Szkolenia dla kadry administracyjnej

W ramach wsparcia zostaną przeprowadzone szkolenia zamknięte i otwarte podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresie doskonalenia najważniejszych procesów Akademii WSB. W ramach projektu zaplanowano m.in.: następujące szkolenia:

 

  1. Warsz. strategiczne dla najwyższej kadry Uczelni
  2. Warsz. strategiczne dla pracowników, liderów zespołu
  3. Marketingowe warsz. strategiczne
  4. Zwinne zarządzanie zespołami Management 3.0
  5. Zwinne zarządzanie proj.
  6. Facylitacja pracy zespołowej
  7. Techniki sprzedaży usług edukacyjnych
  8. Obsługa klienta
  9. J. angielski i rosyjski w obsłudze studenta