Ustalenia organizacyjne

Terminy

 • Termin Kongresu to 18-19 maja 2023 roku. 
 • Ostateczny termin zgłoszeń – 31 marca 2023 
 • Ostateczny termin opłat konferencyjnych – 31 marca 2023 

Opłaty

 • Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi 500 zł (dla członków SGS 450 zł). Nocleg ze śniadaniem dodatkowo płatny i samodzielnie opłacany przez uczestnika: 190 zł (w pokoju dwuosobowym), 249 (w pokoju jednoosobowym) - wszystko załatwiane w ośrodku. Uczestnicy Kongresu mogą pozostać w obiekcie na weekend ponosząc samodzielnie koszty (za kwotę obniżoną dla uczestników kongresu).  Po 31.03 wysokość opłaty za noclegi ustala Ośrodek.
 • Opłata uwzględnia: 
  Udział w dwudniowych obradach 
  Obiad i uroczystą kolację w pierwszym dniu obrad 
  Obiad w drugim dniu obrad 
  Przerwy kawowe w ciągu obu dni obrad 
  Materiały konferencyjne 

Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych, u. Przyjazna 24, 40-466 Katowice, NIP 6342815286
BOŚ Bank
Nr konta 56 1540 1128 2112 7005 2718 0001

Kontakt do Ośrodka:
Szpitalna 88, 43-450 Ustroń
tel./fax: 33 854 34 86, 572 663 272
e-mail: ustron@nat.pl

Forma udziału

 • Zapraszamy do zarówno do głosu w dyskusji, jak i aktywnego uczestnictwa w postaci wystąpień referatowych, prowadzenia warsztatów, posterów czy stoisk wystawczych związanych z proponowaną tematyką.

Kontakt

 • W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego: kongres.gerontologow@gmail.com.

Publikacja

Istnieje możliwość opublikowania artykułów (po wcześniejszych recenzjach) w czasopismach: