Wizyty studyjne

 • Wizyta studyjna w Centrum logistycznym Interporto Quadrante Europa S.p.A. w Weronie w terminie 12-14 maja 2022 r.

  Wsparcie skierowane do Studentów/ek  4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia kierunku Logistyka znających język angielski na poziomie komunikatywnym, którzy chcą poznać historię dużego i nowoczesnego, a jednocześnie jednego z najstarszych Centrów Logistycznych w Europie, w którym działalność prowadzi około 120 organizacji, które zatrudnia około 13 tys. osób i które przewozi około 26 mln ton towarów rocznie, zobaczyć jak funkcjonuje, a także przyjrzeć się z bliska jego infrastrukturze

  W ramach organizowanej wizyty studyjnej jeszcze przed wyjazdem studenci wezmą udział w przeprowadzonym przez opiekuna merytorycznego szkoleniu:

  „Rola Centrów Logistycznych w Europejskim i światowym systemie przesyłu dóbr.”

  W ramach szkolenia studenci zdobędą wiedzę o:

  • roli centrów logistycznych w europejskich i międzynarodowych systemach logistycznych
  • historii powstawania centrów logistycznych, z głównym nastawieniem na europejskie centra, logistyczne
  • systemach finansowania budowy i rozwoju centrów logistycznych
  • rodzajach centrów logistycznych i metodach ich rozbudowy oraz rozwoju

  Ramowy plan wizyty we Włoszech:

  1 dzień: wylot (Katowice-Pyrzowice) do Włoch i zakwaterowanie w hotelu

  2 dzień: wizyta w Centrum Logistycznym w Weronie

  3 dzień: powrót do Polski

  Po powrocie studenci zrealizują w kilkuosobowych zespołach projekt (przeprowadzenie analizy porównawczej jednego z polskich centrów logistycznych lub magazynowych z zaobserwowanym Centrum w Weronie. W ramach projektu studenci oprócz analizy porównawczej dokonają analizy, której celem będzie propozycja rozwoju i rozbudowy analizowanego centrum pod kątem zarówno lokalnych jak i europejskich potrzeb transportowych).

  Opiekunem merytorycznym wizyty studyjnej i projektu będzie dr inż. Paweł Sobczak.

  UWAGA! W związku z wymogiem Interporto Quadrante Europa S.p.A. w wizycie studyjnej mogą wziąć udział tylko osoby posiadające ważny certyfikat szczepienia przeciwko COVID-19!

  Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.

  Prosimy o przemyślane decyzje i deklaracje uczestnictwa, na które czekamy do dnia 8 kwietnia 2022r.

  Deklaracja uczestnictwa - klik

  Informacje organizacyjne - Biuro Projektu zapewnia:

  • przelot – tam i z powrotem oraz transport na miejscu (planowana data wyjazdu 12.05.2022 r., data powrotu: 14.05.2022 r.)
  • hotel ze śniadaniem  (2 noclegi)
  • stypendium na pokrycie kosztów utrzymania (np. obiadów i kolacji) w wysokości 48 Euro/ dzień
  • wstęp na teren Centrum Logistycznego
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - na czas podróży tam i z powrotem i pobytu.

  Wizyta studyjna finansowana jest z projektu „Excellence in Education – Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

  W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.