IV EDYCJA

Pogotowie Maturalne Akademii WSB

IV edycja

Wykłady dotyczące matury z j. angielskiego przeprowadzi dr Łukasz Mencner

Part 1, 2: Let’s read! Tips & advice 
Part 3, 4: Let’s listen! Practice makes perfect! 
Part 5, 6: Let’s write! From email to essay. 

Zapraszamy do zapisów przez e-mail -  mpardela@wsb.edu.pl

 

dr Łukasz Mencner

Adiunkt w katedrze pedagogiki Akademii WSB. Absolwent filologii angielskiej oraz doktor nauk o zdrowiu w zakresie historii medycyny brytyjskiej. Lektor z kilkunastoletnim doświadczeniem, tłumacz tekstów medycznych, a także autor oraz współautor 19 publikacji naukowych (11 angielskich oraz 8 polskich) z zakresu medycyny, historii medycyny brytyjskiej oraz szeroko pojętego kształcenia dorosłych. Były członek Royal Society of Medicine w Londynie.

Więcej

Wykłady dotyczące matury z j. polskiego przeprowadzi prof. dr hab. Dariusz Rott

7 marca: Przegląd epok i najważniejszych dzieł literackich. Cz. 1: Antyk - Oświecenie

28 marca: Świadomy odbiór tekstów kultury. Kształcenie literackie i kulturowe

4 kwietnia: Przegląd epok i najważniejszych dzieł literackich. Cz. 2: Romantyzm - współczesność

18 kwietnia: Notatka syntetyzująca, test historycznoliteracki, wypracowanie - jak najlepiej napisać

Zajęcia będą dostosowane do poziomu podstawowego i rozszerzonego egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Zapraszamy do zapisów przez e-mail -  mpardela@wsb.edu.pl

 

prof. dr hab. Dariusz Rott

Prof. dr hab. Dariusz Rott jest nauczycielem akademickim w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Główne zainteresowania badawcze: historia literatury doby staropolskiej, podróżopisarstwo, regionalizm literacki, edytorstwo naukowe, zagadnienia współczesnej oświaty i szkolnictwa wyższego. Jest autorem kilku monografii dotyczących kultury literackiej braci czeskich w dawnej Polsce, staropolskich chorografii, siedemnastowiecznych twórców - Anny Stanisławskiej i Piotra Wacheniusa. Był profesorem wizytującym w Collegium Civitas w Warszawie, na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), Uniwersytecie Sofijskim im. św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria), Uniwersytecie św. św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja), Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Ukraina). Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej.

Więcej

Wykłady dotyczące matury z matematyki przeprowadzi Jakub Gembicki

1.Wyrażenia algebraiczne i równania - najważniejsza umiejetność do zdania matury
 
2.Funkcja liniowa - najważniejsze informacje na maturze podstawowej
 
3.Funkcja kwadratowa - najważniejsze informacje na maturze podstawowej

4.Ciągi liczbowe - najważniejsze informacje na maturze podstawowej

5.Planimetria - geometria na płaszczyźnie, najważniejsze informacje na maturze podstawowej

6. Zadania dowodowe na maturze podstawowej z matematyki

 

Zapraszamy do zapisów przez e-mail -  mpardela@wsb.edu.pl

 

Pasjonat matematyki, laureat wielu olimpiad i konkursów międzynarodowych, od wielu lat pomaga uczniom przygotować się do matury z matematyki, w tym zakresie przygotował kilkadziesiąt osób ktore cieszą się pozytywnym wynikiem egzaminu dojrzałości.

Więcej