Cel projektu

Akademia WSB realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Excellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB

Celem projektu jest kompleksowy rozwój uczelni poprzez:

 • doskonalenie programów kształcenia, tak by odpowiadały w lepszy sposób na potrzeby gospodarki, rynku pracy jednocześnie wykorzystywały najlepsze krajowe i zagraniczne praktyki w kształceniu,
 • podnoszenie efektywności kształcenia poprzez wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych, umiędzynarodowienie Uczelni,
 • doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej oraz wdrażanie wspierających rozwój Uczelni narzędzi  informatycznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 9.423.031,44 zł

W ramach projektu realizowane będą moduły, które przyczynią się do:

 • Podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, poprzez dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno–gospodarczych przez realizację:
  • 5 praktycznych specjalności na studiach I i II stopnia,
  • certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych,
  • wizyt studyjnych u pracodawców, w tym zagranicznych,
  • spotkań z praktykami,
  • moduły branżowego języka angielskiego;
 • Poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców przez realizację międzynarodowych studiów I stopnia
 • na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz II stopnia na kierunku Zarządzanie;
 • Wsparcie zmian organizacyjnych w Uczelni i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego poprzez podniesienie kompetencji pracowników kadry dydaktycznej w zakresieinnowacyjnych metod dydaktycznych,
  • umiejętności informatycznych,
  • prowadzenia dydaktyki w języku obcym,
  • zarządzania informacją,
  • umiejętności prezentacyjnych,
  • podniesienia kompetencji zarządczych pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji