A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Publikacje konferencyjne

Wymogi edytorskie:

Referaty (artykuły) o objętości 20 000–25 000 znaków pozytywnie ocenione przez recenzentów zostaną opublikowane w polskojęzycznej monografii naukowej wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB.

Wydawnictwo Akademii WSB znajduje się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, poz. 32).

Warunkiem opublikowania artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej, przygotowanie referatu zgodnie z wymaganiami edytorskimi oraz wniesienie opłaty konferencyjnej. W przypadku uzyskania negatywnej recenzji naukowej, środki nie zostaną zwrócone.

Gotowe teksty należy przesłać na adres: konferencjadoktoranci@wsb.edu.pl