A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Komitet Organizacyjny

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

dr inż. Danuta Rojek, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska
e-mail: danuta.Rojek@pw.edu.pl

AKADEMIA WSB

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr Tomasz Bekus
e-mail: tbekus@wsb.edu.pl 

mgr Dorota Walczak-Waler
e-mail: dwaler@wsb.edu.pl

mgr Aurelia Ścibisz
e-mail: ascibisz@wsb.edu.pl