A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Kalendarium/ Conference Calendar

Prosimy o rejestrację w poniższych terminach:

  • Rejestracja z wystąpieniem do dnia 28.03.2021
  • Rejestracja bez czynnego udziału do dnia 11.04.2021 

W przypadku zgłoszenia chęci wystąpienia podczas konferencji w jednym z trzech paneli tematycznych w dniu 16.04, prosimy o przesłanie prezentacji multimedialnej na adres e-mail: innowacje@wsb.edu.pl do dnia 28.03.2021 r. w celu weryfikacji i przypisania do odpowiedniej sesji tematycznej.

Niedostarczenie prezentacji we wskazanym terminie będzie skutkowało usunięciem z panelu tematycznego.

Panele tematyczne:
16.04.2021 (piątek), godz: 13:30 – 15:00

Panel Tematyczny 1 KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
Panel Tematyczny 2 CYFRYZACJA I SZTUCZNA INTELIGENCJA
Panel Tematyczny 3 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INNOWACJE I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI

Link do rejestracji: https://badania.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=287981&newtest=Y&lang=pl

Prosimy o przysłanie artykułu do dnia 16.05.2021 r. Po pozytywnej recenzji zostanie on opublikowany w jednym z czasopism naukowych. Więcej informacji na temat publikacji w zakładce Publikacje konferencyjne.

_____________

Please register by the following dates:

  • Registration with an article: 28.03.2021
  • Registration without active participation: 11.04.2021

For those who have applied to present during the conference in one of the thematic sessions on 16th April, please send a power-point presentation to the email address: innowacje@wsb.edu.pl by 28/03/2021 for verification and assignment to the appropriate thematic session.

Not submitting a presentation will result in removal from the thematic session.

Thematic sessions:
16.04.2021 (Friday), 13:30 - 15:00

Thematic session 1 KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
Thematic session 2 CYFRYZACJA I SZTUCZNA INTELIGENCJA
Thematic session 3 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INNOWACJE I ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W ORGANIZACJI

Registration link: https://badania.wsb.edu.pl/index.php?r=survey/index&sid=287981&lang=en   

We kindly ask to submit the paper by 16.05.2021. After positive review, it will be published in one of the scientific journals. For more information on publication, please see the Paper Submission.