Program Rozwoju Kompetencji

W związku z realizacją przez Akademię WSB projektu pn. „Excellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zapraszamy do udziału w szkoleniach skierowanych do studentów czterech ostatnich semestrów studiów Akademii WSB.

Proponowane przez Akademię WSB w ramach projektu oferta kursów i szkoleń tworzy część Programu Rozwoju Kompetencji. Pierwsza część Programu Rozwoju Kompetencji jest podzielona na szkolenia interpersonalne, informatyczne oraz certyfikowane kursy i warsztaty.

Drugą częścią Programu Rozwoju Kompetencji są spotkania z praktykami oraz wizyty studyjne.

Każda forma wsparcia (szkolenie, spotkanie z praktykiem, wizyta studyjna) w Programie Rozwoju Kompetencji poprzedzone jest bilansem kompetencji, który uczestnik szkolenia przechodzi także po zakończonym kursie. Dane uzyskane podczas badania zostaną wykorzystane do zmierzenia efektów wsparcia. Wypełnienie kwestionariusza jest warunkiem otrzymania certyfikatu po szkoleniu.

Bilans dostępny jest tutaj:

www.wsb.edu.pl/bilans

Dane uzyskane podczas badania pomogą także zaproponować studentom Akademii WSB adekwatne wsparcie w postaci udziału w szkoleniach miękkich i specjalistycznych.

Proponowana oferta kursów jest opracowana na podstawie wcześniejszej analizy uwzgledniającej najbardziej poszukiwane i pożądane przez pracodawców kompetencje wśród rekrutowanych przez nich kandydatów.

Udział w nieodpłatnych szkoleniach daje niepowtarzalną okazję do zdobycia wiedzy i umiejętności, które będą wsparciem w procesie wejścia na rynek pracy.

 • Szkolenia interpersonalne

  Szkolenia interpersonalne to jedne z najbardziej popularnych na rynku szkoleniowym, ale też jedne z najbardziej pożądanych i dających największa przewagę konkurencyjną. Warto o nie zadbać i poszerzać swoja inteligencję emocjonalną. Stąd tak duży nacisk jest położony właśnie na te zagadnienia, które obejmują nasze warsztaty.

   

  Komunikacja interpersonalna

  Skuteczna komunikacja jest fundamentem dobrego funkcjonowania w świecie i w biznesie. Studencie, jeżeli zależy Ci na tym, aby zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznego porozumiewania się zapraszamy na szkolenie, na którym uczestnicy:

  poznają sposoby zachowania i komunikacji, które dominują w ich relacjach interpersonalnych,
  będą doskonalić umiejętności rozpoznawania i reagowania na swojego odbiorcę,
  nauczą się wykorzystywać  narzędzia aktywnego słuchania,
  będą ćwiczyć interpretację komunikatu na różnych jego warstwach,
  poznają techniki usprawniające umiejętność komunikowania się z różnymi typami osób.
  Udział w warsztacie pozwoli Ci znaleźć własny, optymalny, sposób komunikacji sprzyjającej budowaniu pozytywnych i trwałych relacji z innymi ludźmi.

  Szkolenie ma formę warsztatów kształcących i doskonalących umiejętności i postawy – nauka przez doświadczenie, dzięki zastawaniu aktywnych metod warsztatowych.

  Po zakończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie potwierdzające udział w warsztacie.

  Ilość godzin:8h

   

  Współpraca zespołowa

  Szkolenie „Współpraca zespołowa” skierowane jest do studentów, którym zależy na opanowaniu umiejętności skutecznej pracy w grupie – studenckiej, projektowej czy pracowniczej.

  Uczestnicy warsztatu w trakcie szkolenia prowadzonego metodami aktywnymi będą mieli okazję poszerzyć wiedzę na temat zespołu, jego budowy i funkcjonowania, a także:

  zapoznać się z koncepcją ról zespołowych,
  zidentyfikować własną, wiodącą rolę w grupie,
  dowiedzieć się, jak efektywnie współpracować z osobami reprezentującymi inne role,
  wykształcić zachowania sprzyjające pracy zespołu i rozwiązywaniu konfliktów w oparciu o współpracę,
  nauczyć się zachowania sprzyjającego dobremu porozumiewaniu się.
  Jest to szkolenie podnoszące świadomość roli zespołów w pracy twórczej, projektowej oraz pozwalające określić własny wkład w efekty pracy grupowej.

  Każdy uczestnik warsztatu otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu, który może być cennym dokumentem w trakcie procesów rekrutacyjnych.

  Ilość godzin: 8 h

   

  Zarządzanie czasem

  Czy wiesz, czym jest Pomodoro? Jeśli kojarzy Ci się ze znaną techniką zarzadzania sobą i chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób pomidor i Pomodoro pomogą Ci efektywniej wykorzystać Twój czas zapisz się na szkolenie, podczas którego:

  nauczysz się umiejętności planowania i wyznaczania priorytetów dzięki różnym narzędziom takim jak tablica Eisenhowera czy koncepcja MBO,
  poznasz zasadę Pareto, zgodnie z którą dowiesz się, które 20 % Twoich działań przynosi Ci 80% efektów i na nich skupisz swoje działania,
  zidentyfikujesz tzw. złodziei czasu,
  wdrożysz skuteczne dla Ciebie techniki efektywnej pracy.
  Szkolenie to pozwoli Ci skoncentrować się na Twoich mocnych stronach w zakresie efektywności osobistej. Nauka tej niezwykle przydatnej umiejętności to klucz do wydajności własnej jak również do sprawnej realizacji pracy zawodowej zarówno indywidualnej jak i zespołowej.

  Biorąc udział w szkoleniu zyskujesz zaświadczenie, które z pewnością da potencjalnemu pracodawcy gwarancję, że jesteś osobą efektywną i potrafisz zarządzać sobą w czasie.

  Ilość godzin:8h

   

  Problem solving         

  Problem solving jest jedną z popularnych metod zarządzania jakością. Jest wykorzystywana wszędzie tam, gdzie jest Lean management, który jest skoncentrowany na poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Wiedza, którą mamy i zdobywamy ma być przede wszystkim użyteczna, ma służyć generowaniu najbardziej efektywnych rozwiązań.

   

  Szkolenie „Problem Solving” realizowane w ramach Programu Rozwoju Kompetencji to szkolenie prowadzone metodami warsztatowymi, podczas którego studenci zdobędą tak ważną w procesie poszukiwania pracy, odbywania praktyk, staży czy pierwszej pracy umiejętność rozwiązywania problemów o charakterze technicznym, jakościowym i wydajnościowym.

   

  Szkolenie „Problem solving” jest przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą się nauczyć zasad klarownego opisu problemów oraz znajdowania i porządkowania ich przyczyn źródłowych.

  Słuchacze tego kursu poznają na konkretnych przykładach (analiza case study) metody rozwiązywania problemów:

  PDCA,
  wykres Ishikawy,
  metoda 5 WHY,
  metaplan,
  burza mózgów (standardowa, moderowana).
  Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się z metodologią rozwiązywania problemów (Problem Solving) oraz różnicami między trzema najczęściej używanymi metodologiami: Problem Solving, Raport A3, Metoda 8D.

  Warsztat ten pozwala skoncentrować się na poszukiwaniu najbardziej skutecznych rozwiązań unikając walki z objawami problemów pojawiających się w projektach. Udział w tym szkoleniu da uczestnikom wiedzę o tym, jak wprowadzać zmiany i zmotywuje ich do poszukiwania kreatywnych sposobów tam, gdzie nie są one dostrzegane.

  Kompetencje w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów będą potwierdzone poprzez wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

  Ilość godzin: 8h

   

   Komunikacja z pacjentem

  Badania pokazują, że udzielane pacjentom przez personel medyczny wsparcie psychologiczne poprzez odpowiednią rozmowę z pacjentem istotnie wpływało na szybkość ich powrotu do zdrowia, mniejszą ilość powikłań po zabiegach, większą otwartość pacjentów w wyrażaniu swoich obaw i emocji oraz ilość zapamiętywanych przez nich zaleceń medycznych.

  Budowanie wizerunku wiarygodnego specjalisty pochylającego się z uwagą i opieką nad problemem pacjenta to podstawowa troska obecnych i przyszłych adeptów sztuki fizjoterapeutycznej.

  Aby lepiej zrozumieć pacjentów niezbędne jest stworzenie pozytywnego i pełnego zaufania klimatu podczas kontaktu z pacjentem. Tej trudnej sztuki będziecie się mogli nauczyć w trakcie praktycznego warsztatu obejmującego tak ważne w pracy zagadnienia jak:

  komunikacja jako narzędzie budowania pozytywnego nastawienia,
  błędy w komunikacji jako przyczyna zmniejszenia efektywności prowadzonej terapii,
  metody usprawniające komunikację werbalną i niewerbalną,
  identyfikacja najważniejszych barier w komunikacji z pacjentem,
  rozwiązywanie sytuacji trudnych na drodze do porozumienia.

  Najlepszym potwierdzeniem zdobytych przez was umiejętności będą pełne zrozumienia i pozytywnego klimatu kontakty z waszymi pacjentami, a my zagwarantujemy wam solidną dawkę wiedzy w tym zakresie i potwierdzimy jej zdobycie dając wam zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  Ilość godzin: 6h

   

 • Szkolenia certyfikowane

  Wśród szkoleń proponowanych w ofercie znajdują się szkolenia dla studentów kierunków: Informatyka, Zarządzanie, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria Zarządzania.

   

  Modelarz symulacji Flex Sim kurs podstawowy

  Dzięki zakupowi specjalistycznego oprogramowania do symulacji studenci Akademii WSB zdobędą praktyczne umiejętności projektowania symulacji mających zastosowanie w firmach logistycznych, transportowych (terminale kontenerowe), w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, farmaceutycznym, kosmetycznym, motoryzacyjnym, a nawet w służbie zdrowia, co daje im kompleksowe i unikatowe wykształcenie nie tylko na skalę regionu, ale także kraju.

  FlexSim Simulation Software jest oprogramowaniem symulacyjnym przeznaczonym do modelowania, wizualizacji, sterowania i optymalizacji procesów logistycznych i produkcyjnych. Wyjątkowość oprogramowania FlexSim i tym samym szkolenie pozwala na wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. modelowania i symulacji procesów, których obecnie na rynku pracy brakuje, a których coraz częściej poszukują przedsiębiorstwa produkcyjne, logistyczne czy usługowe. Po odbyciu kursu uczestnik zdobywa wiedzę oraz umiejętności w zakresie podstawowych modeli w środowisko FlexSim przy wykorzystaniu menu, list rozwijanych i pól tekstowych. Uczestnik zdobywa umiejętności z podstawy budowania i nawigacji modeli FlexSim. Użytkownik potrafi zbudować proste modele produkcyjne i logistyczne przy wykorzystaniu podstawowych obiektów bibliotek FlexSim.

  Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności jak korzystać z narzędzia, które pozwoli i ułatwi wprowadzanie ciągłych usprawnień w celu zapewnienia najwyższej jakości i terminowości realizacji zleceń w branży przemysłowej. FlexSim wspomaga prototypowanie linii produkcyjnych, tworzenie optymalnych harmonogramów, dogłębną analizę i optymalizację procesów. Dzięki FlexSimowi firmy obniżają koszty działalności, podnoszą efektywność produkcji i zdobywają kolejne szczeble doskonałości.

  Studenci zdobędą umiejętności między innymi w zakresie:

  • analizy obciążenia linii produkcyjnej;
  • analizy zasadności implementacji zrobotyzowanej linii produkcyjnej;
  • analizy wielkości zapasów w łańcuchu dostaw;
  • optymalizacji linii lakierniczej;
  • usprawnienia przepływu produkcji;
  • usprawnienia procesu zasilania stanowisk roboczych w surowce i materiały;
  • analizy i optymalizacji obciążenia operatorów,
  • testowania usprawnień KAIZEN,
  • analizy wpływu optymalizacji Lean.

  Ilość godzin: 24h

   

  Administering Windows Server

  Administrowanie Windows Server to jedna z kluczowych umiejętności, które posiadają administratorzy systemów IT.

  Szkolenie dedykowane jest dla tych studentów, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne, do zarządzania i utrzymywania infrastruktury w środowisku Windows oraz osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu Microsoft.

  Celem szkolenia będzie zapoznanie z aktualnym na dany rok programem Windows Server.

  Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności związane z konfiguracją i rozwiązywaniem problemów:

  • rozwinięcie nazw,
  • zarządzanie użytkownikami,
  • zarządzanie grupami przy wykorzystaniu AD DS. i polityk grupowych.

  Szkolenie porusza ponadto aspekty:

  • implementacja dostępu zdalnego takie jak DirectAccess, VPN, serwer proxy aplikacji webowych,
  • implementacji polityk sieciowych,
  • zabezpieczania dostępu do sieci i danych,
  • wdrażania i utrzymywania obrazów serwera,
  • zarządzanie aktualizacjami,
  • monitorowania środowiska Windows Server.

  Uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

  Kurs w pełni przygotowuje do egzaminu Administering Windows Server.

  Ilość godzin: 40 h

   

  Administering Microsoft SQL Server Database

  Kurs Administering Microsoft SQL Server Database jest przeznaczony dla wszystkich studentów kierunku Informatyka, którzy są zainteresowani zdobyciem wiedzy i umiejętności związanych z utrzymaniem bazy danych SQL Serwer. Omawia dokładnie funkcjonalności i narzędzia Microsoft SQL Server.

  Uczestnicy kursu będą doskonalić umiejętności praktyczne związane z zarządzaniem bazami danych przy wykorzystaniu funkcjonalności dostarczanej przez MS SQL Server.

  Szkolenie będzie realizowane w postaci praktycznej, podczas której każdy użytkownik będzie pracował przy własnym stanowisku komputerowym. Poszczególne etapy szkolenia będą podsumowywane przekrojowymi ćwiczeniami.

  Zakres tematyczny szkolenia:

  • Wprowadzenie do administrowania bazami danych SQL Server,
  • Instalowanie i konfigurowanie SQL Server 2014,
  • Planowanie i wdrażanie strategii tworzenia kopii zapasowych,
  • Odtwarzanie baz danych SQL Server 2014,
  • Importowanie i eksportowanie danych,
  • Monitorowanie SQL Server 2014,
  • Śledzenie aktywności serwera SQL,
  • Zarządzanie zabezpieczeniami,
  • Kontrola dostępu do danych i szyfrowanie danych,
  • Wykonywanie konserwacji bieżącej bazy danych,
  • Automatyzacja zarządzania SQL Server 2014,
  • Monitorowanie w SQL Server 2014 za pomocą alertów i powiadomień.

  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

  Ilość godzin: 40 h

   

  Red Hat System Administartion II

  Szkolenie Red Hat System Administration II jest kursem bazującym na wiedzy i umiejętnościach zdobytych w szkoleniu Red Hat System Administration I. Kurs ten zapewnia przygotowanie do zdawania egzaminu Red Hat Certified System Administrator.

  Uczestnicy szkolenia nabędą po jego ukończeniu:

  • umiejętność administracji systemami plików,
  • partycjonowania dysków twardych,
  • zarządzania woluminami logicznymi,
  • kontroli dostępu do systemu,
  • zarządzania pakietami.

  Będą oni uczestniczyli w różnych praktycznych ćwiczeniach, pozwalających na nabycie odpowiednich umiejętności niezbędnych podczas codziennej pracy administratora. Kurs pozwala jednak na dużo głębsze zapoznanie się z administracją systemem Red Hat Enerprise Linux.

  Okres realizacji: 2019 r.

   

  AWS Technical Essentials

  Szkolenie wprowadza do produktów i usług Amazon oraz typowych scenariuszy rozwiązań. Zapewnia podstawową wiedzę niezbędną dla identyfikacji najważniejszych usług AWS, ich właściwości i zastosowań.

  Kurs obejmuje wykłady oraz ćwiczenia praktyczne, pozwalające szybko przyswoić wiedzę dotyczącą budowania wydajnych, bezpiecznych i efektywnych kosztowo środowisk opartych o platformę usług chmurowych AWS.

  Program szkolenia obejmuje:

  • pojęcia związane z projektowaniem centrów danych,
  • koncepcje i terminologię związaną z platformą AWS,
  • naukę obsługi konsoli zarządzania AWS,
  • tożsamość i dostęp (IAM) i wdrażanie praktyk bezpieczeństwa dla AWS,
  • usługi infrastrukturalne,
  • usługi baz danych,
  • narzędzia do zarządzania w AWS.

  Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia o odbytym kursie.

  Ilość godzin: 8h

 • Szkolenia informatyczne

  AutoCAD I

  Kurs AutoCAD I to 20-godzinny intensywny kurs, podczas którego osoby szkolone zdobędą pełną wiedzę praktyczną, niezbędną do pracy z popularnym oprogramowaniem projektowym wszelkich branż w tym szczególnie branży logistycznej i technologicznej.

  Szkolenie pozwoli uczestnikom na poznanie tajników sprawnego i efektywnego wykorzystywania możliwości tego narzędzia, dzięki któremu w przyszłości będą mogli zrealizować wszystkie swoje cele związane z projektowaniem komputerowym.

  Kurs pierwszego stopnia jest przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik zdobywa wiedzę na temat podstawowych obiektów wektorowych oraz umiejętności ich tworzenia i modyfikacji.

  Uczestnicy kursy po szkoleniu będą:

  • wiedzieć, jak uruchamiać i zamykać program,
  • znali interfejs i komunikację z programem,
  • zarządzać plikami rysunków, wyświetlać je i ustawiać,
  • znać współrzędne i podstawowe narzędzia rysunkowe,
  • posiadać umiejętność tworzenia i modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej,
  • potrafili zarządzać cechami obiektów,
  • znać techniki konstrukcyjne, obiekty tekstowe i ich style,
  • potrafili określić i modyfikować rodzaje kreskowania,
  • znać podstawy wydruku obszaru.        

  Szkolenie jest prowadzone w formie praktycznej, przy jednoosobowych stanowiskach komputerowych, gdzie uczestnicy kursu mogą ćwiczyć, w jaki sposób zarządzać cechami rysunku i obiektów, a także wydrukować rysunek.

  Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia Autodesk – producenta programu AutoCAD o odbytym kursie.

   Ilość godzin: 20 h

   

  AutoCAD II

  Studenci kierunku Informatyka będą mogli kontynuować doskonalenie umiejętności obsługi programu AutoCAD na kursie II – go stopnia.

  Pozwoli on uczestnikom efektywniej wykorzystywać funkcjonalność programu w środowisku dwuwymiarowym.

  Na szkoleniu użytkownik zdobywa umiejętności tworzenia zaawansowanych obiektów i uczy się jak wykorzystywać wcześniej utworzone rysunki.

  Zawartość kursu II – go stopnia:

  • Efektywna praca z zestawami wyborów,
  • Zaawansowane typy obiektów,
  • Bloki i ich atrybuty,
  • Rysunki odnośników zewnętrznych,
  • Obrazy rastrowe,
  • Praca na arkuszach,
  • Obiekty aplikacji zewnętrznych,
  • Wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru,
  • Elementy dostosowawcze programu.

  Ponad to po kursie użytkownik będzie potrafił zarządzać obiektami zewnętrznymi oraz pracować w przestrzeni zarówno modelu jak i papieru.

  Ilość godzin: 20 h

   

  Red Hat System Administration I

  Akademia WSB organizuje dla  studentów kierunku Informatyka szkolenia w zakresie obsługi systemu Red Hat Enterprise Linux przeznaczone dla specjalistów IT.

  Szkolenie Red Hat System Administration I stworzone jest dla profesjonalistów IT bez wcześniejszego doświadczenia w administracji systemami Linux. Skupia się na podstawowych zadaniach administracyjnych zapewniając uczestnikom umiejętność przetrwania w systemach Linux.

  System Administration I zapewnia fundamentalną wiedzę dla kursantów, którzy chcą zostać administratorami systemów Linux w pełnym wymiarze czasu poprzez przedstawienie kluczowych pojęć w wierszu poleceń i innych narzędzi enterprise:

  • dostęp do wiersza poleceń,
  • zarządzanie plikami z wiersza poleceń,
  • uzyskiwanie pomocy w Red Hat Enterprise Linux,
  • tworzenie, przeglądanie i edycja plików tekstowych,
  • zarządzanie lokalnymi użytkownikami i grupami Linux,
  • kontrolowanie dostępu do plików z wykorzystaniem uprawnień systemu plików w Linux,
  • monitorowanie i zarządzanie procesami Linux,
  • kontrolowanie usług i daemonów,
  • konfiguracja i zabezpieczanie usługi OpenSSH,
  • analiza i przechowywanie logów,
  • zarządzanie sieciami w Red Hat Enterprise Linux,
  • archiwizacja i kopiowanie plików pomiędzy systemami,
  • instalacja i aktualizacja oprogramowania,
  • dostęp do systemu plików Linux,
  • systemy wirtualne.

  Koncepcje te są rozszerzone w kolejnym kursie, Red Hat System Administration II.

  Szkolenie jest realizowane w postaci praktycznej, podczas której każdy uczestnik ma własne stanowisko komputerowe.

  Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat sygnowany przez firmę Red Hat.

   Ilość godzin: 35 h

   

  Programowanie w języku JAVA I

  Studenci kierunku Informatyka w Akademii WSB będą mieli okazję wziąć udział w szkoleniu, którego celem będzie nabycie umiejętności programowania w języku Java na dwóch poziomach.

  Programowanie w języku Java I to kurs, podczas którego uczestnicy zapoznają się z platformą Java w zakresie umożliwiającym swobodne poruszanie się po specyfikacjach stowarzyszonych z JSE (Java Standard Edition)

  Program szkolenia pokrywa większość zagadnień objętych certyfikatem OCPJP, i dostarcza wiedzy niezbędnej do zrozumienia platformy Java Enterprise Edition.

  Szkolenie będzie obejmowało podstawy Java Reflection API, JDBC oraz wprowadzenie do Java Enterprise Edition.

  Kurs będzie prowadzony z użyciem narzędzi stosowanych przy prawdziwych projektach (IDE, kontrola wersji, testowanie, notacja UML) tak, aby walory praktyczne szkolenia były jak największe.

  Szkolenie będzie zakończone wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.

  Ilość godzin: 35 h

   

  Programowanie w języku JAVA II

  Drugim kursem związanym z platformą Java, w którym studenci Akademii WSB na kierunku Informatyka będą mogli wziąć udział jest Programowanie w języku Java II.

  Uczestnicy tego szkolenia zapoznają się z wybranymi możliwościami języka Java w zakresie wydajnego przetwarzania danych.

  Program szkolenia będzie obejmował:

  • pracę z kolekcjami, strumieniami danych,
  • wykorzystanie wyrażeń regularnych,
  • przetwarzanie współbieżne.

  Zagadnienia poruszane w programie będą utrwalane w plikach oraz relacyjnych bazach danych.

  Atutem tego szkolenia jest także moduł poświęcony budowaniu interfejsu graficznego użytkownika.

  Całość kursu obejmuje zakres wiedzy i umiejętności wymagany w trakcie egzaminu SCJP/OCPJP (Programmer II).

  Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.

  Ilość godzin: 35 h

   

  Tworzenie aplikacji w jęz. JAVA na platformie Android

  Szkolenie to ma na celu wyposażyć uczestników kursu w wiedzę i umiejętności tworzenia aplikacji działających w systemie operacyjnym Android z naciskiem na realizację podstawowych zagadnień dotyczących tworzenia aplikacji mobilnych dla tej platformy.

  Kurs jest wprowadzeniem w programowanie i projektowanie aplikacji z wykorzystaniem języka JAVA.

  Na szkoleniu omówione będą tematy z zakresu architektury systemu Android oraz aplikacji tego systemu:

  • przygotowanie nowego projektu z uwzględnieniem podstawowych elementów programowania aplikacji dla Androida,
  • zapoznanie z dostępnymi narzędziami developerskimi.

  Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające samodzielne tworzenie aplikacji Android, a także dowiedzą się jakie są dobre praktyki programistyczne, które mogą ich w tym procesie wesprzeć.

  Ilość godzin: 32 h

 • Kursy certyfikowane

  Kurs doradcy DGSA/ADR przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym

  Akademia WSB zaprasza studentów II stopnia na certyfikowany kurs doradcy DGSA/ADR przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

  Kurs na doradcę ADR DGSA daje możliwość zatrudnienia w firmach zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych na stanowisku osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo transportu.

  Jest to kurs przygotowujący uczestników do państwowego egzaminu kończącego się uzyskaniem świadectwa przeszkolenia doradcy ADR do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego.

  Moduł podstawowy:

  Szkolenie obejmuje moduł podstawowy podczas którego studenci zdobywają podstawową wiedzę o przewozie towarów niebezpiecznych wszystkich klas, przepisów prawnych, zasad pakowania, załadunku i rozładunku, zasad znakowania, czy też dokumentacji.

  Moduł specjalistyczny:

  Moduł specjalistyczny zapewnia uzyskanie umiejętności w zakresie przewozu drogowym substancji i materiałów niebezpiecznych. 

  Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.

  Ilość godzin: 44 h

   

  Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa

  Szkolenie kompleksowa terapia przeciwobrzękowa to jedno ze szkoleń, w takcie którego uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie terapii obrzęku limfatycznego, która jest podstawową metodą wykorzystywaną w leczeniu układu limfatycznego.

  Wiedza z zakresu kompleksowej terapii przeciwobrzękowej jest pomocna między innymi przy terapii następujących schorzeń:

  • obrzęki limfatyczne, pourazowe,
  • niewydolność żylna,
  • obrzęki powstałe z powodu braku aktywności ruchowej,
  • obrzęki lipidowe,
  • blizny (również po oparzeniach),
  • sklerodermia,
  • cellulit.

  Szkolenie dla studentów kierunku Fizjoterapia będzie solidna dawką wiedzy i praktycznej nauki:

  • chwytów drenażu limfatycznego – manualny drenaż limfatyczny (MLD),
  • bandażowania (kompresoterapia),
  • ćwiczeń poprawiających odpływ chłonki i pielęgnacji skóry,
  • budowy układu limfatycznego – jego funkcji i wiedzy anatomicznej z tego obszaru,
  • roli układu limfatycznego w zachowaniu zdrowego stanu tkanki.

  Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa jest kursem certyfikowanym, który upoważnia do bycia certyfikowanym terapeutą drenażu limfatycznego.

  Ilość godzin: 12 h

   

  Funkcjonalna terapia powięziowa

  Kurs obejmuje zajęcia warsztatowe wprowadzające do leczenia w oparciu o metodę diagnozowania i leczenia urazów mięśniowo-szkieletowych, czyli model odkształcenia powięzi.

  Funkcjonalna terapia powięziowa jest stosowany w leczeniu takich urazów jak:

  • naciągnięcia mięśni,
  • zwichnięcie kostki,
  • skręcenia kolana,
  • urazy sportowe.

  Uczestnicy kursu:

  • nabędą wiedzę  związana z anatomią układu ruchu,
  • rozpoznają znaczenie ciągłości i styczności mięśniowo – powięziowej,
  • poszerzą interpretację postawy i ruchu w odniesieniu do dysfunkcji powięziowych,
  • poznają tło i zasady działania technik powięziowych i będą potrafili zastosować je fachowo w różnych sytuacjach klinicznych.

  Studenci kierunku Fizjoterapia, do których jest kierowany kurs funkcjonalnej terapii powięziowej otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu i znajomość zagadnień:

  • Anatomia układu mięśniowo-powięziowego i jego znaczenie kliniczne,
  • Ciągłość mięśniowo – powięziowa i jej znaczenie w funkcji układu ruchu,
  • Tensegracja jako model wyjaśniający dla stabilizacji,
  • Zadania układu mięśniowo-powięziowego w zachowaniu ruchu,
  • Adaptacja powięzi do funkcji względem dysfunkcji,
  • Zarys analizy postawy i ruchu pod kątem mięśniowo – powięziowym,
  • Zarys planowania i wykonania interwencji zorientowanej na powięzi,
  • Wykonanie technik powięziowych (tułów, kończyny górne i dolne),
  • Demonstracja technik powięziowych wspomaganych przyrządami,
  • Zarys podstaw treningu powięziowego.

  Ilość godzin: 16 h

   

  Techniki plastrowania dynamicznego metodą kinesiotaping

  W latach 70 – tych XX wieku Japończycy poszukiwali technik terapeutycznych, które byłyby innowacyjne i jeszcze skuteczniej pomagały pacjentom. Wtedy została stworzona koncepcja taśmy kinezjologicznej, która odpowiada elastycznym właściwościom ludzkiej skóry.

  Tape (taśma) wynaleziona w tamtym okresie posłużyła jako podstawa nowego sposobu leczenia i obecnie jest elementem wielu terapii.

  Studenci Akademii WSB będą mieli możliwość w trakcie 16 – sto godzinnego kursu nabyć umiejętność w zakresie plastrowania dynamicznego metodą kinesiotapingu. Zgłębią także wiedzę dotyczącą:

  • wpływu taśmy Kinesio na skórę i powięź powierzchowną oraz głęboką,
  • teoria biotensegregacji w koncepcji kinesiotapingu,
  • nakładanie taśmy w technikach mięśniowych,
  • przygotowania pacjenta do nakładania taśmy.

  Szkolenie kończy się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu potwierdzającego udział w kursie.

  Ilość godzin: 16 h

   

  Kwalifikowana pierwsza pomoc

  Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowany dla studentów to kompleksowy program rozwoju umiejętności praktycznych w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia. 

  Szkolenie obejmuje 66 godzin i kończy się egzaminem państwowym z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem oraz wydaniem zaświadczenia o nadaniu tytułu Ratownika (ważne 3 lata). Ratownik ma prawo do udzielania pomocy medycznej na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w ramach członkostwa lub współpracy ze służbami profesjonalnymi.

