Kalendarium/ Conference Calendar


W przypadku zgłoszenia chęci wystąpienia podczas konferencji w jednym z trzech paneli tematycznych w dniu 27.04, prosimy o przesłanie prezentacji multimedialnej na adres e-mail: innowacje@wsb.edu.pl do dnia 31.03.2022 r. w celu weryfikacji i przypisania do odpowiedniej sesji tematycznej.

Niedostarczenie prezentacji we wskazanym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z wystąpienia konferencyjnego.

Panele tematyczne:
27.04.2022 r. (środa), godz: 13:15 – 15:00

Panel Tematyczny 1 KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
Panel Tematyczny 2 CYFRYZACJA I SZTUCZNA INTELIGENCJA
Panel Tematyczny 3 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INNOWACJE I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI

Link do rejestracji


Artykuł w monografii naukowej lub czasopiśmie naukowym

Prosimy o przysłanie artykułu do dnia 31.03.2022 r. Po pozytywnej recenzji zostanie on opublikowany w monografii lub czasopiśmie naukowym.

_____________


For those who have applied to present during the conference in one of the thematic sessions on 27th April, please send a power-point presentation to the email address: innowacje@wsb.edu.pl by 31.03.2022 for verification and assignment to the appropriate thematic session.

Not submitting a presentation will result in removal from the thematic session.

Thematic sessions:
27.04.2022 (Wednesday), 13:15 - 15:00

  • Thematic session 1 SOCIAL & ECONOMICS INNOVATION
  • Thematic session 2 DIGITALIZATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  • Thematic session 3 ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND CHANGE MANAGEMENT

Registration link


Article in a scientific monograph or a scientific journal
We kindly ask to submit the paper by 31.03.2022. After positive review, it will be published in a monograph or scientific article.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji