Aktualności

 • SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU

  20 lipca 2022 r. odbyło się robocze spotkanie Partnerów projektu. Podczas rozmów ustalono kierunek rozwoju projektu. Ustalone zostały dalsze plany oraz terminy realizacji kolejnych zadań w projekcie.

   

   

   

   

   

 • Spotkanie z ekspertem sieci TEIN

  31 sierpnia 2022 r. odbyło się zdalne spotkanie z ekspertem sieci TEIN Alexem Metternichem, podczas którego ustalono szczegóły dotyczące webinaru z młodzieżą biorącą udział w projekcie.

  Webinar ma na celu przekazanie uczestnikom dobrych praktyk dotyczących edukacji proekologicznej, które zostaną przez uczestników webinaru wykorzystane podczas wypracowywania rezultatów projektu realizowanych podczas serii warsztatów.

  W spotkaniu brali również udział:

  • Dr Edyta Nowak-Żółty, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie – kierownik projektu
  • Sebastian Kwaśniewski – koordynator projektu
  • Aurelia Ścibisz - koordynator ds. finansowych

 • Spotkanie Partnerów Projektu w sprawie warsztatów dla młodzieży

  Podczas spotkania, które odbyło się 13 września 2022 r.,  Partnerzy Projektu uzgodnili szczegóły dotyczące kształtu warsztatów dla młodzieży, które zaplanowano na 30 września 2022 r.


  Nadchodzące wydarzenie będzie pierwszym z serii czterech warsztatów dla młodzieży, którego efektem będzie wypracowanie rezultatów projektu mających na celu nakierowanie młodzieży na rozwój kwalifikacji zawodowych z dziedzin ekologii.

  Ze strony Akademii WSB w spotkaniu brali udział:

  • Dr Edyta Nowak-Żółty, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie – kierownik projektu
  • Sebastian Kwaśniewski
  • Katarzyna Katana

  Po stronie czeskiego partnera obecni byli:

  • Lukáš Szlaur
  • Markéta Klapsiová
  • Jana Barteczková
  • Jana Havelkova
 • Webinar z ekspertem sieci Tein 30.09.2022 r.

  30 września w Trzyńcu odbył się webinar z ekspertem sieci TEIN - Alexem Metternichem. Był on okazją do wymiany dobrych praktyk w zakresie edukacji proekologicznej.

  W wydarzeniu wzięła udział młodzież pogranicza Śląska Cieszyńskiego oraz nauczyciele należący do polsko-czeskiej sieci współpracy nauczycieli. Podczas wydarzenia ekspert sieci TEIN, przekazał uczestnikom dobre praktyki dotyczące edukacji proekologicznej.

   

   

   

 • Pierwsze warsztaty dla młodzieży - 30.09.2022 r.

  30 września 2022 r. odbyły się pierwsze z serii czterech warsztatów dla młodzieży. Wydarzenie poprowadziła dr hab. inż. Katarzyna Tobór-Osadnik, prof. PŚ - specjalistka w dziedzinie ochrony środowiska.

  Warsztat zatytuowany "Co to jest Smog i jak można mu przeciwdziałać w życiu codziennym?" odbył się w Trzyńcu 30 września 2022 r. Uczestnicy wydarzenia pogłębili swoją więdzę dotyczącą zanieczyszczeń powietrza oraz zastanawiali się w jaki sposób można ograniczyć wielkość zanieczyszczeń w indywidualnych gospodarstwach domowych.

  AGENDA WYDARZENIA

  13:00 - 13:15 Wprowadzenie, prezentacja projektu

  13:15 - 14:30 Warsztaty cz. 1

  14:30 - 14:45 Przerwa

  14:45 -  16:30 Warsztaty cz. 2

  16:30 - 17:00 Podsumowanie, zakończenie warsztatów

   

   

   

   

   

 • Spotkanie Partnerów Projektu w sprawie listopadowych warsztatów dla młodzieży

  16 października 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Partnerów Projektu. Podczas rozmów uzgodniono kolejne terminy warsztatów dla młodzieży.

  Kolejne z serii czterech warsztatów dla młodzieży, odbędzie się w Cieszynie. Partnerzy uzgodnili ogólny kształt i tematykę  nadchodzącego spotkania.

  Ze strony Akademii WSB w spotkaniu brali udział:

  • Dr Edyta Nowak-Żółty, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie – kierownik projektu
  • Katarzyna Katana
  • Aurelia Ścibisz

  Po stronie czeskiego partnera obecni byli:

  • Lukáš Szlaur
  • Markéta Klapsiová

   

 • Drugie warsztaty dla młodzieży - 18.11.2022 r.

  W dniu 18.11.2022 r. odbyły się kolejne ekologiczne warsztaty dla młodzieży w ramach projektu "U CAN BE ECO_edukacja młodzieży Śląska Cieszyńskiego w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności".

  Młodzież z polski i czech ze szkół ponadpodstwowych już drugi raz spotkała się podczas warsztatów w ramach krórych poruszana była tematyka znaczenia pszczół dla gospodarki świata. Podczas warsztatów uczniowie brali aktywny udział w ćwiczeniach przygotowanych przez prowadzącą oraz dowiedzieli się jak ważne jest pilnowanie, aby pszczoły nie wyginęły.

       

  Projekt "U_CAN_BE_ECO - edukacja młodzieży Śląska Cieszyńskiego w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności" nr CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_010/0003129 współfinansowany ze środków  funduszu mikroprojektów Śląsk Cieszyński w ramach projektu pt.: „INTERREG V-A Česká republika - Polsko” za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński i budżetu Państwa.

 • Trzecie warsztaty dla młodzieży - 16.12.2022 r.

  W dniu 16.12.2022 r. odbyły się kolejne ekologiczne warsztaty dla młodzieży w ramach projektu "U CAN BE ECO_edukacja młodzieży Śląska Cieszyńskiego w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności".

  Młodzież z polski i czech ze szkół ponadpodstwowych już kolejny raz spotkała się podczas warsztatów podczas krórych tym razem poruszany była była tematyka wody, jako zasobie o który trzeba dbać pod kątem dbania o niezanieczyszcanie zbiorników wodnych oraz wykorzystaniem wody jako ekologicznego środka pozyskacia energii elektrycznej. Warsztaty były podzielone na dwie części. Pierwsza z nich odbyła się nad rzeką Olzą w Cieszynie, natomiast na drugą część uczniowie wybrali się do Zamku Cieszyn.

 • Drugie spotkanie nauczycieli - 24.02.2023

  Drugie spottkanie nuczycieli odbyło się 24 lutego 2023 r. Nauczyciele z polskich i czeskich szkół wymienili się doświadczeniami w edukacji młodzieży na temat ekologii. Podjęli również działania w przygotowaniu spójnego materiału edukacyjnego.

 • Czwarte warsztaty dla młodzieży - 24.02.2023

  21 lutego 2023 roku odbyły się trzy warsztaty dla młodzieży w ramach projektu "U CAN BE ECO_edukacja młodzieży Śląska Cieszyńskiego w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności".

  Spotkanie miało miejsce w Trzyńcu i skupiło się na tematyce wiatru oraz jego sile i możliwościach wykorzystania w dziedzinie ochrony środowiska. Uczniowie mieli okazję porozmawiać na ten temat oraz zgłębić wiedzę na temat ekologicznych aspektów związanych z tym naturalnym zjawiskiem. Warsztaty te stanowiły ważny krok w kierunku podnoszenia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności i zachęcały młodzież do aktywnego zaangażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska.

   

   

   

 • Konferencja podsumowująca efekty projektu U_CAN_BE_ECO - 23.04.2023 r.

  21 kwietnia br. odbyła się konferencja podsumowująca projekt U_CAN_BE_ECO "edukacja młodzieży Śląska Cieszyńskiego w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności", poświęcony ochronie środowiska i promowaniu świadomości ekologicznej. Wydarzenie zgromadziło liczne grono uczestników zainteresowanych tematyką, a prezentacje i dyskusje dostarczyły wartościowej wiedzy i inspiracji.

  Gospodarze konferencji, Edyta Nowak-Żółty, kierownik projektu, i Lukasz Lukáš Szlaur, partner projektu, wprowadzili uczestników w tematykę spotkania. Przedstawiciele urzędu miasta Cieszyna podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z problemami, z jakimi boryka się miasto. Zwrócili się głównie do młodzieży, apelując o większą aktywność w trosce o lokalne środowisko.

  Prof. Tabór-Osadnik, trenerka i specjalistka w dziedzinie ochrony środowiska, przeprowadziła szybkie podsumowanie przeprowadzonych warsztatów. Dzieliła się wnioskami i inspirującymi pomysłami, które pojawiły się w trakcie zajęć.

  Głos zabrał również przedstawiciel grupy polsko-czeskich nauczycieli, którzy w grupie roboczej rozważali, w jaki sposób przekazać informacje o świadomości ekologicznej podczas lekcji. Wnioski tej dyskusji mogą mieć pozytywny wpływ na edukację młodych osób w zakresie ochrony środowiska.

  W drugiej części spotkania, młodzież zaprezentowała efekty projektu. Dwóch zespołów przedstawiło interesujące prezentacje, a wspólnie przygotowane filmy pokazały ich zaangażowanie i kreatywność. Następnie młodzież czeska przygotowała niespodziankę, wykonując własnoręcznie napisaną eko piosenkę.

  Konferencja podsumowująca projekt U_CAN_BE_ECO "edukacja młodzieży Śląska Cieszyńskiego w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności" stanowiła inspirujące wydarzenie, które przyczyniło się do promowania świadomości ekologicznej i działań na rzecz ochrony środowiska. Zaangażowanie młodzieży i wnioski płynące z dyskusji na pewno będą miały pozytywny wpływ na przyszłość naszego lokalnego i globalnego ekosystemu.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji