Publikacje konferencyjne / Paper submission

Nadesłane teksty w języku angielskim zostaną opublikowane, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, w monografii naukowej lub wybranym czasopiśmie naukowym:

Zapraszamy do rejestracji

Organizator, we współpracy z autorem, skieruje artykuł naukowy nadesłany na Konferencję do odpowiedniego czasopisma naukowego. Wszystkie otrzymane artykuły naukowe będą recenzowane zgodnie z wymogami danego czasopisma i publikowane, jeśli zostaną zaakceptowane. Opłaty związane z publikacją artykułu (jeżeli dotyczy) pokrywa autor lub reprezentowana przez niego placówka naukowa. Artykuły naukowe powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi wybranego czasopisma.

Pytania prosimy kierować na adres: innowacje@wsb.edu.pl, termin nadsyłania artykułów: do dnia 31.03.2022

Wymogi edytorskie

Wymogi edytorskie Wydawnictwa AWSB

Wytyczne techniczne Wydawnictwa AWSB dla Autorów i Redaktorów

________

The submitted texts in English, after positive reviews, will be published in a monograph or a scientific journal:

We invite you to register here

The Organiser, in cooperation with the author, will direct the scientific article, sent for the Conference, to relevant scientific journal. All the scientific articles received would be reviewed in compliance with the requirements of each relevant journal and published, if approved. All the fees related to the publishing of the article (if applying) are covered by the author or research facility they represent. Scientific articles should be prepared according to the guidelines for authors provided by each journal. 

Contact: innowacje@wsb.edu.pl

Citation guides