A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

I Kongres Gerontologów Społecznych

50 lat Uniwersytetów Trzeciego Wieku

DOŚWIADCZENIA - REFLEKSJE - WIZJE 

 18-19 maja 2023

Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych (SGS) zaprasza Państwa do uczestniczenia w Pierwszym Kongresie Gerontologów Społecznych, który odbędzie się w dniach 18-19 maja 2023 r. Inspiracją do organizacji Kongresu jest przypadająca na 2023 rok 50. rocznica powstania niezwykłej instytucji - uniwersytetu trzeciego wieku. Chcielibyśmy uczcić to historyczne wydarzenie, które wywarło znaczący wpływ na rozwój instytucjonalnych form edukacji osób starszych w Polsce, w Europie i na świecie. Wychodzimy z inicjatywą zorganizowania ogólnopolskiego przedsięwzięcia naukowego z udziałem polskich specjalistów oraz  zagranicznych gości - badaczy i praktyków specjalizujących się w wielowymiarowo ujmowanej edukacji osób starszych. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej wymianie doświadczeń w zakresie rozwiązań metodycznych, organizacyjnych, legislacyjnych,  a także pogłębionej refleksji naukowej wokół współczesnych procesów uczenia się w starości, do starości ze starości i dla starości. 

Ranga pierwszego Kongresu Gerontologów Społecznych wyraża się w partnerstwie akademickim zainicjowanym i zawiązanym przez Stowarzyszenie Gerontologów Społecznych, w skład którego wchodzą Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Łódzki, oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Potencjał naukowy i praktyczny partnerstwa traktujemy jako gwarancję merytorycznej debaty zarówno w płaszczyźnie badawczo-analitycznej, jak i poznawczej, przybliżającej współczesne realia funkcjonowania i rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce i za granicą. Pozwoli to na konfrontowanie oczekiwań edukacyjnych uczących się seniorów z geragogicznymi koncepcjami i modelami badawczymi oraz realnymi możliwościami ich implementowania w praktyce organizacyjnej poszczególnych uniwersytetów.

Liczymy na aktywny udział naszych gości z kraju i zagranicy - zarówno badaczy specjalizujących się w tak nakreślonej problematyce geragogicznej, jak i praktyków reprezentujących uniwersytety trzeciego wieku. Wymiar komparatystyczny debaty z pewnością przyczyni się do pogłębionej, wieloaspektowej refleksji naukowej nad edukacją osób starszych oraz wzbogaci praktykę organizowania w wielu krajach uniwersytetów trzeciego wieku.

Inicjatywa wspiera cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Akademii WSB