Informacje

Centrum Jakości i Innowacji

Centrum Jakości i Innowacji zostało powołane w Akademii WSB, by w sposób systemowy doskonalić i rozwijać jakość kształcenia w oparciu o wdrażanie innowacyjnych projektów edukacyjnych i metod nauczania, wcielając najlepsze polskie i zagraniczne praktyki w tym względzie.

 

Obszary działania Centrum:

  1. Opracowywanie i koordynacja badań jakości.
  2. Monitoring działań projakościowych podejmowanych w polskich i zagranicznych uczelniach wyższych – implementowanie dobrych praktyk w tym zakresie.
  3. Wdrażanie innowacji dydaktycznych w obszarze metod dydaktycznych i projektów edukacyjnych.
  4. Projektowanie działań w zakresie upraktycznienia studiów.
  5. Nadzór nad realizacją procedur Uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia.
  6. Przygotowanie Uczelni do uzyskania akredytacji międzynarodowych.
  7. Upowszechnianie działań projakościowych (wśród studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, administracyjnych, partnerów zewnętrznych).

Kontakt:

 

Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji – dr Sabina Ratajczak

e-mail: sabina.ratajczak@wsb.edu.pl

pok. 118

Tel. 32 295 93 79 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji