Program konferencji/ Conference agenda

DZIEŃ I: 26.04.2022 r. (wtorek) 
prowadzony w j. polskim + tłumaczenie w j. angielskim/ conducted in Polish + English simultaneous interpretation

streaming: innowacje.wsb.edu.pl

10:00 - 10:15

Inauguracja Konferencji

 • dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, Rektor Akademii WSB
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska – Woszczyna, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia
 • dr Janusz Michałek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
10:15 - 12:20

Sesja I: Ekosystem innowacji

 • Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński
  Przywództwo cyfrowe w uczelniach
 • Luiz Hanania, Wiceprezes Grupy Veolia w Polsce
  How to build successful intrapreneurship programmes empowering employees to implement innovative solutions?
 • Mariusz Hetmańczyk, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą, Platforma Przemysłu Przyszłości
  Proces i ekosystem transformacji cyfrowej gospodarki
 • dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty SA, Przewodniczący Rady Platformy Przemysłu Przyszłości
  Jak sztuczna inteligencja zmienia polski przemysł
 • Krzysztof Mędrala, Chief Executive Officer, MedApp
  Jak mieszana rzeczywistość (MR) rewolucjonizuje współczesną medycynę w zakresie planowania i przeprowadzania zabiegów
 • Artur Pollak, Prezes Zarządu, APA Group
  Nowoczesna organizacja zarządzana przez dane- projektownie efektywnego control roomu

Moderatorzy sesji:

 • dr hab. Katarzyna Szczepańska – Woszczyna, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia
 • dr hab. Marcin Lis prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem
12:20 - 13:00 przerwa
13:00 - 14:00

Sesja II: Firmy przyszłości - debata ekspercka

Uczestnicy:

 • Łukasz Górecki, Dyrektor, Klaster Silesia Automotive and Advanced Manufacturing (KSSE)
 • Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 • dr inż. Tomasz Siemek, Prezes Cloud Team, Grupa APN Promise
 • Marek Zychla, Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Członek Zarządu Brembo
 • Tomasz Brodziak, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży, Kotrak S.A.

Moderatorzy:

 • dr Sabina Ratajczak, Prorektor ds. Rozwoju
14:00 - 14:20 przerwa
14:20- 15:20

Sesja III: Sesja Klubu Innowatora KSSE

Wprowadzenie:

 • Elżbieta Modrzewska, Menadżer Klubu Innowatora KSSE
 • dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

Prelegenci:

 • Elżbieta Modrzewska, Menadżer Klubu Innowatora KSSE
  Business meets students jako główny kierunek działania Klubu Innowatora KSSE
 • Dr inż. Karol Jędrasiak, Prezesem Zarządu spółki VRTechnology
  VR to nie tylko gry. Przykłady zastosowania technologii VR w edukacji oraz doradztwie zawodowym
 • Katarzyna Pączkowska, Dyrektor ds. Rekrutacji Stałej, Manpower
  Trendy na rynku pracy a kompetencje przyszłości

15:20  Podsumowanie I dnia konferencji

DAY II: 27.04.2022 (Wednesday)
prowadzony w j. angielskim/ conducted in English

streaming: innowacje.wsb.edu.pl

10:00 – 10:15 

2nd day Opening Ceremony

 • dr hab. Katarzyna Szczepańska – Woszczyna, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia
 • dr hab. Krzysztof Zamasz, Członek Zarządu w Veolia Energia Polska
10:15 – 11:25

Keynote Speaker Plenary Session I

 • Prof. Elena Novelli, City, University of London, United Kingdom
  Strategic decision making in innovation and entrepreneurship
 • Liviu Stirbat, European Commission
  Industry 5.0
11:25 – 11:35 przerwa/ break
11:35 - 12:45

Keynote Speaker Plenary Session II

 • Prof. Heinz D. Kurz, University of Graz, Austria
  Will Machines Displace Managers? Digitalisation and the Current Wave of Technological Progress
 • Prof. Sofia Johan, Florida Atlantic University, USA
  Governance and Success in U.S. Equity Crowdfunding
12:45-13:15 przerwa/break
13:15 - 15:00

Thematic sessions (pararell)

 • Thematic session 1 COMPETENCIES FOR THE FUTURE
  Moderator: Assoc. Prof. Rahel Schomaker, PhD, WSB University

  1. Tomasz Cieszewski, SBB Energy S.A.
  From fossil fuels to hydrogen - Transformation of the enterprise's portfolio on the example of SBB Energy S.A.
  2. Agata Surówka, PhD, Rzeszow University of Technology
  Innovation in public transport on the example of the city of Rzeszów
  3. Anna Tatarczak, PhD, Maria Curie-Skłodowska University
  Horizontal cooperation in logistics: implication for  SMEs
  4. Anna Zdyb, Agnieszka Kacprowicz, SGH Warsaw School of Economics
  Sustainability-Linked Loan Principles
  5. Sławomir Króliczek, WSB University
  The leader of the future in times of turbulent changes and uncertainty
  6. Patrycja Tenerowicz, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
  Design Thinking

 

 • Thematic session 2 DIGITALIZATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Moderator: Assoc. Prof. Rui Alexandre Castanho, PhD, WSB Univeristy

  1. Prof. Hanna Godlewska – Majkowska, SGH Warsaw School of Economics
  Smart city vs. intelligent city. The way to the future of Polish cities
  2. Grzegorz Kinelski, PhD, WSB University
  Smart City 4.0 - network management as a decarbonisation tool in a conurbation
  3. Ewa Osuch-Rak, PhD, SGH Warsaw School of Economics
  Innovation capacity of small and medium enterprises in the space sector in Poland
  4. Monika Płońska, WSB University
  Digital sustainability - sustainable and digital transformation as a determinant of effective management of sustainable development
  5. Maria Schulders, University of Warsaw
  The Role of Public-Private Partnerships in the Promotion of Blockchain Technology in Social Infrastructure - Case Studies of MONI and ID2020
  6. Piotr Antończyk, University of Economics in Katowice
  Usage of assisted reality for improving processes according to Lean Management philosophy in enterprises

 

 • Thematic session 3 ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION AND CHANGE MANAGEMENT
  Moderator: Prof. Heinz D. Kurtz, Graz University, Austria

  1. Magdalena Jankowska, Kotrak S.A.
  Innovations by Kotrak S.A.
  2. Prof. Daniel Meyer, University of Johannesburg
  A Critical Assessment of the Entrepreneurial Ecosystem in South Africa
  3. Asif Chowdhury, PhD, Arrowad Group
  Redefining entrepreneurship to connect with values and creating impacts on socio-economic elements
  4. Marta Mackiewicz, PhD, SGH Warsaw School of Economic
  Dominika Kuberska, PhD, University of Warmia and Mazury in Olsztyn
  Building bridges between science and business: evidence from cluster organizations in the Visegrad countries
  5. Agata Buczak, PhD, Wroclaw University of Economics and Business
  Business environment institutions in Lower Silesia - how the Covid-19 pandemic defined support for entrepreneurial women
  6. Anna Lewandowska, PhD, University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland
  Interactions between investments in innovation and SME competitiveness

15:00 Zakończenie konferencji

 

Pobierz agendę w j.polskim

Download agenda in english 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji