Zabezpieczenia stosowane w egzaminach

 

System daje możliwość przeprowadzenia egzaminów z użyciem 2 poziomów zabezpieczeń: ​

  1. Egzamin nierejestrowany (egzamin nienagrywany) - to egzamin z zastosowaniem mechanizmu uniemożliwiającego korzystanie z zasobów internetowych w trakcie rozwiazywania zadań egzaminacyjnych. Karta z pytaniem egzaminacyjnym zajmuje cały ekran, nie ma możłiwości zminimalizowania okna z pytaniem egzaminacyjnym, nad którym w danej chwili pracuje student. 
  2. Egzamin rejestrowany (nagrywany) - to połączenie mechanizmu uniemożliwiającego korzystanie z zasobów internetowych w trakcie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych z szeregiem innowacyjnych funkcjonalności oraz mechanizmów sztucznej inteligencji, pozwalających na:
  • weryfikację tożsamości poprzez porównanie zdjęcia twarzy na przedstawionym dokumencie ​z osobą przystępującą do egzaminu, widoczną​ w kamerze -
    tożsamość studenta jest weryfikowana podczas trwania całego egzaminu​
  • nagrywanie przebiegu egzaminu - rejestrowany jest obraz z kamery, dźwięk oraz pulpit studenta
  • automatyczne oznaczanie potencjalnie niepożądanych zachowań, takich jak: ​pojawienie się twarzy innej​ niż twarz studenta,​ pojawienie się przedmiotów w kadrze, zniknięcie twarzy (wyjście​ z kadru), zarejestrowany hałas​

Nauczyciel ma także do dyspozycji zakładkę z listą wszystkich wydarzeń obniżających bezpieczeństwo danego egzaminu. W zakładce tej otrzymuje informację o czasie, w którym incydenty miały miejsce. Nauczyciel weryfikuje wskazane przez system miejsca (ogląda te fragmenty) i decyduje, czy miały chcarakter zdarzeń niepożądanych/nieetycznych i czy powinny zostać uwzględnione w ocenie z egzaminu. Sam system nie decyduje o obniżeniu, niezaliczeniu egzaminu studentowi.

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji