Obszary badawcze

 • Human Smart City and Rural Areas

  • transformacja cyfrowa
  • srebrna gospodarka
  • inkluzja społeczna
  • rewitalizacja
  • partycypacja społeczna
  • innowacje społeczne
  • zarządzanie wiedzą i innowacjami na potrzeby gospodarki publicznej i wspierających ją sektorów komercyjnych i społecznych
  • zarządzanie partycypacyjne
  • społeczna odpowiedzialność biznesu
  • społeczna odpowiedzialność nauki
  • ubóstwo energetyczne
  • cyberbezpieczeństwo
  • sztuczka inteligencja zarządzanie w kulturze
 • Współzarządzanie terytorialne i międzysektorowe

  • integracja terytorialna
  • public governance
  • multi-level governance
  • współpraca transgraniczna
  • zarządzanie partnerstwami, sieciami, klastrami i konsorcjami
  • terytorialne ugrupowania integracyjne
  • transfer wiedzy i wspólne uczenie się w środowisku sieciowym
 • Sztuczna inteligencja i transport

  • elektromobilność
  • sztuczna inteligencja
  • zarządzanie gospodarką niskoemisyjną
  • zielona gospodarka
  • transport zeroemisyjny
  • rozszerzona rzeczywistość
  • rzeczywistość wirtualna
  • mapowanie przyszłości
  • projektowanie nowych doświadczeń
  • technologie kognitywne
  • gamming
 • Innowacje społeczne i edukacyjne

  • edukacja
  • uczenie się przez całe życie
  • bezpieczeństwo
  • starzenie się
  • inkluzja społeczna
  • różnorodność
  • ekonomiczny koszt wykluczenia społecznego
  • media w edukacji
  • produkt krajowy (PKB) i bogactwo kapitału ludzkiego
  • społeczeństwo sieciowe
  • konsumpcjonizm
  • transformacja społeczna

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji