Wypożyczalnia

Zapraszamy do zapoznania się z naszym wirtualnym przewodnikiem po zasadach korzystania z zasobów Biblioteki Akademickiej im. prof. Jerzego Altkorna. Zapraszamy do korzystania z naszych usług informacyjno-bibliotecznych.

 • Korzystanie z katalogu INTEGRO

  Korzystanie z katalogu elektronicznego INTEGRO:

  INSTRUKCJE/INSTRUCTIONS:

  Zamawianie, proces zamawiania składa się z kilku etapów:

  • Wyszukanie książki przy wykorzystaniu indeksów
  • Sprawdzenie dostępności wybranej pozycji (opcja: status).
  • Zalogowanie się do systemu za pomocą
  • W zależności od statusu książki - zamówienie jej do wypożyczenia
  • Wybranie miejsca dostarczenia zamówionego dokumentu.
  • Wysłanie zamówienia.
  • Wylogowanie się z systemu.

  UWAGA!
  Czas oczekiwania na dokumenty 15 - 45 min.
  Po realizacji zamówiony dokument oczekuje na odbiór 3 dni.

  Odbiór książek

  • Studenci z ważną legitymacją studencką
  • Słuchaczei studiów podyplomowych, doktoranci,kadra dydaktyczno-naukowa, pracownicy administracyjni AWSB - dowód osobisty

  UWAGA!

  Odbiór książek może dokonać właściciel konta bibliotecznego lub osoba upoważniona z podpisanym oświadczeniem.

  Prolongata

  • Zalogowanie się do systemu,
  • Wejście na "Moje konto",
  • Wybranie zakładki "Prologaty",
  • W tabeli wypożyczonych pozycji będzie dostępna akcja prolonguj. Klikając w nią, pojawi się nowy termin zwrotu.

  Rezerwacje

  • Zalogowanie się do systemu,
  • Pod tytułem, który jest wypozyczony prez innego czytelnika, użyj opcji zarezewuj dowolny dokument (znajdujący sie pod opisem)
  • System poinformuje Cię o tym, ile osób przed Tobą zarezerwowało ten dokument i którą osobą oczekującą w kolejności jesteś.

  Zwroty

  • Zwrotu dokonują Państwo w Bibliotece w Wypożyczalni

  Komunikacja systemu z czytelnikiem za pośrednictwem e-maila odbywa się na następujących obszarach:

  • wysłanie informacji o tym, że zamówienie zostało zrealizowane i że książka jest do odebrania w wypożyczalni,
  • wysłanie informacji o zbliżającym się terminie zwrotu książki,
  • wysłanie informacji o zrealizowanej rezerwacji, tzn. że zarezerwowana książka została zwrócona i że zmieniła status na zamówioną - wówczas należy w ciągu 3 dni odebrać zamówienie,
  • wysłanie informacji o rozpoczęciu naliczania opłaty w przypadku przekroczonego terminu zwrotu.
   Wszystkie maile są wysyłane automatycznie, prosimy na nie nie odpowiadać

  Oznaczenia miejsca stosowane w katalogu przy sygnaturach:

  • Egzemplarze, które można zamówić i wypożyczyć
  • Egzemplarze

  W przypadku odnalezienia książki w czytelni - proszę zapamiętać sygnaturę, czyli dział, w którym znajduje się książka. Książki są ułożone alfabetycznie tytułami.

  Sygnatury

  • DG/W DG Wyp. - egzemplarze do wypożyczenia - Biblioteka Dąbrowa Górnicza
  • DG/U DG Czyt. - egzemplarze w Czytelni - Biblioteka Dąbrowa Górnicza
  • Cieszyn/W ZOD1 Wyp. - egzemplarze do wypożyczenia - Biblioteka Cieszyn
  • Cieszyn/U ZOD1 Czyt. - egzemplarze w Czytelni - Biblioteka Cieszyn
  • Olkusz/W KSOLK Wyp. - egzemplarze do wypożyczenia - Biblioteka Olkusz
  • Olkusz/U KSOLK Czyt.egzemplarze w Czytelni - Biblioteka Olkusz
  • Żywiec/W KSŻYW Wyp. - egzemplarze do wypożyczenia - Biblioteka Żywiec

  Pracownicy Biblioteki chętnie pomogą w korzystaniu z katalogu OPAC. Prosimy pytać, dzwonić i pisać oraz dzielić się z nami wszystkimi uwagami na temat funkcjonowania katalogu bibliotecznego.

 • Wypożyczalnia międzybiblioteczna

  Informacje ogólne

  Biblioteka umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych dla celów naukowych drogą wypożyczania międzybibliotecznego.

  W ramach wypożyczalni sprowadzamy:

  • książki,
  • odbitki artykułów czasopism
  • oraz inne materiały, których Biblioteka Akademickanie posiada we własnych zbiorach.

  Z wypożyczalni międzybibliotecznej mogą korzystać:

  • pracownicy naukowi Akademii WSB,
  • pracownicy administracyjni Akademii WSB,
  • studenci Akademii WSB,
  • słuchacze studiów podyplomowych Akademii WSB,
  • doktoranci Akademii WSB.

  Chętnych prosimy o wypełnienie REWERSU WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH
  Wypełniony rewers proszę wysłać na adres: biblioteka@wsb.edu.pl lub przynieść do Biblioteki Akademickiej.

  Informacje dla czytelników

  Realizacja zamówienia:

  • Aby złożyć zamówienie należy wypełnić pobrany powyżej rewers wypożyczalni międzybibliotecznej, podając dokładny opis bibliograficzny publikacji i odesłać na wskazany adres mailowy.
  • Po złożeniu przez Bibliotekę zamówienia w innej instytucji czytelnik zostanie powiadomiony o wysłanym zamówieniu.
  • O realizacji zamówienia i nadejściu książki czytelnik jest powiadamiany telefonicznie lub pocztą e-mail.
  • Sprowadzone materiały biblioteczne udostępniane są wyłącznie w Czytelni.
  • W przypadku konieczności dłuższego korzystania z książek istnieje możliwość prolongaty.

  Informacje dla bibliotek krajowych

  Biblioteka Akademicka udostępnia swoje zbiory na zasadzie wypożyczania międzybibliotecznego zamiejscowego we współpracy z innymi bibliotekami krajowymi. Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają zbiory czytelniane. W uzasadnionych przypadkach, wymagających indywidualnego rozpatrzenia, materiały te mogą zostać wypożyczone. Zamówienia powinny być składane na rewersach międzybibliotecznych i odesłane na adres: biblioteka@wsb.edu.pl

  Wypożyczanie dla bibliotek krajowych jest bezpłatne. Za wypożyczane materiały całkowitą odpowiedzialność ponosi biblioteka zamawiająca. Materiały biblioteczne mogą być udostępniane wyłącznie w czytelni biblioteki zamawiającej. Porozumienia o współpracy w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych prosimy o odesłanie na adres:Akademia WSB

  Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna
  ul. Cieplaka 1c
  41-300 Dąbrowa Górnicza

 • Zestawienia tematyczne

  Biblioteka w oparciu o polskie i światowe zasoby naukowe tj.:

  • bazy elektroniczne pełnotekstowe i bibliograficzne
  • bazy Open Access, repozytoria, archiwa i biblioteki cyfrowe
  • zasób wydawnictw zwartych
  • wydawnictwa ciągłe i tworzoną Bibliografię Zawartości Czasopism

  Udziela informacji w zakresie gromadzenia literatury naukowej do prac dyplomowych. Wszyscy zainteresowani pozyskaniem informacji naukowej otrzymują zestawienie bibliograficzne oraz przydatne linki.

  Z usług informacyjnych mogą bezpłatnie korzystać:

  • studenci WSB,
  • słuchacze studiów podyplomowych AWSB,
  • doktoranci,
  • pracownicy AWSB.
  • Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie na adres: biblioteka@wsb.edu.pl
 • Szkolenie biblioteczne

  Szkolenia biblioteczne maja na celu zapoznanie użytkownika z narzędziami i systemami. Skierowane są do wszystkich użytkowników, którzy chcą sprawnie korzystać z Biblioteki i jej zasobów.

  W czasie szkolenia użytkownicy zaznajamiani są z:

  • zasadami korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki,
  • zasadami wyszukiwania w katalogu elektronicznego,
  • zasobami wirtualnymi dostępnymi w Bibliotece, takimi jak: bazy elektroniczne, rozproszone naukowe zasoby sieciowe.

  Obowiązkowe szkolenie biblioteczne skierowane jest do studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego oraz drugiego stopnia.

  Warunki zaliczenia przedmiotu:

  • Warunkiem otrzymania wpisu ze szkolenia bibliotecznego jest:
  • zapisanie się do biblioteki poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny (konto zostanie aktywowane przez pracownika Biblioteki w ciągu następnego dnia roboczego)
   oraz
  • uzyskanie pozytywnego wyniku testu na platformie e-learningowej Moodle (min. 6 poprawnych odpowiedzi).

  Osoby chętne mogą umówić się na indywidualne szkolenie w zakresie posługiwania się wybranymi narzędziami, kontaktując się z Biblioteką telefonicznie 295 93 56 lub drogą mailową biblioteka@wsb.edu.pl

  Studenci z Wydziałów Zamiejscowych w Cieszynie:

  Szkolenie Biblioteczne dostępne na platformie e-learningowej i rejestracja w systemie bibliotecznym.

  Studenci z Wydziałów Zamiejscowych w Żywcu, Olkuszu i Krakowie:

  Szkolenie Biblioteczne dostępne tylko na platformie e-learningowej.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji