Bogaty wachlarz typów pytań

 

Nauczyciel ma do dyspozycji 24 różne typy pytań, które dzielą się na: pytania automatycznie oceniane przez system, pytania otwarte - wymagające przyznania punktów przez nauczyciela oraz pytania niewymagające oceny. Wśród nich znajdują się pytania: oparte na grafice, z możliwością przesłania załącznika, nagrania odpowiedzi ustnej przez studenta, pozwalające wykonać obliczenia matematyczne z użyciem łatwej w obsłudze palety symboli matematycznych bazującej na LaTeX,  czy zadań z programowania zawierających kompilator i edytor podkreślający składnię jednego​ z ponad 90 języków programowania.