  Kurs obejmuje naukę obsługi sprzętu do udzielania pierwszej pomocy jak również gwarantuje wiedze z zakresu:

  • podstawy prawne organizacji ratownictwa medycznego,
  • bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia,
  • zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu,
  • elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe,
  • poszkodowany nieprzytomny,
  • resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne),
  • zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
  • wstrząs,
  • inne stany nagłe - drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie,
  • urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn,
  • urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru,
  • taktyka działań ratowniczych - zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka,
  • ewakuacja ze strefy zagrożenia,
  • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych,
  • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.

  Ilość godzin: 66 h

 • Warsztaty

  Mapowanie strumienia wartości VSM

  Mapowanie strumienia wartości jest narzędziem analizy procesów produkcyjnych. W centrum tego narzędzia jest zorientowanie na skracanie czasów przejścia pomiędzy cyklami produkcyjnymi.

  Value Stream  Mapping to angielska nazwa metody mapowania strumienia wartości, której będą mogli nauczyć się studenci AWSB.

  Metoda mapowania strumienia wartości VSM polega na odwzorowywaniu przepływów materiałowych i informacyjnych w systemie produkcyjnym przedsiębiorstwa produkcyjnego. Jest to narzędzie analizy zorientowane na skracaniu czasów przejścia.

  Metoda wywodzi się z praktyki koncernu Toyota, gdzie znana jest pod nazwą „mapowanie przepływów materiałów i informacji”. Służy ona do przedstawiania stanu obecnego systemu produkcyjnego i projektowania stanów przyszłych, zwanych „idealnymi”, tworzonych w celu wdrożenia szczupłego systemu produkcyjnego.

  Warsztat dedykowany jest studentom na specjalności Inżynier Jakości i jest świetnym dopełnieniem wiedzy uczestników w zakresie narzędzi LEAN. VSM, jak również analiza przepływu procesu są powiązane ze sobą i jako całość dają obraz strat w procesie wytwarzania.

  Uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie metody analizy przepływu oraz sposobu pracy ze stworzoną mapą jako narzędziem codziennej pracy. Tworzenie map przepływu procesu pozwala zdobyć umiejętność tworzenia kompleksowych planów działania tak, aby minimalizować ilość operacji nie przynoszących wartości dodanej w procesie produkcyjnym.

  Ilość godzin: 8 h

   

  Rysunek techniczny

  Rysunek techniczny jest jedną z najbardziej pożądanych przez pracodawców działających w branżach technicznych umiejętnością. Nabycie wiedzy w zakresie podstaw normalizacji w inżynierskim zapisie konstrukcyjnym może być kartą przetargową w walce o intratną posadę.

  Akademia WSB w ramach projektu postanowiła pomóc swoim studentom w nabyciu tych umiejętności. Studenci kierunku Logistyka oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji będę mieli okazję skorzystać z warsztatów przygotowanych specjalnie dla nich.

  Szkolenie z rysunku technicznego, które będzie kończyło się uzyskaniem przez uczestników zaświadczeń o ukończeniu szkolenia  będzie obejmowało tematykę:

  • podstawy normalizacji,
  • szkic odręczny oraz zasady rzutowania zgodnie z metodą europejską,
  • wymiarowanie prostych i złożonych konstrukcji inżynierskich,
  • sposoby kodowania oznaczeń na rysunkach technicznych,
  • identyfikacja metod obróbki na podstawie zapisu konstrukcji,
  • obliczanie pasowań i dobór tolerancji części maszynowych oraz rozwiązywanie łańcuchów wymiarowych.

  Studenci biorący udział w szkoleniu zdobędą umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej oraz identyfikacji błędów rysunkowych, co jest najbardziej pożądaną umiejętnością w ostatnim czasie przez pracodawców reprezentujących sektor produkcyjny.

   Ilość godzin: 16 h

   

  Kurs podstawowy ze strzelania bojowego z broni krótkiej

  Akademia WSB zaprasza studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe na praktyczny kurs strzelania bojowego z broni krótkiej. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób początkujących, miłośników strzelania bojowego, które nie miały wcześniej kontaktu z bronią lub chcących się doszkolić w tym zakresie.

  Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które planują swoją karierę zawodową związać ze służbami mundurowymi jak również dla osób dla osób ubiegających o pozwolenie na broń lub pracę w agencji ochrony.

  Szkolenie składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

  Na szkoleniu teoretycznym zorganizowanym w siedzibie Uczelni studenci naucza się:

  • zasad bezpiecznego posługiwania się bronią,
  • prawidłowego chwytu broni i przyjmowania stabilnych postaw,
  • intuicyjnego celowania i prawidłowej pracy na spuście,
  • technik ładowania magazynka,
  • pracy z kaburą i ładownicami,
  • sposobów dobywania i przeładowywania broni,
  • doskonalenia umiejętności związanych z obsługą broni.

  Część praktyczna będzie odbywała się na strzelnicy, gdzie uczestnicy będą mogli sprawdzić własne predyspozycje psychiczne i fizyczne do pracy w służbach mundurowych, co ma szczególne znaczenie na tym etapie wyboru ścieżki kariery zawodowej i zwiększy szanse studentów w postępowaniach rekrutacyjnych.

   Ilość godzin: 10 h

   

  Elementy treningu funkcjonalnego w rehabilitacji i sporcie

  Trening funkcjonalny to rodzaj intensywnych ćwiczeń, których celem jest wszechstronne wzmocnienie mięśni bez rozbudowywania masy mięśniowej. Polega na imitowaniu ruchów, które wykonujemy na co dzień przy zwykłych czynnościach, ale w szybszym tempie i z wieloma powtórzeniami. Dzięki temu poszczególne grupy mięśniowe współdziałają ze sobą, a my zwiększamy przy okazji naszą koordynację i gibkość.

  Studenci kierunku fizjoterapia, którzy przyjdą na szkolenie będę mieli okazję nauczyć się jak koncepcja treningu funkcjonalnego wykorzystywać w dziedzinie rehabilitacji i w sporcie. Szkolenie to jest zaplanowane jako praktyczne przedstawienie koncepcji filozofii opartej na podejściu funkcjonalnym do oceny i treningu fizjoterapeutycznego w powiązaniu z najnowszą wiedzą, doświadczeniem klinicznym i współczesnymi doniesieniami naukowymi.

  Szkolenie będzie obejmowało wiedzę i umiejętności z zakresu treningu funkcjonalnego jako nowoczesnego podejścia do treningu, którego podstawowymi zasadami są wielostawowość oraz funkcjonalność ćwiczeń, czyli ich użyteczność, imitująca ruchy dnia codziennego.

  To, co odróżnia trening funkcjonalny od reszty, to wykonywanie niczym nieskrępowanych, nieograniczonych i wielopłaszczyznowych ruchów, które aktywizują do pracy nie tylko ciało, ale także umysł przy użyciu prostego sprzęt takiego jak sztangielki, sztangi, kettlebell, piłki lekarskie, worki z piaskiem, drabinki koordynacyjne, worki bułgarskie, taśmy thera band, piłki BodyBall, OvoBall, skakanki, worki bokserskie, CoreBoard, flexi-bar, BOSU i TRX mają wpływ na ogólną stabilizację centralną i obwodową oraz wzmocnienie mięśni.

  Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  Ilość godzin: 8 h

   

  Metoda PNF w pracy z pacjentem neurologicznym i ortopedycznym

  PNF jako koncepcja powstała w 1946 r. w Kalifornii dzięki współpracy neurofizjologa – doktora Hermana Kabata i fizjoterapeutki Maggie Knott. Metoda ta jest przykładem neurofizjologicznego kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauk medycznych, którego istota jest zawarta w nazwie metody: proprioceptywne (dotyczące receptorów ciała) nerwowo-mięśniowe torowanie (ułatwianie, facilitowanie) ruchu.

  Akademia WSB zaprasza na szkolenie skierowane do wszystkich zainteresowanych tą metodą studentów kierunku Fizjoterapia, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i praktyczne umiejętności o treści z  zakresu metody PNF:

  • kinezyterapii,
  • diagnostyki funkcjonalnej,
  • programowania rehabilitacji.

  Metoda PNF skupia się na stymulacji utraconych funkcji pacjentów w odniesieniu do poziomu partycypacji i aktywności dnia codziennego. Koncepcja wykorzystuje trójpłaszczyznowe ruchy, biegnące w łańcuchach.

  Korzyści płynące z pracy metodą PNF:

  • przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwiania reedukacji utraconych funkcji,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa terapii wynikający z połączenia zabiegu z diagnostyką,
  • możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji – zabezpieczenie terapią wszelkich funkcji od ruchowych po wegetatywne,
  • wysoki poziom edukacji pacjenta, oparty na współuczestnictwie w planowaniu terapii oraz kontynuacji ćwiczeń w formie programu domowego,
  • wysoka efektywność terapii wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań.

  Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

  Ilość godzin: 8 h

   

  Diagnostyka i terapia w ramach ortopedycznej terapii manualnej

  Badania pokazują, że niezwykle ważnym elementem pracy fizjoterapeutycznej jest odpowiednia diagnostyka dopasowanie optymalnego planu rehabilitacji do danego pacjenta i jego dolegliwości.

  Uczestnicy warsztatu poświęconego zagadnieniom diagnostyki i terapii w ramach ortopedycznej terapii manualnej będą mieli okazję do zapoznania się z zagadnieniami właściwego rozpoznawania urazów i programowania rehabilitacji.

  W trakcie praktycznych zajęć studenci będą mieli okazję poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • terapii manualnej,
  • diagnostyki funkcjonalnej,
  • programowania rehabilitacji.

  Szkolenie będzie okazją do przećwiczenia, w jaki sposób dopasować odpowiedni plan rehabilitacji do danego pacjenta i jego urazu w oparciu o zaawansowane techniki:

  • metodę Briana Mulligana z Nowej Zelandii,
  • terapię maunalną według koncepcji Maitlanda,
  • neuomobilizacje (metodę Butlera).

  Szkolenie będzie prowadzone przez Instruktora Międzynarodowej Federacji Ortopedycznych Terapeutów Manualnych (IFOMPT), co gwarantuje jego najwyższą jakość oraz najnowocześniejszą wiedzę i wykorzystanie praktycznych umiejętności.

  Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

   Ilość godzin: 8 h