Data

14.01.2022

„Uwarunkowania i konteksty bezpieczeństwa wewnętrznego” – II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Badania bezpieczeństwa, źródła i skutki zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, kryzysy migracyjne czy instrumenty polityki bezpieczeństwa wewnętrznego. To tylko niektóre tematy omawiane podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Uwarunkowania i konteksty bezpieczeństwa wewnętrznego”. Konferencja odbyła się 14 stycznia w formule online.

Organizatorem tego przedsięwzięcia była Katedra Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego AWSB we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Patronat nad II Ogólnopolską Konferencją Naukową „Uwarunkowania i konteksty bezpieczeństwa wewnętrznego” objęła Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, dr hab. Zdzisława DACKO-PIKIEWICZ prof. AWSB.

Konferencję otworzyli:

  • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP, Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
  • prof. dr hab. Bernard Wiśniewski, Dyrektor Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB,
  • dr Marcin Lis, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem AWSB.

Głównym celem konferencji było określenie zasadniczych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wraz z relacjami zachodzącymi między nimi. W skład Komitetu Naukowego konferencji weszli uznani eksperci krajowi z ośrodków uniwersyteckich, uczelni służb państwowych zajmujących się działalnością naukową w zakresie bezpieczeństwa, nauczyciele akademiccy AWSB oraz prezesi Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz European Association for Security.

W ramach konferencji poruszone zostały problemy:

  • badań bezpieczeństwa,
  • źródeł i skutków zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • kryzysów migracyjnych,
  • instrumentów polityki bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • relacji pomiędzy zabezpieczeniem medycznym i logistycznym elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego a poziomem tego bezpieczeństwa,
  • wykorzystania informacji i wiedzy na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • edukacji dla bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zapraszamy na studia:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA I STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - STUDIA II STOPNIA

KRYMINALISTYKA I METODY ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM - ONLINE - STUDIA PODYPLOMOWE

SEMINARIUM DOKTORSKIE W DYSCYPLINIE NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

 

Data wydarzenia - 14.01.2022 r.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji