FAQ-egzaminy nienagrywane

1. Gdzie znajdę dane do logowania do egzaminu?

Na kilka dni przed egzaminem Centrum Egzaminowania Elektronicznego wysyła do Studentów wiadomość na uczelnianą skrzynkę e-mail. Wiadomość zawiera:

  • podstawowe informacje na temat egzaminu,
  • hasło do egzaminu właściwego oraz demonstracyjnego (pin code),
  • manual dla Studentów, w którym znajduje się: link do pliku instalującego aplikację Inspera Exam Portal, instrukcja instalacji i przystępowania do egzaminu,
  • harmonogram dyżurów Centrum Egzaminacyjnego podczas sesji,
  • dokumenty RODO.


2. Dlaczego nie mogę wpisać pin codu?

Pin code jest możliwy do wpisania na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Do tego czasu nie wyświetla się pole do jego wpisania.

3. Czy mój egzamin będzie nagrywany?

Egzaminy realizowane w Inspera Exam Portal nie są rejestrowane.

4. Co mogę zrobić w sytuacji, kiedy podczas egzaminu/zaliczenia utracę połączenie z internetem?

W takim przypadku należy skontaktować się z Centrum Egzaminowania Elektronicznego, pod numerem telefonu 32 111 01 55. Jeżeli, na podstawie informacji uzyskanych od Studenta, Pracownik CEE uzna, że nie ma możliwości przesłania pracy egzaminacyjnej w Inspera Exam Portal pokieruje Studenta i wskaże w jaki sposób zapisać pracę egzaminacyjną do zakodowanego pliku, tak aby przesłać go do CEE za pomocą wiadomość e-mail. Praca zostanie nastepnie umieszczona przez pracownika CEE w systemie.

5. Co mogę zrobić w sytuacji, kiedy mój komputer nie spełnia minimalnych wymagań systemowych?

W taki przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Egzaminowania Elektronicznego mailowo lub telefonicznie. CEE pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 oraz pełni dyżur w określonych godzinach w każdy dzień trwania egzaminów.

6. Czy mogę przystąpić do egzaminu w Inspera Exam Portal jeżeli posiadam wyłącznie komputer z systemem operacyjnym Linux?

Inspera Exam Portal jest wspierana przez system operacyjny Windows i MacOS. W taki przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Egzaminowania Elektronicznego mailowo lub telefonicznie. Pracownik CEE wskaże alternatywną formę przystąpienia do egzaminu.

7. Czy podczas trwania egzaminu/zaliczenia mogę wracać do poprzednich pytań?

Tak, jeżeli Nauczyciel na to pozwolił wprowadzając ustawienia egzaminu. W takim przypadku będzie dostępna strzałka w lewo lub/i pasek z numerami pytań na dole ekranu.

8. Czy będę widział/a czas pozostały do końca trwania egzaminu?

Przez cały czas trwania egzaminu, w lewym górnym rogu jest widoczny czas pozostały do końca trwania egzaminu.

9. System prosił mnie o podanie hasła Sprawdzającego, gdzie mogę go znaleźć?

System prosi o podanie hasła Sprawdzającego wyłącznie w sytuacji, kiedy Student próbuje przerwać egzamin lub po przerwaniu egzaminu próbuje ponownie go uruchomić. W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Egzaminowania Elektronicznego. CEE pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 oraz pełni dyżur w każdy dzień trwania egzaminów.

10. Co mogę zrobić, jeżeli w trakcie instalowania aplikacji Inspera Exam Portal lub przystępowania do egzaminu lub w trakcie realizowania egzaminu pojawią problemy techniczne?

W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z Centrum Egzaminowania Elektronicznego.