Kierunek

MENEDŻERSKIE STUDIA PODYPLOMOWE - POZIOM MBA | OLKUSZ

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

Najnowsze trendy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, praktyczne know-how oraz narzędzia w zakresie zarządzania najlepszych firm, które reprezentuje kadra wykładowców, modułowy program kształcenia, zawierający wiedzę w zakresie kluczowych kompetencji współczesnego menedżera, praca na realnych case studies firm etc. – tak krótko można scharakteryzować Menedżerskie Studia Podyplomowe – poziom MBA w Akademii WSB.

Dzisiejsza rola przywódców, działających w warunkach dużej niepewności, wymaga wielkiej sprawności, szybkiej adaptacji i trafnej decyzji. Lider musi potrafić jasno komunikować swój cel, pozwolić pracownikom identyfikować się z tymi celami i umieć za to docenić. Powinien budować zespół i angażować ludzi w realizację zadań. Kluczowa do tego jest wiedza merytoryczna, praktyczne kompetencje techniczne, ale też kompetencje społeczne. I na tych trzech obszarach koncetruje się program studiów.

Studia skierowane są zarówno do osób zajmujących stanowiska kierownicze, jak również zamierzających w przyszłości awansować na stanowiska kierownicze.

 • Atuty

  • certyfikaty potwierdzające ukończenie konkretnych modułów programowych, wydane przez DPM,
  • możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma,
  • partnerstwo z instytucjami kluczowymi dla konkretnych modułów programowych,
  • dostęp do wiedzy eksperckiej, praktycznej, przekazywanej przez przedsiębiorców, dyrektorów zarządzających, praktyków biznesu, trenerów, coachów
  • udział w menedżerskiej grze symulacyjnej.
 • Program

  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
   • Warsztat komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu
   • Prawne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
   • Rekrutacja i selekcja personelu
   • Systemy motywacji pracowników
   • System ocen pracowniczych
   • Zarządzanie procesami rozwojowymi
   • Outplacement, outsourcing, leasing pracowniczy
   • Coaching
   • Zarządzanie talentami
  2. Zarządzanie finansami:
   • Rachunkowość finansowa
   • Sprawozdawczość finansowa
   • Analiza ekonomiczno-finansowa - ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
   • Ekonomia menedżerska - moduł prowadzony przez eksperta:  Marka Zubera
   • Auditing
   • Planowanie finansowe i biznesplan
   • Praktyka innowacji 
   • Projekty inwestycyjne w Unii Europejskiej - zasady ubiegania się o dofinansowanie z UE
  3. Zarządzanie marketingiem i sprzedażą
   • Psychologia klienta i zarządzanie relacjami z klientem
   • Kształtowanie strategii marketingowej firmy
   • Komunikacja marketingowa i PR przedsiębiorstwa
   • Zarządzanie cenami i sprzedażą
   • Programy lojalnościowe
   • Badania marketingowe i elementy planu marketingowego
  4. Zarządzanie jakością we współpracy z TÜV NORD Polska: moduł prowadzony przez eksperta: dra Marcina Lisa
   • Wybrane zagadnienia wdrażania oraz certyfikacji systemów zintegrowanych zgodnie z normami międzynarodowymi
   • Narzędzia i metody ciągłego doskonalenia w oparciu o rozwiązania międzynarodowe
   • Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości, zarządzanie procesami oraz auditing
  5. Profil nowoczesnego menedżera - rozwój kompetencji osobistych:
   • Warsztat komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu 
   • Trening asertywności
   • Trening kierowniczy
   • Warsztat negocjacji
   • Trening antystresowy
  6. Symulacyjna gra menedżerska.
  7. Seminarium - projekt wdrożeniowy.

  Liczba godzin: 200 h

  Informacje dodatkowe:

  • Czas trwania: 2 semestry
  • Dni odbywania się zajęć: soboty i niedziele
  • Podstawa zaliczenia: Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki i/lub złożeniem pracy końcowej.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning)

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra Menedżerskie

  dr Marcin Lis

  Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

  Więcej

  dr Grzegorz Kądzielawski

  Doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania w Akademii WSB, Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją. Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za inwestycje, innowacje oraz obszar badawczo – rozwojowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w administracji państwowej (Sejm RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) jak też w sektorze pozarządowym (m.in. Fundacja Energia dla Europy, Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych). Posiada również bogate doświadczenie związane z pracą w organach nadzoru (m.in. Polskie Radio w Warszawie „RDC” S.A., Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” S.A. w Zębcu, H. Cegielski Poznań S.A., MPEC Chełm sp. z o.o.). Jest ekspertem europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych. Członek Rady Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz członek Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz. Przewodniczący Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Wiceprezydent międzynarodowej organizacji branżowej Fertilizers Europe. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dot. zarządzania, handlu i zagadnień technologicznych. Współautor publikacji książkowej: „Buduję swoją pierwszą drukarkę 3D”.

  Więcej

  dr Anna Nitkiewicz-Jankowska

  Wykładowca Akademii WSB. Doktor nauk ekonomicznych z zakresu Zarządzania i Ekonomiki Usług. Trener w zakresie:  marki osobistej, profesjonalnej obsługi klienta. Twórczyni i manager projektu Silna Marka Hotelu,  właścicielka firmy Premium Personal Branding i twórczyni własnego programu Strategia Marki Osobistej, który wdrożyło ponad 300 klientów indywidualnych. Certyfikowany Revenue Manager.  Profesjonalny Event Manager. Opracowywała strategie rozwoju marki firm m.in. z branży prawniczej, marketingowej, gastronomicznej, kosmetycznej, szkoleniowej, MLM hotelarskiej, medycznej, produkcyjnej. Budowała struktury sprzedażowe w systemach MLM, prowadziła mentoring i coaching dla liderów zespołów sprzedażowych. W strukturach zarządu budowała i współprowadziła grupy biznesowe oraz stowarzyszenia. Dodatkowe doświadczenia zdobyła jako: prezes grupy BNI, wiceprezes Stowarzyszenia Tyskie Szpilki Biznesu, dyrektor sprzedaży w firmie Mary Kay.

  Więcej

  dr Edyta Nowak-Żółty

  Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu, tutor akademicki, trener rozwoju osobistego i konsultant w obszarze edukacji. Akredytowany trener metody Insight Discowery. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie. Pasjonatka psychologii uczenia się, kształcenia i neurodydaktyki.

  Więcej

  dr Krystian Dudek

  Doktor nauk humanistycznych, pełnomocnik Rektor Akademii WSB ds. Strategii komunikacji i PR, właściciel Instytutu Publico – firmy szkoleniowej i agencji PR. Trener biznesu, wykładowca, komentator, ekspert z zakresu public relations, marketingu, sprzedaży, komunikacji promocyjnej i kryzysowej, wystąpień publicznych, autoprezentacji, motywacji oraz marketingu politycznego. Łączy wiedzę naukową z doświadczeniem praktycznym. Prowadził i konsultował kilkadziesiąt kampanii wyborczych; pomagał wprowadzać na rynek marki; sprzedawać produkty, usługi i idee. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i eksperckich, książek, a także komentarzy dla największych mediów w Polsce: TVP, TVN, TVP Info, TVN24, Polsat News, Polityki, Newsweeka, Gazety Finansowej, Gazety Wyborczej, Pulsu Biznesu, Dziennika Zachodniego, Strefy Biznesu, Pierwszego Miliona (Forbes) czy Home&Market. Ma na koncie kilkaset zrealizowanych projektów PR (PR, PR kryzysowy) i szkoleniowych (wśród nich projekty wyróżniane nagrodami branżowymi) m.in. dla: KGHM Polska Miedź, Fiat Poland, LUX MED, Grupa Górażdże HeidelbergCement w Polsce.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Menedżerskie studia podyplomowe – poziom MBA wyróżniają praktyczne metody kształcenia realizowane w formie bloków modułowych. Uznani eksperci, praktycy biznesu i menedżerowie polskich i zagranicznych firm gwarantują wysoki poziom kształcenia. Szkieletem program są m.in.: gry decyzyjne, case study, programy narzędziowe oraz praktyczne i aplikacje finansowe. To studia, które kształcą menedżerów przyszłości.

  dr Marcin Lis
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademia WSB
  Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange Polska S.A.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1000 zł do 5 marca 2022
  II 1000 zł do 5 kwietnia 2022
  III 1000 zł do 5 maja 2022
  IV 1000 zł do 5 października 2022
  V 1000 zł do 5 listopada 2022
  VI 700 zł do 5 grudnia 2022
  Ogółem 6000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Kontakt

  Sebastian Korzeniowski
  Kierownik Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Olkuszu
  tel. 887-755-200;
  e-mail: skorzeniowski@wsb.edu.pl

  Ewa Łuczak
  Koordynator Punktu Rekrutacyjnego w Olkuszu
  tel. 725 777 999
  e-mail: olkusz@wsb.edu.pl

  Adres:

  Wydział Zamiejscowy w Olkuszu
  Akademia WSB
  ul. Polna 8
  32-300 Olkusz
  (budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu)

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji