Data

13.05.2023

X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów

W dniach 12-13 maja 2023 r. odbyła się jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów z cyklu „Paradygmaty współczesnego zarządzania organizacjami”.

Konferencję zainaugurowali:

 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr Akademii WSB,
 • prof. dr hab. Marek Lisiński, Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Kierownik Szkoły Doktorskiej Akademii WSB.

Wykład inauguracyjny dla Doktorantów pt. „Czy i w jakim zakresie sztuczna inteligencja zdominuje zarządzanie? Kluczowe zagadnienie paradygmatu cyfrowego w naukach o zarządzaniu i jakości” wygłosił prof. dr hab. Bogdan Nogalski, następnie wykład pt. „Metodologia badań w zarządzaniu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych” przedstawił prof. dr hab. Łukasz Sułkowski.

Po części wykładowej odbyły się dwie sesje warsztatowe, podczas których Doktoranci zaprezentowali przygotowane artykuły naukowe. Referaty zostały następnie poddane ocenie recenzentów, wśród których znaleźli się:

 • prof. dr hab. Zbigniew Makieła,
 • dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. AWSB,
 • dr hab. Joanna Dzieńdziora, prof. AWSB,
 • dr hab. inż. Liliana Hawrysz, prof. PWr,
 • dr hab. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB,
 • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW.


Drugi dzień konferencji to warsztaty metodologiczne, prowadzone równolegle w dwóch sesjach – porannej i popołudniowej. Doktoranci, w zależności od etapu zaawansowania swoich rozpraw doktorskich, mogli wziąć udział w warsztatach, które poprowadzili:

 • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – „Metody badań jakościowych w Naukach o Zarządzaniu i Jakości” oraz „Praca naukowa z wykorzystaniem AI (LLM)”,
 • prof. dr hab. Marek Lisiński – „Wymagania formalne, merytoryczne i metodyczne skutecznego pisania pracy doktorskiej”,
 • dr hab. inż. Justyna Bugaj, prof. AWSB – „Budowanie marki osobistej naukowca”,
 • dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE – „Publikowanie tekstów naukowych z wykorzystaniem badań jakościowych (warsztaty z perspektywy redaktora czasopisma Wydawnictwa „Elsevier”),
 • dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ – „Bazy danych i pozyskiwanie informacji naukowych”,
 • dr hab. inż. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB – „Jak przygotować artykuł naukowy i doprowadzić do jego publikacji”,
 • dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW – „Formułowanie problemu badawczego w rozprawie doktorskiej”.
   

W ramach warsztatu prowadzonego przez Kierownika Szkoły Doktorskiej prof. dra hab. Marka Lisińskiego odbył się panel dyskusyjny z udziałem Absolwentów - Doktorów Akademii WSB, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej, prowadzeniem badań naukowych i publiczną obroną rozprawy doktorskiej. Obrady konferencji zakończono cenną dyskusją nt. problemów, doświadczeń i wyzwań w procesie pisania rozprawy doktorskiej w opinii młodych naukowców.

 

Sprawdź ofertę Biura kształcenia doktorskiego i awansów naukowych:

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

PEDAGOGIKA

NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE

INŻYNIERIA LĄDOWA,GEODEZJA I TRANSPORT

POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE

 

 

Konferencja sfinansowana została z projektu "Perfect - Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB" realizowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2023

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji