Materiały dla studentów -przystępowanie do egzaminu

Instrukcja dla Studentów: Pobranie aplikacji Inspera Exam Portal i zalogowanie się do egzaminu

Aplikacja Inspera Exam Portal to aplikacja, która umożliwia realizację egzaminu z zastosowaniem:

1. Egzamin nienagrywany

To egzamin z zastosowaniem mechanizmu uniemożliwiającego korzystanie z zasobów internetowych w trakcie rozwiazywania zadań egzaminacyjnych. Karta z pytaniem egzaminacyjnym zajmuje cały ekran, nie ma możłiwości zminimalizowania okna z pytaniem egzaminacyjnym, nad którym w danej chwili pracuje student. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami pobrania aplikacji w wersji 1.15.9 oraz obsługi narzedzia w wersji językowej polskiej i ukraińskiej.