Data

05.08.2022

Certyfikaty Green Project Management (GPM)

Zespół 18 pracowników badawczo-dydaktycznych oraz administracyjnych Akademii WSB wziął udział w szkoleniach w ramach certyfikacji Green Project Management (GPM). To międzynarodowy certyfikat, rozpoznawalny w jednym z najszybciej rozwijających się obszarów wiedzy i kompetencji jutra – zrównoważonym rozwoju. GPM współpracuje z wieloma uczelniami na świecie, na wszystkich kontynentach. Akademia WSB jest drugą uczelnią w Polsce oraz jedyną w województwie śląskim z certyfikacją GPM.

Podejście Green Project Management skupia się na zarządzaniu projektami w zrównoważony sposób. Dostarcza 8 kompetencji niezbędnych do zrównoważonego zarządzania projektami, m.in w zakresie: analizy wpływu projektu na środowisko, gospodarkę, społeczeństwo, praktycznej implementacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w projekty, systemu raportowania Global Reporting Initiative (GRI),odpowiedzialnej komunikacji, etycznego łańcucha wartości, rozwoju ludzi poprzez projekty w organizacji, zrównoważonego zarządzania zasobami, ekonomii obiegu zamkniętego.

- Warsztaty z zakresu Green Project Management to szereg wymiernych korzyści. Umożliwiają zdobycie praktycznej wiedzy i kompetencji z zakresu technik i metod zarządzania projektami oraz zasad zrównoważonego rozwoju, dają możliwość zmiany postrzegania projektu, organizacji i sposobów zarządzania nimi. Podejście GPM pozwala także zyskać świadomość szans i korzyści płynących ze stosowania metodyki PRiSM™ i Standardu P5. Wszystkie zasady GPM są implementowane w 5 strategicznych kierunkach rozwoju Akademii WSB, programach kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych oraz MBA, a także na seminariach doktorskich. To buduje wartość Uczelni, wpływa na jej prestiż i przekłada się także na środowisko, zarówno akademickie, jak i naturalne – mówi dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem.

GPM Global jest jedyną międzynarodową organizacją działającą w obszarze zarządzania projektami poprzez kompleksową metodykę Zrównoważonego Zarządzania Projektami PRiSM™, Standard P5 – kompletne narzędzie umożliwiające przeprowadzenie analizy odziaływania gospodarczego, środowiskowego i społecznego projektu. Trzystopniowy system certyfikacji GPM uruchomiony został w 2013. Został opracowany zgodnie z ISO 17024, który jest międzynarodowym standardem dla jednostek egzaminujących osoby fizyczne. Do tej pory przeprowadzono ponad 16 000 certyfikacji Green Project Management na świecie.

Dodatkowo w odpowiedzi na rosnące znaczenie tematyki rozwoju zrównoważonego uczelnia wprowadziła także do swojej oferty dedykowane specjalności studiów w tym zakresie, w tym w szczególności:

Kierunek Ekonomia I stopnia – specjalność Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju
Kierunek Zarządzanie II stopnia – specjalność Green management

STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE:

Executive MBA
Master of Business Administration (partner: EY Academy of Business)
MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - patronat TÜV NORD
Menedżer jakości
Menedzer Logistyki

Więcej o certyfikacji dla Akademii WSB można przeczytać TUTAJ

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji