Kierunek

EXECUTIVE MBA - ONLINE

Tryb: Online Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Absolwent studiów Executive MBA (partner: Webster University) w Akademii WSB może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, bez konieczności zdawania egzaminu państwowego!

STUDIA REALIZOWANE WYŁĄCZNIE ONLINE W CZASIE RZECZYWISTYM!

Studia Executive MBA to kompleksowy program kształcenia adresowany do przedstawicieli kadry zarządzającej poszukujących praktycznych rozwiązań z obszaru budowania i realizacji strategii firmy w perspektywie międzynarodowej. Program dostarcza doświadczeń transformacyjnych, tworząc unikalne środowisko, w którym najcenniejsza jest proaktywność i kreatywność.

Program Executive MBA kształci menedżerów mających na celu doskonalenie zdolności menedżerskich, pozwalających na zarządzanie złożonymi sytuacjami w firmie, gwarantującymi odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym się biznesie oraz rozwój własnej osobowości. Program MBA rozwija umiejętności analityczne, przywódcze, interpersonalne i strategiczne. Studia Executive MBA w Akademii WSB kładą szczególny nacisk na praktyczne aspekty zarządzania – mają na celu  wykształcenie u słuchaczy umiejętności globalnego spojrzenia na stan oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa w środowisku międzynarodowym

 • Atuty

  • ukończenie studiów Executive MBA pozwala na ubieganie się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, bez konieczności zdawania egzaminu państwowego!
  • wysokie miejsce w Rankingu MBA Perspektywy 2021: 4. miejsce w kategorii JAKOŚĆ KADRY (udział wykładowców praktyków z doświadczeniem biznesowym, nasycenie kadry akademickiej osobami o najwyższych kwalifikacjach, doświadczenie dyrektora programu, dostępność kadry dla Słuchaczy),
  • partner kierunku: Webster University,
  • realizacja 4 projektów wdrożeniowych w zakresie finansów, HR, jakości i procesów oraz standardów sprzedaży i marketingu,
  • w ramach studiów bezpłatny udział w badaniu PRISM, jak również uzyskanie spersonalizowanego raportu odporności psychicznej (PRISM jest opartym na osiągnięciach neurologii narzędziem przeznaczonym do identyfikacji preferencji behawioralnych, które są bezpośrednio powiązane z relacjami interpersonalnymi i wynikami osiąganymi w pracy),
  • wizyta studyjna u partnerów biznesowych (np.: Maspex, Selleo Labs sp. z  o.o.),
  • moduły studiów podyplomowych oparte na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej realizowane przez wybitnych specjalistów, praktyków z Polski i zagranicy,
  • moduł zrównoważonego zarządzania projektami prowadzony przez specjalistów z GPM Global (Green Project Management Global),
  • know-how w postaci praktycznych narzędzi wdrożeniowych wspierających rozwój firmy,
  • możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma,
  • możliwa międzynarodowa certyfikacja z zakresu zrównoważonego zarządzania projektami: Green Project Management na poziomie GPM-b™
  • możliwa międzynarodowa certyfikacja z zakresu sprzedaży i marketingu: Certified Digital Marketing Professional oraz Certified Corporate Sales Professional,
  • wybrane przedmioty realizowane są w języku angielskim,
  • absolwenci kierunku mogą dołączyć do KLUBU MBA (dodatkowe kursy, szkolenia, prelekcje, konferencje; wydarzenia kulturalne, integracyjne, sportowe, hobbystyczne, praktyczny networking).
 • Program

  W programie m.in.:

  • Analiza i zarządzanie strategiczne
  • Finanse i rachunkowość
  • Zarządzanie operacyjne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi, projekt budowy i rozwoju kariery
  • Zarządzanie relacjami z klientem i marketing międzynarodowy
  • Negocjacje i kontakty międzynarodowe
  • Zarządzanie projektami i zarządzanie zmianą w organizacji
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Międzynarodowe rynki walutowe oraz zarządzanie finansami i ryzykiem finansowym
  • Zarządzanie jakością i narzędzia doskonalenia organizacji
  • Zrównoważone zarządzanie projektami GPM PRiSM™ Practitioner
  • Profil nowoczesnego menedżera – rozwój kompetencji osobistych
  • Projekty wdrożeniowe

  Informacje dodatkowe:

  • Czas trwania: 3 semestry (realizowane w 13 - miesięcy)
  • Dni odbywania się zajęć: zajęcia raz / dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele, w godz. 8.00 - 17.55
  • Podstawa zaliczenia: kończą się 3 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem zespołowych projektów menedżerskich (max. 5 osób) z zakresu HR, finansów, zarządzania projektami, marketingu i zarządzania sprzedażą.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych Executive MBA. Profesor nauk ekonomicznych, ekspert w zakresie makroekonomii, ekonometrii, informatyki ekonomicznej oraz statystyki. Członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016–2022. Profesor zwyczajny w Katedrze Analiz Gospodarczych i Finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Autor ponad 170 prac naukowych; członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego (2010-2015), doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie (2007-2010), członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie (2008-2010). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010) oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2020). 

  Więcej

  Prof. dr hab. Szymon Cyfert

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych Executive MBA. Profesor nauk ekonomicznych. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (kadencja: 2017-2020), Rady Doskonałości Naukowej (kadencja: 2019-2023), Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (kadencja: 2016-2019), Zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Academy of International Business, European Institute for Advanced Studies in Management, European Academy of Management, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Ekspert Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w procesach oceny wniosków o granty badawcze. Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika Przegląd Organizacji. Asesor w procesach oceny projektów finansowanych z Funduszy Unii Europejskiej. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, modelowania struktur organizacyjnych. Uczestniczył w ponad 170 projektach w zakresie doskonalenia organizacji (m.in. dla KGHM, ORLEN, LOTOS, ENERGA, ENEA, PGE, PKO BP, PKO S.A, BZ WBK, ING, AQUANET). Autor ponad 210 publikacji naukowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

  Więcej

  Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych Executive MBA. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca uczelni w Polsce oraz za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Ponadto jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej oraz prezesem CFA Society Poland. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

  Więcej

  Prof. dr hab. Maciej Stajniak

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych Executive MBA. Członek Sekcji Logistyki w Komitecie Transportu Polskiej Akademii Nauk. Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie standardów kształcenia w zawodzie Technik Spedytor i Technik Logistyk. Specjalista w zakresie zarządzania transportem w przedsiębiorstwie. Kieruje projektami międzynarodowymi oraz konsultingowymi dla przedsiębiorstw z zakresu transportu w systemach logistycznych. W ramach Certyfikacji Europejskiego Stowarzyszenia Logistyków (ELA Certificates) w Brukseli, odpowiedzialny jest za egzaminowanie w module „Zarządzanie transportem” na Europę Środkową i Wschodnią. Autor i współautor wielu książek, podręczników oraz kilkudziesięciu publikacji z zakresu logistyki i transportu.

  Więcej

  Prof. UEK dr hab. Marcin Kędzior

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych Executive MBA. Doświadczenie zawodowe: Tangelmann AG oraz Deutsche Lufthansa AG. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (od 2006), przewodniczący Komisji ds. Organizacji i Rozwoju (2007-2015), przewodniczący Komisji ds. Rachunkowości i Informatyki. Członek Komisji ds. współpracy z zagranicą oraz Komisji ds. Organizacji w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (2011-2021). Oficjalny przedstawiciel Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA), wykładowca i egzaminator na studiach CIMA i ACCA. Autor lub współautor ponad 100 prac naukowych (2003-2021).

  Więcej

  Roman Młodkowski

  Dyrektor Strategii i Komunikacji, Operatora Chmury Krajowej. Manager i konsultant biznesowy w zakresie zarządzania, komunikacji wewnętrznej w korporacjach i komunikacji strategicznej. Dyrektor Strategii i Komunikacji w firmie Operator Chmury Krajowej (od kwietnia 2019). Wcześniej pełnił obowiązki Dyrektora Programowego Forbes Polska w Grupie Onet – RAS Polska, gdzie zarządzał też Działem Tytułów Biznesowych (2016 – 2018). Twórca, Redaktor Naczelny i Dyrektor TVN CNBC (2007 - 2013), wcześniej twórca i Szef Redakcji Biznesowej TVN24 (2001 - 2007). Laureat wielu prestiżowych nagród, między innymi Kisiela, Fikusa i Grand Press (2006). Autor licznych, wielokrotnie nagradzanych formatów telewizyjnych, w tym popularnego przez wiele lat magazynu Firma. Absolwent Advanced Management Program IESE Business School i Nauk Politycznych UW.

  Więcej

  Marek Zuber

  Ekonomista, analityk, ekspert i doradca finansowy. Ekonomista i analityk w Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku BPH - PBK. Jako główny ekonomista był związany z firmami tj.: TMS oraz Internetowy Dom Maklerski S.A. W 2005 roku został szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Felietonista tygodnia Parkiet oraz stały ekspert TVN CNBC. Laureat nagrody „Doradcy Politycznego Roku 2006”.

  Więcej

  dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

  Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

  Więcej

  dr Grzegorz Kądzielawski

  Doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania w Akademii WSB, Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją. Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za inwestycje, innowacje oraz obszar badawczo – rozwojowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w administracji państwowej (Sejm RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) jak też w sektorze pozarządowym (m.in. Fundacja Energia dla Europy, Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych). Posiada również bogate doświadczenie związane z pracą w organach nadzoru (m.in. Polskie Radio w Warszawie „RDC” S.A., Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” S.A. w Zębcu, H. Cegielski Poznań S.A., MPEC Chełm sp. z o.o.). Jest ekspertem europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych. Członek Rady Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz członek Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz. Przewodniczący Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Wiceprezydent międzynarodowej organizacji branżowej Fertilizers Europe. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dot. zarządzania, handlu i zagadnień technologicznych. Współautor publikacji książkowej: „Buduję swoją pierwszą drukarkę 3D”.

