A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia
Kierunek

EXECUTIVE MBA DLA BRANŻY WODOCIĄGOWEJ

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tylko teraz: do 31 lipca 2024 r. bonifikata 800 zł

Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

* Bonifikata obowiązuje od kwoty całkowitej zamieszczonej w zakładce "Opłaty", która znajduje się na dole strony.

Executive MBA dla branży wodociągowej to unikatowy w skali kraju program MBA skierowany do menedżerów związanych z branżą wodociągową, stworzony specjalnie z myślą o spełnieniu potrzeb osób zainteresowanych nowoczesną wiedzą podaną w sposób przystępny i możliwy do bezpośredniego zastosowania w praktyce biznesu. Gwarancją poziomu i efektów kształcenia jest odpowiednio skonstruowana zawartość programu studiów – zagadnienia są opracowywane z poziomu globalnego myślenia o firmie, poziomu strategicznego podejmowania decyzji, planowania i wdrażania operacji, kontroli nadzorczej itd. Program wspomagany jest praktycznymi rozwiązaniami i metodykami procesów zarządzania w branży wodno-kanalizacyjnej. 

 • Atuty

  • Unikatowy w skali kraju program MBA, opracowany wspólnie z przedstawicielami firm i instytucji sektora wodno-kanalizacyjnego, skierowany do obecnych i przyszłych menedżerów związanych z branżą wodociągową. X
  • Studia dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu finansów, ekonomii i zarządzania – istotnych z punktu widzenia zapewnienia rentowności i efektywności finansowej przedsiębiorstw wodociągowych
  • Ukończenie studiów MBA jest jednym z warunków umożliwiających ubieganie się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
  • Bardzo wysoki poziom merytoryczny, wspomagany praktycznymi rozwiązaniami i metodykami procesów zarządzania w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.
  • Realizacja dwóch projektów wdrożeniowych w zakresie systemowego podejścia do zarządzania jakością i procesami oraz w zakresie finansów.
 • Program

  Moduł: Zarządzanie strategiczne

  1. Ekonomia Menedżerska
  2. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
  3. Zarządzanie strategiczne

  Moduł: Ekonomia i finanse

  1. Wprowadzenie do zarzadzania finansami przedsiębiorstwa
  2. Analiza finansowa
  3. Ekonomia i finanse

  Moduł: Zarządzanie operacyjne

  1. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w działalności przedsiębiorstwa
  2. Zarządzanie innowacjami
  3. Strategiczna karta wyników
  4. Zarządzanie operacyjne
  5. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym

  Moduł: Marketing

  1. Marketingowe podejście w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  2. Kształtowanie strategii marketingowej
  3. Komunikacja marketingowa i PR w przedsiębiorstwie
  4. Badanie i rozwój rynku usług wodno-kanalizacyjnych

  Moduł: Zarządzanie zasobami ludzkimi

  1. Warsztat budowania zespołu
  2. Rekrutacja i selekcja pracowników
  3. System ocen pracowniczych
  4. System motywacji pracowniczej
  5. Coaching i mentoring w biznesie
  6. Wizyta studyjna
  7. Seminarium dyplomowe, systemowe podejście do zarządzania jakością i procesami

  Informacje dodatkowe:

  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Dni odbywania się zajęć:  wybrane soboty niedziele.
  • Podstawa zaliczenia: kończą się 2 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem zespołowego projektu menedżerskiego (max. 5 osób).
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 2400 zł do 5 października 2024
  II 2400 zł do 5 listopada 2024
  III 2400 zł do 5 stycznia 2025
  IV 2400 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 9 900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Kontakt

  Kierownik studiów
  dr Marcin Lis – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator studiów: mgr Katarzyna Nagły
  e-mail: knagly@wsb.edu.pl
  tel. 887-755-500

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88