Data

17.11.2022

Uroczystość wręczenia dyplomów habilitacyjnych i doktorskich

17 listopada 2022 r. odbyła się uroczysta promocja habilitacyjna i doktorska, podczas której wręczone zostały dyplomy doktorom habilitowanym oraz doktorom, którzy w minionym roku akademickim uzyskali stopnie naukowe w Akademii WSB.

Uroczystość zainaugurowali Prorektor ds. Nauki i Kształcenia dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB oraz Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr prof. dr hab. Łukasz Sułkowski.

- Dzisiejsza uroczystość jest uhonorowaniem ogromnego wysiłku włożonego w przygotowanie rozpraw doktorskich oraz prowadzenie postępowań habilitacyjnych. Jestem przekonana, że trud i podjęte działania stały się dla Państwa także źródłem niezwykłej satysfakcji i dumy, a przede wszystkim motywacją do dalszego rozwoju naukowego – mówiła podczas inauguracji dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia.

- Gratuluję ogromnego sukcesu osobistego i wykonania milowych kroków w swoim rozwoju i karierze naukowej. Mam nadzieję, że będziecie Państwo ten rozwój kontynuowali. Akademia WSB dokłada wszelkich starań, aby stwarzać ku temu możliwości. Pamiętajmy, że w naukach o zarządzaniu i jakości Akademia WSB jest uczelnią referencyjną dla wszystkich uczelni polskich w tej dyscyplinie. Dlatego raz jeszcze gratuluję sukcesu i uzyskanych stopni naukowych – powiedział Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr prof. dr hab. Łukasz Sułkowski.

Dyplomy w poszczególnych dyscyplinach naukowych wręczyła Pani Prorektor Profesor Katarzyna Szczepańska-Woszczyna wraz z  Przewodniczącymi Rad Dyscyplin Naukowych Akademii WSB:

 • prof. dr hab. Marek Lisiński – Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej nauki o zarządzaniu i jakości,
 • dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB – Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej pedagogika,
 • dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB – Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej nauki o bezpieczeństwie.

Dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości odebrali:

 • dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB,
 • dr hab. Joanna Dzieńdziora, prof. AWSB.

Dyplomy doktorskie za wyróżnione rozprawy doktorskie wręczono:

 • w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości Panu dr. Wojciechowi Murasowi za pracę doktorską nt. Wpływ akcjonariuszy na kreowanie wartości spółki kapitałowej w sektorze IT, przygotowaną pod kierunkiem dra hab. Krzysztofa Zamasza, prof. AWSB oraz promotora pomocniczego dra Grzegorza Kinelskiego,
 • w dyscyplinie pedagogika Pani dr Dagmarze Chlasta-Obłąk za rozprawę doktorską nt. Pozaszkolna aktywność muzyczna adolescentów, której promotorem był dr hab. Mirosław Kisiel, prof. UŚ, a promotorem pomocniczym dr Magdalena Archacka.

Dyplomy doktora nauk społecznych odebrali

W dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości:

 • dr inż. Adam Piontek,
 • dr Wioleta Piotrowska-Bożek, 
 • dr Marcin Wrona,
 • dr inż. Artur Marczak,
 • dr Dariusz Nowak-Nova,
 • dr inż. Michał Łaski,
 • dr Tomasz Bekus,
 • dr inż. Wojciech Muras,
 • dr inż. Antoni Domagała.

W dyscyplinie naukowej Pedagogika:

 • dr Karolina Sygulska,
 • dr Dagmara Chlasta-Obłąk,
 • dr Krzysztof Martyniak.

W dyscyplinie naukowej Nauki o bezpieczeństwie:

 • dr Gabriela Socha.

Wszystkim promowanym doktorom habilitowanym oraz doktorom serdecznie gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów naukowych, zawodowych i osobistych.

Akademia WSB posiada 4 uprawnienia do prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i stopnia doktora w dyscyplinach naukowych:

 • nauki o zarządzaniu i jakości
 • nauki o bezpieczeństwie
 • pedagogika
 • inżynieria lądowa i transport

Zapraszamy do zapisów do Szkoły Doktorskiej i Seminarium Doktorskiego:

Seminarium doktorskie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
Seminarium doktorskie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
Seminarium doktorskie w dyscyplinie pedagogika
Seminarium doktorskie w dyscyplinie Inżynieria lądowa i transport
Szkoła doktorska

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji