Poszerzające wiedzę specjalistyczną

Moduł 1 - Digital Marketing

Moduł 1 - Kadry i płace w praktyce

Moduł 1 - Psychologia w biznesie

Moduł 1 - Specjalizacjny Sztuczna Inteligencja

Moduł 1 - Zarządzanie informacją

Moduł 1 - Zarządzanie projektami

Moduł 1 - Zarządzanie przedsiębiorstwem

Moduł 2 - Przedmioty w zakresie Problem Based Learning

Moduł 3 - Przedmioty swobodnego wyboru w języku angielskim