Rada Naukowa

Prof. dr hab. Marek Lisiński, Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji (Akademia WSB)
Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki (Akademia WSB)
Prof. dr hab. inż. Lech Bukowski (Akademia WSB)
Dr hab. Alojzy Czech (prof. honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Prof. dr hab. Janusz Czekaj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Prof. dr hab. Marek Ćwiklicki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Prof. dr hab. Anna Dąbrowska (Szkoła Główna Handlowa)
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Prof. dr hab. Jan Wiktor (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Dr hab. inż. Jarosław Domański (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. inż. Joanna Ejdys (Politechnika Białostocka)
Dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB (Politechnika Białostocka)
Dr hab. inż. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. Grażyna Gierszewska (Politechnika Warszawska)
Dr hab. Elwira Gross-Gołacka, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
Dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk, prof. PCz (Politechnika Częstochowska)
Prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka (Politechnika Częstochowska)
Dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. Zbigniew Makieła (Akademia WSB)
Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Prof. dr hab. Mieczysław Morawski (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. Roman Niestrój (Akademia WSB)
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Komitet Organizacji i Zarządzania PAN)
Prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski (Politechnika Poznańska)
Prof. dr hab. Jan Pyka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Prof. dr hab. Maria Romanowska (Szkoła Główna Handlowa)
Dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW (Politechnika Warszawska)
Prof. dr hab. inż. Bożena Skołud (Politechnika Śląska)
Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (Akademia WSB)
Prof. dr hab. Adam Stabryła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB (Akademia WSB)
Prof. dr hab. inż. Michał Trocki (Szkoła Główna Handlowa)
Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW (Politechnika Warszawska)