Komitet naukowy i organizacyjny

Komitet Naukowy Kongresu

 • dr hab. Artur Fabiś, prof. AWSB (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej) - przewodniczący
 • mgr Wiesława Borczyk (OFSUTW)
 • dr hab. Beata Bugajska, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)
 • dr hab. Agata Chabior, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
 • prof. dr hab. Elżbieta Dubas (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. Marvin Formosa, Ph. D. (University of Malta)
 • dr hab. Dorota Gierszewski (Uniwersytet Jagielloński)

 • dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

 • dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

 • dr hab. Jolanta Maćkowicz, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr Renata Konieczna-Woźniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr Marcin Muszyński (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Anna Leszczyńska-Rejchert (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) 
 • prof. Janusz Majcherek (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
 • dr hab. Jerzy Semków, (em. prof. UWr)
 • MSc Natasa Todorovic (European Representative of INPEA, President of the Gerontological Society of Serbia)
 • mgr Małgorzata Stanowska (Wiceprezydentka Międzynarodowego Stowarzyszenia UTW AIUTA)
 • dr hab. Zofia Szarota, prof. AWSB (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
 • prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
 • dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
 • dr hab. Arkadiusz Wąsiński, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Alina Wróbel, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Adam A. Zych (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Komitet Organizacyjny Kongresu

 • dr hab. Arkadiusz Wąsiński, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki) - przewodniczący 
 • dr Wojciech Świtalski (Uniwersytet Łódzki) - zastępca przewodniczącego
 • mgr Jakub Fabiś (Uniwersytet Łódzki) - sekretarz
 • dr hab. Artur Fabiś, prof. AWSB (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)
 • dr Joanna Wnęk-Gpzdek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)