Nowe programy kształcenia specjalistycznego na studiach I i II stopnia

Nowe specjalności na studiach I stopnia

W ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia będą realizowane nowe specjalności studiów:

  • specjalność:  INŻYNIER OPTYMALIZACJI I SYMULACJI na kierunku Logistyka – innowacyjna specjalność, która wyposaży studentów w praktyczne umiejętności kompleksowego modelowania, symulacji i optymalizacji procesów z obszaru produkcji, logistyki oraz usług. Specjalność Inżynier optymalizacji i symulacji  wpisuje się w inteligentne specjalizacje województwa śląskiego. Zajęcia będą realizowane  z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania (FlexSim GP, FlexTerm, AnyLogic, FloWorks, OptQuest FlexSim Healthcare).


  • specjalność: INŻYNIERIA INTERNETU RZECZY na kierunku Informatyka. Celem ogólnym specjalności Inżynieria Internetu Rzeczy jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania, realizacji, programowania oraz utrzymywania aktywnych systemów informatycznych składających się z dużej liczby urządzeń posiadających zdolność akwizycji i przekazywania dostępnych danych, niezależnie od zmiennych warunków otoczenia. Zagadnieniami poruszanymi w ramach specjalności są metody realizacji i konfiguracji takich urządzeń oraz połączeń między nimi, bezpieczeństwo takich systemów, przetwarzanie i składowanie danych pochodzących z systemu, wreszcie - problematyka zarządzania dużą ilością urządzeń w architekturze rozproszonej.


  • specjalność: ZARZĄDZANIE. JAKOŚCIĄ W PRODUKCJI I USŁUGACH na kierunku. Logistyka. Specjalność pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresie opracowania, wdrażania i rozwijania systemów jakości według standardów międzynarodowych z uwzględnieniem specjalności automotive

Nowe specjalności na studiach II stopnia

W ramach wsparcia, przy współpracy z pracodawcami zmodyfikowane zostaną programy kształcenia na studiach II stopnia poprzez wprowadzenie nowych specjalności na kierunkach:

  • Informatyka II stopnia: specjalność. INTELIGENTNE SYSTEMY PRZETWARZANIA DANYCH I DATA SCIENCE. Celem specjalności Inteligentne Systemy Przetwarzania Danych i Data Science jest zapoznanie studentów z metodami pracy z danymi – to jest z przetwarzaniem i modelowaniem zjawisk opisywanych przez zebrane dane, a także z funkcjonowaniem aktywnych systemów informatycznych posiadających zdolność uczenia się na podstawie dostępnych danych i adaptacji do zmiennych warunków otoczenia. Zagadnieniami poruszanymi w ramach specjalności są metody przetwarzania danych biznesowych, w tym pochodzące z ekosystemu Internetu Rzeczy, jak również danych przemysłowych i medycznych. Efektem przetwarzania ma być odkrywanie wiedzy oraz opracowanie modelu decyzyjnego.


  • Zarządzanie II stopnia: specjalność ANALITYK DANYCH BIZNESOWYCH - praktyczne przygotowanie do obsługi zaawansowanych baz danych, rozumienia i interpretacji wyników finansowych. i biznesowych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań. informatycznych. oraz metod statystycznych.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji