Opłata

udział w konferencji bez publikacji - bezpłatny
udział w konferencji z publikacją - 300 zł
publikacja bez udziału w konferencji - 300 zł
Warunkiem opublikowania artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej. W przypadku uzyskania negatywnej recenzji, środki nie zostaną zwrócone.

Numer konta, na które należy przelać opłatę za publikację:

64 1050 1272 1000 0008 0063 3554,
ING Bank Śląski S.A O/Dąbrowa Górnicza z dopiskiem: „Sukcesy i wyzwania 2023"