A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Terminarz oraz koszty udziału w konferencji

Ważne terminy:

Rejestracja na konferencję: do 15 października
Przesłanie artykułu: do 10 października (dotyczy osób, prezentujących referat podczas konferencji)
Przesłanie artykułu: do 23 października ( dotyczy osób, nie prezentujacych referat podczas konferencji)

Konferencja odbędzie się w dniach 22-23.10.2021

Opłaty:

opłata organizacyjna w wysokości 150 zł zawiera:

  • uczestnictwo stacjonarne lub online
  • możliwość wystąpienia i wygłoszenia referatu
  • możliwość publikacji artykułu w monografii naukowej wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB

Doktoranci Akademii WSB Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki o bezpieczeństwie (semestr I-VI nie dotyczy trybu indywidualnego) zwolnieni są z opłaty 150zł (w przypadku publikacji artykułu kwota 150zł obowiązuje).

 

Numer konta, na które należy przelać opłatę konferencyjną:
ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554 z dopiskiem „Konferencja – Doktoranci 2021”