  Więcej

  dr Anna Syrek-Kosowska

  Psycholog biznesu od 20 lat współtworzy sukcesy czołowych międzynarodowych korporacji i polskich firm jako Ekspert w obszarze oceny i rozwoju potencjału menedżerskiego w procesach Zarządzania Talentami jako Executive Coach, Menedżer projektów HR oraz Szkoleniowiec. Pierwsza Polka – Superwizor Coachingu akredytowany przez brytyjską Coaching Supervision Academy. Współautorka kilkudziesięciu publikacji (m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka, Coaching Review) i naukowych książek z obszaru rozwoju potencjału osobistego i zawodowego. Współtwórca i Opiekun Merytoryczny Akademii Profesjonalnego Coachingu w Akademii WSB.

  Należy do Globalnego Zespołu Konsultantów i Coachów czołowej globalnej firmy konsultingowej  The Center for Creative Leadership (Global TOP5 Executive Education). Partner Zarządzający ASK Expert (Bioss International Network).

  Więcej

  Ewa Palarczyk

  Wykładowca akademicki Akademii WSB, doradca, trener, właściciel Energy of Result oraz prezes spółki GPM EMEA – spółki propagującej zrównoważone zarządzanie projektami na terenie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Ekspert wdrażania strategii poprzez portfele, programy, projekty i PMO – potwierdzone certyfikatami: PMI PMP, IPMA A, GPM-b, GPM RCA, PRINCE2 Practitioner, MoR Practitioner, MOP Foundation, Agile PM Foundation, Change Management Foundation. Dyrektor zarządzający, dyrektor wykonawczy, prezes zarządu, członek wielu rad nadzorczych w branży energetycznej. Od blisko 20 lat zaangażowana  w zarządzanie projektami i portfelami projektów inwestycyjnych, tworzenie, operacjonalizację i monitorowanie strategii – jako Project Manager, przewodnicząca i członek wielu komitetów sterujących, komitetu inwestycyjnego, komitetu nowych biznesów, szef PMO, członek zespołów projektowych. Prezes Zarządu Spółki TAURON Ekonergia w okresie jej transformacji w kierunku „zielonej energetyki”. Twórca pierwszej strategii inwestycyjnej Grupy TAURON, uwzględniającej elementy zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialna za tworzenie, operacjonalizację i monitorowanie strategii korporacyjnej w Grupie Kapitałowej TAURON, w tym opracowanie i wdrażanie strategii ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) i raportowanie ESG. Zdobywca nagród Best PMO, PMO Global Award, asesor nagrody na najlepiej zarządzany projekt na świecie i w Polsce.

  Więcej

  Adam Stolarzewicz

  Doświadczony Executive&Business Coach, pierwszy Polak – Superwizor Coachingu akredytowany przez londyńską Coaching Supervision Academy (EMCC, app. ICF), partner zarządzający Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu. Praktyk biznesu, doświadczony senior manager, były dyrektor personalny największych polskich spółek giełdowych, absolwent m.in. Oxford Brookes University, ICAN/Harvard Business, Szkoły Głównej Handlowej.

  Więcej

  Michał Dziekoński

  Pełnomocnik Rektora ds. Klubu MBA w Akademii WSB. Dyrektor zarządzający Business Games Institute – firmy tworzącej i wykorzystującej symulacje i gry strategiczne w szkoleniach i rozwoju pracowników. Z myśleniem strategicznym związany od początku kariery zawodowej, przez kilkanaście lat zarządzał marketingiem strategicznym w Grupie Siemens, obecnie działa dodatkowo jako interim manager i konsultant, tworząc systemy planowania i mierzenia efektów marketingu i sprzedaży dla firm. Posiada certyfikaty MBA Oxford Brookes University, the Advanced Certificate in Marketing (CIM) oraz Marketing Training (Orlando, USA).

  Więcej
 • Rekomendacje

  Współpraca pomiędzy Webster University i Akademią WSB w ramach studiów podyplomowych Executive MBA wprowadza w realizowane programy istotny element umiędzynarodowienia programu kształcenia. Dla uczestników to nieoceniona wartość dodana wynikająca z różnych perspektyw, doświadczeń międzynarodowych i kulturowych, jakie wnoszą wykładowcy Webster University. Trzeba podkreślić, iż współpraca między uczelniami wyraża się nie tylko w prowadzonych przez ekspertów Webster University poszczególnych wykładach, ale także w możliwości realizacji pełnych modułów kształcenia w ramach prowadzonych studiów, aż po możliwość uzyskania dyplomu ukończenia studiów amerykańskiej uczelni.

  prof. Vasilis J. Botopoulos
  Rektor i Dyrektor Zarządzający Webster University

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 500 zł w dniu zapisu
  I 3100 zł do 5 marca 2023
  II 3100 zł do 5 kwietnia 2023
  III 3100 zł do 5 maja 2023
  IV 3300 zł do 5 października 2023
  V 3400 zł do 5 listopada 2023
  Ogółem 16500 zł  

   

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł do 31 marca 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 31 marca 2023 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych do 31 marca 2023 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji