiniowanych w załączniku do pobrania. 

Prosimy o przesłanie pisemnej odpowiedzi w formie podpisanego skanu (zwrotne odesłanie załączonego formularza wraz z proponowanymi cenami) za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 02.04.2021 r. do godz. 12:00 na adres: abugaj@wsb.edu.pl

Projekt pn. „MREdu: Pogotowie Górskie – edukacja transgraniczna ratowników górskich w Polsce i na Słowacji” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt s názvom „MREdu: Horská záchranná služba - cezhraničné vzdelávanie horských záchranárov v Poľsku a na Slovensku” je spolufinancovaný Európskou úniou z programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 a zo štátneho rozpočtu.