Data

13.05.2022

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”

W dniach 13-14 maja 2022 r. już po raz kolejny gościliśmy Doktorantów z ponad 40 Uczelni z całej Polski w ramach IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”.

Konferencja została zainaugurowana przez dr hab. Katarzynę Szczepańską-Woszczynę, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, dra hab. Marcina Lisa, prof. AWSB, Prorektora ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem oraz prof. dra hab. Marka Lisińskiego, Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości i Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii WSB.

Wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania i praktyki badań behawioralnych czynników w zarządzaniu strategicznym” przedstawił prof. dr hab. Wojciech Czakon, następnie wykład pt. „Metodologia i metodyka badań w zarządzaniu” zaprezentował prof. dr hab. Łukasz Sułkowski.

W dalszej części dnia odbyły się dwie sesje warsztatowe, podczas których Doktoranci zaprezentowali przygotowane artykuły naukowe. Referaty zostały następnie poddane ocenie recenzentów, wśród których znaleźli się:

 • prof. dr hab. Marek Lisiński
 • prof. dr hab. Mieczysław Morawski
 • dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. UJ
 • dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO
 • dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB
 • dr hab. Marek Szarucki, prof. UEK
 • dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ
 • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

Drugi dzień konferencji poświęcony był warsztatom metodologicznym, prowadzonym równolegle w dwóch sesjach – porannej i popołudniowej. Poszczególne warsztaty dla Doktorantów poprowadzili:

 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch – „Prowadzenie badań w naukach o zarządzaniu”
 • prof. dr hab. Mieczysław Morawski – „Metodologia i metody badawcze w naukach społecznych pod kątem prac z zakresu procesów zarządzania”
 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – „Metody badań jakościowych w zarządzaniu – planowanie i wdrożenie”
 • dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ – „Jak zaplanować i przeprowadzić przegląd literatury?”
 • dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW – „Triangulacja metod badawczych”
 • dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UŚ – „Budowanie marki osobistej naukowca”
 • dr hab. inż. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB – „Publikowanie tekstów naukowych”
 • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW – „Jak zaplanować proces badawczy?”

W trakcie, gdy Doktoranci zgłębiali swoją wiedzę z zakresu metodologii badań oraz poznawali dobre praktyki związane z publikacją artykułów czy budowaniem marki osobistej naukowca, odbyło się Seminarium naukowe dla promotorów rozpraw doktorskich. W ramach Seminarium prof. dr hab. Roman Niestrój zaprezentował opiekunom naukowym doktorantów standardy przygotowania karty rozprawy doktorskiej obowiązujące w Akademii WSB, a następnie prof. dr hab. Mieczysław Morawski poprowadził warsztat nt. „Etapy procesu badawczego na tle relacji mistrz-uczeń”.

Sprawdź ofertę Biura kształcenia doktorskiego i awansów naukowych:

Seminaria doktorskie w dyscyplinie:

nauki o bezpieczeństwie

nauki o zarządzaniu i jakości

pedagogika

Postępowanie habilitacyjne: TUTAJ

Konferencja realizowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości w latach 2019-2022, na podstawie umowy nr 018/RID/2018/19.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji